Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
26.02.2021r. - Zmiana wysokości najniższego wymiaru składki członkowskiej na rzecz LOIA - z dniem 1 marca 2021 r. !
W dniu 18 lutego 2021 r. Okręgowa Rada Aptekarska w Zielonej Górze podjęła Uchwałę nr VIII/20/2021 o podwyższeniu najniższego wymiaru miesięcznej składki członkowskiej z 30 na 40 zł.

Uzasadnienie decyzji w treści uchwały.
Uchwała Nr VIII/20/2021
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze
z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie składek członkowskich
w Lubuskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Zielonej Górze


Na podstawie art. 29 pkt 3 i 7, w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1419) oraz § 3 pkt 10 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, przyjętego Uchwałą Nr V VIII/14/2020 z dnia 19 września 2020 r. XXIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgowa Rada Aptekarska uchwala, co następuje:

§ 1.
Zmienia się wysokość miesięcznej składki członkowskiej dla farmaceutów wymienionych w § 1. pkt 3 Uchwały Nr VII/159/2016 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie składek członkowskich w Lubuskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Zielonej Górze, na kwotę: 40,00 zł.
§ 2.
Zmiana wysokości składki, o której mowa w § 1. wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.
§ 3.
Farmaceuci, którzy opłacili składkę z wyprzedzeniem, są zobligowania do dopłaty i wyrównania do wysokości składki obowiązującej od dnia 1 marca 2021 r.
§ 4.
Pozostałe zapisy Uchwały Nr VII/159/2016 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie składek członkowskich w Lubuskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Zielonej Górze – pozostają bez zmian.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Rada przeanalizowała sytuację finansową Izby. Niestety w związku z inflacją wzrosły składki, które co miesiąc odprowadzane są do NIA. Na podstawie postanowień Zjazdu Krajowego ustalone są zasady naliczania i rewaloryzacji składek. Nie ma możliwości ich zmniejszenia ani umorzenia. Są to pieniądze liczone od każdego członka izby okręgowej i przeznaczone na działalność NIA. Rosną też koszty stałe tak, jak w każdej dziedzinie życia. Dodatkowym elementem jest praktycznie brak odsetek z lokat bankowych, które zawsze zasilały konto izby. W listopadzie ubiegłego roku Rada podjęła decyzję o objęciu ubezpieczeniem OC wszystkich członków Lubuskiej Izby Aptekarskiej i zamierza utrzymać je na stałe. Lepsza kondycja finansowa ma bezpośredni wpływ na możliwości rozwoju i działania podejmowane przez izbę na rzecz jej członków. Składki pozostawały niezmienne od początku 2017 roku. W związku z zaistniałą sytuacją Rada Aptekarska zmuszona została do podjęcia decyzji o podniesieniu składek członkowskich. Po przeprowadzonej analizie członkowie LORA zdecydowali o utrzymaniu wysokości składek farmaceutów sprawujących funkcje kierowników aptek ze względu na ich znaczącą wysokość.


Sekretarz ORA Prezes ORA

mgr farm. Wojciech Pawłowski mgr farm. Daria Wielogórska-Rutka
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3281038 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe