Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
12.01.2021r. - GIF: Nowy wykaz prekursorów kategorii 1

Informujemy, że począwszy od dnia 14 grudnia 2020 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1737 z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005. Rozporządzenie jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dotyczy ono włączenia niektórych prekursorów narkotykowych do wykazu substancji sklasyfikowanych. Niżej wymienione substancje zostały zakwalifikowane do wykazu prekursorów kategorii 1 rozporządzenia (WE) nr 273/2004 oraz rozporządzenia (WE) nr 111/2005.
W związku z powyższym wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przywóz, dystrybucja albo stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych ww. substancji wymaga uzyskania zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego, natomiast import lub eksport ww. substancji wymaga uzyskania zezwolenia na przywóz lub wywóz.

Substancja
Kod NS
Nr CAS

3-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-metylooksirano-2-karboksylan metylu (glicydan metylu PMK)
2932 99 00
13605-48-6Kwas 3-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-metylooksirano-2-karboksylowy (kwas glicydowy PMK)
2932 99 00
2167189-50-4

Alfa-fenyloacetoacetamid (APAA)
2924 29 70
4433-77-6

2-metylo-3-fenylooksirano-2 karboksylan metylu (glicydan metylu BMK)
2918 99 90
80532-66-7

Kwas 2-metylo-3- fenylooksirano-2 karboksylowy (kwas glicydowy BMK)
2918 99 90
25547-51-7

Alfa-acetylofenylooctan metylu (MAPA)
2918 30 00
16648-44-5

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2361712 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe