Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 6/2016
BIULETYN


INFORMACYJNY


Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej Górze6 / 2016www.loia.zgora.pl

email: loia_zg@interia.pl

zielona-gora@oia.org.pl

Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 23 czerwca 2016 r.:1. Farmaceuci wpisani na listę członków LOIA:

1/ mgr Agnieszka Posłuszny – apteka „Corax” w Słubicach ul. Kopernika 5;

2/ mgr Jagna Wrzosek – kierownik, apteka „Pharmacos” w Słubicach ul. Jedności Robotniczej 2;

3/ mgr Kamila Mirowicz – apteka „Dbam o Zdrowie” w Zielonej Górze os. Pomorskie 5a – i wydanie PWZF.2. Pozytywne opinie do wniosków o wydanie rękojmi na objęcie funkcji kierownika apteki:

1/ mgr Justyna Kuchowicz – apteka „Centrum Zdrowia” w Łobezie ul. Niepodległości 14 ( woj. zachodniopomorskie);

2/ mgr Katarzyna Jaślanek – nowa apteka „Salus Lubsko” w Lubsku ul. Kazimierza Złotka 1;

3/ mgr Jan Domański – nowa apteka „Salus Nowogród Bobrzański” w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Rynek 8;

4/ mgr Elżbieta Leszczyńska – nowa apteka ”LFH – Okulickiego” w Zielonej Górze ul. Okulickiego 37;

5/ mgr Paulina Macugowska – nowa apteka „LFH - Morelowa” w Zielonej Górze ul. Morelowa 34.3. ORA wydała negatywną opinię do wniosku o stwierdzenie rękojmi dla mgr Radosława Frankowskiego – apteka „Dbam o Zdrowie” w Żaganiu ul. Reymonta 2;

Rada skierowała wniosek dot. stwierdzenia rękojmi dla mgr Małgorzaty Cyfert – nowa apteka „Przy Targowej” w Zbąszynku ul. Targowa 1 – do OIA w Poznaniu, zgodnie z przynależnością farmaceutki.4. ORA wydała negatywną opinię do wniosku LWIF o wydanie opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki „Św. Łukasza” w Drezdenku przy ul. Szkolnej 8 – nie podzielając stanowiska LWIF w sprawie.5. Zmiana terminu posiedzenia ORA – na 8 września 2016 r.


Mgr Anna Przybysz, mgr Anna Szarejko, mgr Paulina Pintera, mgr Aneta Aszakiewicz, mgr Wojciech Kołoszyc, mgr Katarzyna Halczuk, mgr Natalia Zakęs - złożyli ślubowanie i odebrali prawo wykonywania zawodu. Gratulujemy!Kolejne posiedzenie ORA planowane jest na dzień 8 września 2016 r.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kontakt z Prezesem LOIAUprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panem mgr farm. Ryszardem Kiedrowskim na numer kom. 662 445 443.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JUBILEUSZ XXV – LECIA

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej GórzeSzanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Członkowie

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej Górze,Okręgowa Rada Aptekarska w Zielonej Górze ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w obchodach Jubileuszu XXV – lecia działalności Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze – niezależnego samorządu zawodowego aptekarzy.

Uroczystość odbędzie się w dniu 24 września 2016 r. w Hotelu „Bukowy Dworek” w Gronowie k/ Łagowa o godzinie 18:00.Serdecznie zapraszamy na uroczystą kolację z udziałem zaproszonych gości, występem kabaretowym stand up.Zapraszamy Państwa także z osobami towarzyszącymi – w miarę wolnych miejsc i za odpłatnością.Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość odpłatnego skorzystania z noclegu ze śniadaniem w kwocie 130 zł. od osoby.Koszt udziału w kolacji dla osoby towarzyszącej to 100 zł.Zgłoszenia udziału przyjmuje telefonicznie biuro izby do 1 września 2016 r. – tel. 68 327 09 74.Serdecznie zapraszamy!Z poważaniem

mgr farm. Ryszard Kiedrowski

Prezes

Okręgowej Rady Aptekarskiej

w Zielonej Górze-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Portal edukacja – udostępnianie szkoleńUprzejmie przypominamy, że biuro LOIA nie otrzymuje powiadomień z portalu edukacja o oczekiwaniu farmaceuty na udostępnienie szkolenia. Stąd też, po wyborze szkolenia/szkoleń, konieczny jest kontakt z izbą telefoniczny lub email.Szkolenia są udostępniane wyłącznie farmaceutom, którzy mają uregulowane składki członkowskie. Izba partycypuje w kosztach wykonanych szkoleń.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poradnik wdrażania systemu HACCP

oraz zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) dla aptek

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji wniosku XXV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy LOIA w sprawie wdrażania w aptekach systemu HACCP oraz zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Naczelna Izba Aptekarska zleciła opracowanie stosownego poradnika. LOIA partycypowała w kosztach jego opracowania.Zgodnie z warunkami podpisanej przez LOIA umowy sublicencyjnej, izba nie może zamieścić poradnika na swojej stronie internetowej.Poradnik może zostać przekazany drogą email każdemu członkowi LOIA, po uprzednim przesłaniu do biura izby podpisanego oświadczenia o nie rozpowszechnianiu jego treści i nie przekazywaniu osobom trzecim.

………………………………………………..

/ miejscowość i data /mgr farm. ………………………………………………Apteka …………………………………………………ul…………………………………………………………………………………………………………………

/ kod, miejscowość/

Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska

Al. Wojska Polskiego 37

65-077 Zielona GóraUprzejmie proszę o przesłaniePoradnika wdrażania systemu HACCP

oraz zasad Dobrej Praktyki Higienicznej dla aptek (GHP)na adres email:…………………………………………………………………………………

Jednocześnie oświadczam, że nie będę udostępniać Poradnika osobom trzecim, nie opublikuję jego treści na stronach internetowych oraz w innym środku komunikacji, nie będę go rozpowszechniać w żaden inny sposób.

………………………………………………………

/ podpis farmaceuty /***

Zobowiązanie należy wydrukować, wypełnić i przesłać do biura LOIA na adres:

1/ email: loia_zg@interia.pl lub zielona-gora@oia.org.pl

2/ pocztą – adres j.w.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Najnowsze przepisy prawne


1/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2016 r. poz. 59 - Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych

http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html;jsessionid=5899154B4EDC2BBFC261152EAF336F24?year=2016&act=592/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2016 r. poz. 63 – Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ustalonego na dzień 9 czerwca 2016 r.

http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html;jsessionid=5899154B4EDC2BBFC261152EAF336F24?year=2016&act=633/ Dziennik Ustaw RP 2016 r. poz. 872 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/872/14/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2016 r. poz. 68 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – ustalonego na dzień 1 lipca 2016 r.

http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2016/68/akt.pdf

http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html?year=2016&act=68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Giełda Pracy - czerwiec 2016Aktualne oferty na naszej stronie: http://www.loia.zgora.pl/index.php?lng=pl&id=31--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* * *
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3095069 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe