Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 NIA
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
22.07.2010r. - Stanowisko NRA w sprawie trybu rozliczania okresu ciągłego szkolenia dla farmaceutów czasowo nie wykonujących zawodu.
 
 
26.05.2010r. - Dziennik Urzędowy MZ nr 6/2010


Ukazał się Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia Nr 6 z 21 kwietnia 2010 roku


Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia Nr 6
z 21 kwietnia 2010 roku
Pozycja Nr 40


OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

(Załącznik do obwieszczenia jest zawarty w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru) 
 
02.04.2010r. - pismo NIA do MZ w sprawie leków dopuszczonych do obrotu pozaaptecznego
 
 
17.03.2010r. - Komunikat LOW NFZ z dnia 17.03.2010r. w sprawie realizacji recept
 
 
23.02.2010r. - XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy LOIA odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2010r. w Płotach
 
 
15.02.2010r. - rozporządzenie MZ z dnia 03.02.2010r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu".
 
 
15.01.2010r. - systematyka aktów prawnych do Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
 
 
30.10.2009r. - Uchwała NRA w sprawie przeszkolenia uzupełniającego farmaceutów
 
 
22.10.2009r. - nowy wykaz produktów leczniczych do obrotu pozaaptecznego


Uprzejmie informujemy, że ukazał się Dziennik Ustaw nr 171 w którym ogłoszono rozporządzenie MZ z dnia 6.10.2009r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz w punktach aptecznych – pozycja 1335. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia tj. 14.10.2009r.

Treść aktu do wglądu np. na www.nettax.pl, www.abc.com.pl

 
 
14.05.2009r. - refundacja Detralex'u

Komunikat ze strony LOW NFZ www.nfz-zielonagora.pl z 7 maja 2009r.


Dotyczy nowego stanowiska w sprawie produktu leczniczego Detralex.


„Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, mając na uwadze załączoną do niniejszego komunikatu treść stanowiska Ministerstwa Zdrowia w zakresie refundacji produktów leczniczych niezharmonizowanych osobom wymienionym w art. 46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.), tj. inwalidom wojennym, osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu, wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionych do renty rodzinnej, uprzejmie informuje, iż produkty lecznicze legalnie pozostające w obrocie po wygaśnięciu pozwoleń na dopuszczenie do obrotu są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W związku z faktem, iż produkt leczniczy Detralex spełnia powyższe kryterium, nadal podlega refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia.”

« 1 ... 54 55 56 57 58 59 60 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 1552761 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe