Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
02.10.2007r. Komunikat NFZ
Dot. przekazywania przez apteki danych identyfikacyjnych cudzoziemców spoza Unii Europejskiej zamieszkałych i ubezpieczonych w Polsce, nie posiadających numeru PESEL.

Komunikat Centrali NFZ - przekazywanie przez apteki danych identyfikacyjnych cudzoziemców spoza Unii Europejskiej zamieszkałych i ubezpieczonych w Polsce, nie posiadających numeru PESEL


Komunikat

Do czasu nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, apteki powinny przekazywać komunikaty xml wg wzoru budowy komunikatu elektronicznego uzupełnionego w sposób następujący:

Element - mz: nr-pacjenta , Atrybut- typ,
Opis - Rodzaj numeru służącego do identyfikacji pacjenta:
"6" - w przypadku osoby spoza UE ubezpieczonej w Polsce, nie posiadającej numeru PESEL.

W tym wypadku atrybut - nr musi zawierać numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646), § 3 ust.1 pkt 2 lit g.

źródło - Departament Informatyki
dodano 19.09.2007 r.

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2233642 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe