Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
24.03.2021r. - KOMUNIKAT PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,
WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie zawartości Suplementu 10.4 do dziesiątego wydania Farmakopei Europejskiej


Informuję, że Suplement 10.4 do Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.) wydanie dziesiąte wprowadza uzupełnienia i zmiany do Ph. Eur., które stają się obowiązujące w państwach stosujących Farmakopeę Europejską w tym w Rzeczpospolitej Polskiej, od dnia 1 kwietnia 2021 r., na podstawie Rezolucji Rady Europy (Council of Europe, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH)) AP-CPH (20) 1.
W załączeniu do Komunikatu przedstawia się tabelę zawierającą tytuły tekstów podstawowych (rozdziałów), monografii ogólnych i monografii szczegółowych zawartych w Suplemencie 10.4 do Farmakopei Europejskiej. Nazewnictwo podane jest w języku łacińskim, angielskim, francuskim i polskim. Przy tytułach, w górnym indeksie, umieszczono oznakowania dotyczące rodzaju wprowadzanego do tekstu Suplementu 10.4 Ph. Eur. uzupełnienia lub zmiany. Wyjaśnienia zastosowanych oznakowań podaje się poniżej:

* − jednobrzmiące nazwy angielska i francuska,

** – monografia opublikowana pod wskazanym tytułem w dziesiątym wydaniu Ph. Eur., przed opublikowaniem Suplementu 10.4,

I – oznacza monografię niezamieszczoną dotychczas w Ph. Eur.,

II – oznacza monografię Ph. Eur., która została poddana pełnemu procesowi rewizji,

III – oznacza monografię Ph. Eur., do której wprowadzono częściowe zmiany o charakterze merytorycznym,

IV – oznacza monografię Ph. Eur. o zmienionym tytule,

V – oznacza monografię Ph. Eur. wycofaną z Farmakopei Europejskiej.Prezes Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

/-/ Grzegorz Cessak

Zawartość suplementu lub na stronie:

http://urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-18-marca-2021-r-w-sprawie-zawarto%C5%9Bci-suplementu-104-do-dziesi%C4%85tego
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2427778 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe