Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
Biuletyn Informacyjny Nr 12/2015
BIULETYN


INFORMACYJNY


Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej Górze


12 / 2015www.loia.zgora.pl

e-mail: loia_zg@interia.pl

zielona-gora@oia.org.plZ posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze w dniu 19 listopada 2015 r.:


1. Na listę członków LOIA zostali wpisani:

1/ mgr Krzysztof Jastrzębski – kierownik, apteka „Pharmacos” w Słubicach ul. Jedności Robotniczej 2;

2/ mgr Anna Sulikowska – apteka „Dbam o Zdrowie” w Zielonej Górze ul. Kupiecka 25.2. Z listy członków LOIA zostali skreśleni:

1/ mgr Kamil Niedziałek – Oleśnica;

2/ mgr Olga Rączkowska – Słubice.3. Wnioski o uzyskanie zezwolenia i wydanie rękojmi na objęcie funkcji kierownika apteki.Opinie pozytywne:

1/ mgr Natalia Nawrocka – apteka „Bliska” w Barlinku (woj. zachodniopomorskie);

2/ mgr Wanda Pałka – apteka „Dbam o Zdrowie” w Słubicach ul. A. Asnyka 15 A;

3/ mgr Elżbieta Kubiak - Zaleska – apteka „Krośnieńska” w Krośnie Odrz. ul. Poznańska 19;

4/ mgr Teresa Maciejewska – apteka „dr Max” w Gorzowie Wlkp. ul. Fredry 10;

5/ mgr Barbara Wójtowicz – apteka „Salvia” w Gorzowie Wlkp. ul. Słowiańska 70;

6/ mgr Anita Kamzol – apteka „Dbam o Zdrowie” w Zielonej Górze ul. Chopina 21;

7/ mgr Karolina Łusiewicz – nowa apteka „Miód Malina” w Nowej Soli ul. 1 Maja 3 M;

8/ mgr Dominik Brzeziński – apteka „Corax” w Kostrzynie ul. M. Konopnickiej 1;

9/ mgr Anita Ibsz – Fijałkowska – apteka „Poznańska od zawsze” w Krośnie Odrz. ul. Poznańska 19.Rada wstrzymała się z wydaniem opinii, do wniosku o uruchomienie nowej apteki „37,5” w Zielonej Górze przy ul. Piaskowej 3, do czasu zbadania sprawy przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na wniosek LWIF.4. ORA wydała negatywne opinie do wniosków LWIF w przedmiocie naruszenia art. 99 Ustawy Prawo Farmaceutyczne, tj. przekroczenia limitu 1 % aptek w województwie:

1/ apteka „Dr Max” w Gorzowie Wlkp. ul. Krzywoustego 4a;

2/ apteka „Dr Max” w Gorzowie Wlkp. ul. Marcinkowskiego 8;

3/ apteka „Dr Max” w Gorzowie Wlkp. ul. Górczyńska 19.5. ORA rozpatrzyła 10 wniosków farmaceutów w sprawie przedłużenia ciągłego szkolenia.Kolejne posiedzenie ORA planowane jest na dzień 17 grudnia 2015 r.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kontakt z Prezesem LOIAUprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panem mgr farm. Ryszardem Kiedrowskim na numer kom. 662 445 443.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Składki członkowskieUprzejmie przypominamy o konieczności uregulowania składek członkowskich za 2015 rok!


W najbliższych dniach biuro Izby będzie wysyłać imienne przypomnienia i wezwania do zapłaty zaległości.

Pod numerem tel. 68 327 09 74 można uzyskać informację o aktualnym stanie wniesionych opłat.Apelujemy i prosimy o systematyczne wpłaty!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Najnowsze przepisy prawne1. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia poz. 66 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – ustalonego na dzień 1 listopada 2015 r.

http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2015/66/akt.pdf2. Dziennik Ustaw RP z dnia 29.10.2015 r. poz. 1739 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/17393. Dziennik Urzędowym Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2015 r. poz. 69 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2015/69/akt.pdf4. Dziennik Ustaw RP z dnia 17 listopada 2015 r. poz. 1889 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1889/15. Dziennik Ustaw RP z dnia 25 listopada 2015 r. poz. 1949 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1949/1

6. Dziennik Ustaw RP z dnia 26 listopada 2015 r. poz. 1971 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1971
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Legitymacja Farmaceuty LOIAOkręgowa Rada Aptekarska uprzejmie przypomina o wydawaniu przez naszą izbę wyjątkowej i unikatowej Legitymacji Farmaceuty LOIA.Wnioski ze zdjęciem należy kierować do biura izby – pocztą lub skan email.

Koszt druku – ok. 25 zł.WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI FARMACEUTY

LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W ZIELONEJ GÓRZELubuska Okręgowa Izba Aptekarska

Al. Wojska Polskiego 36

65-077 Zielona Góra

Imię:……………………………………………………………………………………………..Nazwisko:………………………………………………………………………………………Data urodzenia:………………………………………………………………………………..Numer Prawa Wykonywania Zawodu:………………………………………………………Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..Miejsce i adres wykonywania zawodu:……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………...

Wnioskuję o wydanie Legitymacji Farmaceuty Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze:* po raz pierwszy* o wydanie duplikatu, z powodu……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..* o wymianę legitymacji, z powodu aktualizacji danych: …………………………….………………………………………………………………………………………………......

- 2 –

Do wniosku załączam:* aktualne zdjęcie ( np. legitymacyjne) lub * zdjęcie w postaci elektronicznej,* dotychczasową legitymację nr…….. ( w przypadku wymiany legitymacji)……………………………………….. ………………………………………….

/ miejscowość i data / / podpis /* właściwe podkreślić___________________________________________________________________________Wypełnia LOIA:___________________________________________________________________________

Data wpłynięcia wniosku:……………………………………………………….Podpis przyjmującego:………………………………………………………….___________________________________________________________________

Legitymację Farmaceuty LOIA numer:……………………………………….Wydano dnia:……………………………………………………………………Podpis farmaceuty:…………………………………………………………….___________________________________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Giełda Pracy - listopad 2015Aktualne oferty na naszej stronie: http://www.loia.zgora.pl/index.php?lng=pl&id=31

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* * *
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2097141 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe