Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
14.03.2013r. - Pismo Ministerstwa Środowiska w sprawie klasyfikacji odpadów pochodzących z aptek

link do źródła: http://nia.org.pl/dat/attach/885_dgoop02211906813mk.pdf

 


MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
PODSEKRETARZ STANU
GŁÓWNY GEOLOG KRAJU
Piotr Woźniak

Pan
Grzegorz Kucharewicz
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Odpowiadając na pismo z dnia 5 lutego br., znak: P-34/2013. dotyczące klasyfikacji odpadów pochodzących z aptek poniżej przedstawiani stanowisko Ministerstwa Środowiska w lej sprawie.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) zawiera grupę 18 - odpady medyczne i weterynaryjne, do której powinny zostać zaklasyfikowane odpady wytwarzane przez apteki np. w trakcie produkcji leków. W związku z tym w aptekach mogą wystąpić odpady o następujących kodach:

18 01 08* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne.
18 01 09 - leki inne niż wymienione w 18 01 08.
18 01 06* - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne,
18 01 07 - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06.
16 03 03* - nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne.
16 03 04 - nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03. 16 03 80.

Ponadto w aptece mogą powstawać odpady o następujących kodach:

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury.
15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych.
15 01 07 - opakowaniu ze szkła.
16 02 13* - zużyte świetlówki.
16 02 14 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.
16 02 16 - wkłady do drukarek i kserokopiarek,
16 03 04 - gaśnice.

W aptekach mogą być również zbierane przeterminowane leki, które zostaną przyniesione przez mieszkańca danej gminy. Tego typu odpady powinny zostać zaklasyfikowane pod kodem: 20 01 31 oraz 20 01 32.

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że przeterminowane leki będą klasyfikowane pod kodem 18 01 08, 18 01 09, 20 01 31 lub 20 01 32.

Podsekretarz Stanu
Główny Geolog Kraju
Piotr Grzegorz Woźniak 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2017646 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe