Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
Biuletyn Informacyjny nr 6/2015


BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze


6 / 2015


www.loia.zgora.pl
email: loia_zg@interia.pl
zielona-gora@oia.org.pl


Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze w dniu 25 czerwca 2015 r.:

1. Na listę członków LOIA została wpisana mgr Weronika Sołowiej – apteka „Centrum Zdrowia” w Strzelcach Kraj. przy ul. Chrobrego 7, z przyznaniem PWZF.

2. Z listy członków LOIA zostali skreśleni:
1. mgr Piotr Sokołowski – Gorzów Wlkp.;
2. mgr Michalina Grobelna – Wschowa;
3. mgr Agnieszka Ząbek – Gubin.

3. Pozytywną rękojmię dotyczącą pełnienia funkcji kierownika uzyskali:
1. dr hab. n. farm. Maria Wołuń - Cholewa – nowa apteka „Przy Biedronce” w Pszczewie ul. Sikorskiego 22;
2. mgr Izabela Jerzak – apteka „Witaminka” w Krośnie Odrz. ul. Pułaskiego 2;
3. mgr Marta Langer – apteka „Dr Max” w Gorzowie Wlkp. ul. Konstytucji 3 Maja 102;
4. mgr Ewa Drzymała – apteka „Mediq” w Zielonej Górze ul. Zyty 26 (pawilon U);
5. mgr Katarzyna Jaślanek – apteka „Centrum” w Gubinie ul. Chopina 4;
6. mgr Grażyna Zientarska – apteka „Feniks” w Słońsku ul. 3-go Lutego 60;
7. mgr Janusz Łuczak – apteka „Centrum Zdrowia” w Dębnie (woj. zachodniopomorskie) pl. Konstytucji 3 Maja 1B;
8. mgr Helena Kotwicka – apteka „Dbam o Zdrowie” w Świebodzinie ul. Matejki 1.

4. ORA wydała pozytywną opinię w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie „Apteki Pod Aniołem” w Rzepinie przy ul. B. Chrobrego 29.


5. Na okres między posiedzeniami - urlopowy, ORA udzieliła Prezesowi i Prezydium upoważnienia do podejmowania decyzji i działania w sprawach pilnych.

W trakcie posiedzenia odbyło się ślubowanie i wręczenie praw wykonywania zawodu farmaceuty 5 członkom LOIA.

Kolejne posiedzenie ORA planowane jest na dzień 17 września 2015 r.

Sprawy pilne będą rozpatrywane na bieżąco, w trybie ustalonym na czas między posiedzeniami ORA.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Kontakt z Prezesem LOIA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panem mgr farm. Ryszardem Kiedrowskim na numer kom. 662 445 443.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Najnowsze przepisy prawne

1. Dziennik Ustaw RP z dnia 11 czerwca 2015 r. poz. 788 - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/788/12. Dziennik Urzędowy MZ z dnia 24.06.2015 r. poz. 27 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2015 r. poz. 875 – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – ustalonego na dzień 1 lipca 2015 r.
http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2015/23/akt.pdf3. Dziennik Ustaw RP z dnia 24.06.2015 r. poz. 875 – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/875/14. Dziennik Ustaw RP z dnia 24.06.2015r. poz. 876 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/876/15. Dziennik Ustaw RP z dnia 26.06.2015 r. poz. 888 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/888/1


----------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT z dnia 1 lipca 2015 r.

Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Warszawa dnia 24 czerwca 2015r. Poz. 875

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015r,. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw:

 

Art.3 wprowadza ważne zmiany od dnia 1 lipca 2015r.

1. Produkty lecznicze OTC zawierające w swoim składzie substancje psychoaktywne, mogą być sprzedane tylko osobie, która ukończyła 18 rok życia. W razie wątpliwości farmaceuta oraz technik farmaceutyczny są uprawnieni do żądania dokumentu tożsamości, na podstawie którego może zostać określony wiek pacjenta.

2. Wydając w/w produkt leczniczy farmaceuta lub technik farmaceutyczny ma obowiązek poinformować pacjenta, że wydany produkt leczniczy zawiera substancję psychoaktywną, informuje o sposobie dawkowania leku i o możliwych zagrożeniach i działaniach niepożądanych stosowania tego produktu leczniczego.

3. Ponieważ Minister Zdrowia do dnia 1 stycznia 2017 r. ma czas na określenie, w drodze rozporządzenia, wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym, do tego czasu leki OTC zawierające te substancje wydawane mogą być z aptek w ilości jednego opakowania.

4. Zmianie uległ zapis art.96 ust. 2 ustawy Prawa Farmaceutycznego, obecnie brzmi: „W przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, kierownik apteki może wydać bez recepty lekarskiej produkt leczniczy zastrzeżony do wydawania na receptę w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu, z wyłączeniem środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1” ( było prekursorów grupy I-R).

5. Kto wbrew zapisom ustawy sprzeda osobie nieuprawnionej ( tj. osobie, która nie ukończyła 18 roku życia) lek OTC zawierający w swoim składzie substancję psychoaktywną, podlega karze do 500 000 PLN; karę nakłada wojewódzki inspektor farmaceutyczny.

W/w Ustawa nowelizuje z dniem 1 lipca 2015 r. IV-P grupę leków psychotropowych, zmiany dotyczą trzech związków chemicznych które znalazły się w tej grupie:

- Tapentadol poz. 65 (prep. Palexia , Palexia retard)
- Zaleplon poz. 70 ( prep. Morfeo ,Sonata )
- Zopiklon poz. 72 (prep. Dobroson, Imovane , Senzop , Somnol , Zopitin)
 
Należy sprawdzić i zaktualizować karty tych leków, leki te są z dniem 1 lipca 2015 r. realizowane według nowych zasad.

Z poważaniem
mgr farm. Ryszard Kiedrowski
Prezes Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

----------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualności
Naczelnej Izby Aptekarskiej

• 19 czerwca
List gratulacyjny do Ministra Zdrowia

Warszawa, 18 czerwca 2015 r. Szanowny Pan MARIAN ZEMBALA Minister Zdrowia RP W imieniu Naczelnej Izby Aptekarskiej i polskich farmaceutów serdecznie gratuluję Panu objęcia stanowiska Ministra Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej. Zadania związane z ochroną zdrowia pub

więcej:

http://www.nia.org.pl/news/2906/1/list-gratulacyjny-do-ministra-zdrowia.html

 

 

• 8 czerwca

WŁAŚCICIEL APTEKI POWINIEN OTRZYMAĆ ZWROT KOSZTÓW PONIESIONYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM PRZEZ NIĄ DYŻURÓW W PORZE NOCNEJ, W NIEDZIELE, ŚWIĘTA I INNE DNI WOLNE OD PRACY Z projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wykreślono przepis na

więcej:

http://www.nia.org.pl/news/2904/1/wlasciciel-apteki-powinien-otrzymac-zwrot-kosztow.html


 

• 8 czerwca
Aptekarz Polski - Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej Nr 105/2015 (83 e) maj 2015

więcej:

http://www.nia.org.pl/news/2903/1/aptekarz-polski-pismo-naczelnej-izby-aptekarskiej.html

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

*

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2181740 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe