Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 7,8,9/2014

BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze


7,8,9 / 2014


www.loia.zgora.pl
e-mail: loia_zg@interia.pl
zielona-gora@oia.org.pl


Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze w dniu 13 września 2014 r.:

1. Pozytywną rękojmię dotyczącą pełnienia funkcji kierownika uzyskali:
1/ mgr Magdalena Pogodowska – nowa apteka „Pszczewska” w Pszczewie, Plac Zamielno 4;
2/ mgr Tadeusz Jaskulski – nowa apteka „Łużycka” w Żarach ul. Strzelców 10;
3/ mgr Rafał Gabara – nowa apteka „Centrum Zdrowia” w Słubicach, Plac Przyjaźni 28 – rękojmię wydała OIA w Poznaniu;
4/ mgr Emilia Gronuś – nowa apteka „dr Max” w Żarach ul. Przeładunkowa 2;
5/ mgr Danuta Delikat - Dudek – nowa apteka „Miła” w Gorzowie Wlkp. ul. 9-go Maja 19A/H4 - rękojmię wydała OIA w Poznaniu;
6/ mgr Aleksandra Kitlińska – nowa apteka „Ziko” w Zielonej Górze ul. Żeromskiego 23 -rękojmię wydała OIA w Warszawie;
7/ mgr Beata Zroślak - Limanin – nowa apteka „Ziko” w Zielonej Górze ul. Stary Rynek 18;
8/ mgr Barbara Natońska – nowa „Apteka z Misiem” w Żarach ul. Buczka 25;
9/ mgr Irena Sobiech – nowa apteka „Strywald na Matejki” w Gorzowie Wlkp. ul. Matejki 45A;
10/ mgr Dariusz Szymczyk – apteka „Strywald Śródmieście” w Gorzowie Wlkp. ul. Chrobrego 34;
11/ mgr Iwona Bojanowska – apteka „Mediq” w Kołobrzegu ul. Koszalińska 36;
12/ mgr Michał Kuplowski – apteka „Dbam o Zdrowie” w Gorzowie Wlkp. ul. Sienkiewicza 10-11;
13/ mgr Agnieszka Rejdych – „Medapteka” w Szczecinku ul. Wyszyńskiego 47-49B;
14/ mgr Dorota Maczuga – „Apteka nr 1” w Zielonej Górze Al. Wojska Polskiego 19;
15/ mgr Anna Michta – apteka ZOZ w Skwierzynie ul. Szpitalna 5;
16/ mgr Marta Langer – „Apteka 111” w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 111;
17/ mgr Maja Kieżun - Kudlaszyk – apteka „Mediq” w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 23E;
18/ mgr Alojzy Banaczek – apteka „Centrum Zdrowia” w Strzelcach Kraj. ul. Chrobrego 7 - rękojmię wydała OIA w Bydgoszczy;
19/ mgr Piotr Suchowacki – nowa Hurtownia Farmaceutyczna NEUCA w Zielonej Górze Al. Wojska Polskiego 37.

2. Pozytywna opinia ORA w sprawie wniosku WIF o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej „Pharmacos” w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej 161.

3. Nowi członkowie Izby:
1/ mgr Marta Kujawska – apteka „Mediq” w Gorzowie Wlkp. ul. Pomorska 71;
2/ mgr Michał Gola – „Euro-Apteka” w Sulęcinie ul. Poznańska 4;
3/ mgr Karol Szczudło – Apteka Szpitalna – Zielona Góra ul. Zyty 26;
4/ mgr Emilia Gronuś – kierownik – apteka „dr Max” w Żarach ul. Przeładunkowa 2.

4. Skreśleni z listy członków Izby:
1/ mgr Marzena Kucowicz z Kostrzyna;
2/ mgr Urszula Maciąg z Zielonej Góry;
3/ mgr Joanna Niżnik w Gorzowa Wlkp.;
4/ mgr Małgorzata Ziegenhagen z Żagania;
5/ mgr Joanna Trzeciak z Gorzowa Wlkp.;
6/ mgr Agnieszka Odwrot z Zielonej Góry;
7/ mgr Marta Rycharska z Gorzowa Wlkp.;
8/ mgr Paulina Krępa z Żagania.

5. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej powiadomił ORA o przekazaniu czterech wniosków do Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Zielonej Górze, o ukaranie farmaceutów za przewinienia zawodowe.

6. ORA otrzymała pismo grupy aptekarzy LOIA dot. podjęcia interwencji w LOW NFZ w sprawie wydłużenia procedur weryfikacyjnych przekazywanych przez apteki sprawozdań refundacyjnych i tym samym opóźnienia należnych wypłat.
- Komisja ds. kontaktów z LOW NFZ została zobowiązania do podjęcia rozmów w sprawie i przekazania ustaleń.

Kolejne posiedzenie ORA planowane jest na dzień 16 października 2014 r.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie Aptekarzy
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze.
13-14 września 2014 r.
w „Bukowym Dworku” w Gronowie


Udział w Spotkaniu wzięło 73 członków Izby. Głównym Sponsorem była firma Farmina.
Spotkanie poprowadził pan mgr Wojciech Rutkowski. Gośćmi spotkania byli:
- dr n. farm Grzegorz Kucharewicz – Prezes NRA
- dr n. farm. Arleta Matschay - Wojewódzki Konsultant w dziedzinie farmacji aptecznej
- prof. dr n. med. Roman Wachowiak
- dr n. farm. Barbara Ćwiertnia.
- mgr farm. Adam Chojnacki - Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutycznego w Gorzowie Wlkp.

Prezes ORA mgr Ryszard Kiedrowski w swoim wystąpieniu przedstawił wspomnienie o dr hab. farmacji Bazylim Leszczyłowskim, z okazji przypadającej 23 września br. setnej rocznicy urodzin.

Panie mgr Maria Weiss z Sulechowa, mgr Irena Łochińska z Gorzowa Wlkp. i mgr Janina Lewandowska z Gorzowa Wlkp. zostały uhonorowane Medalem LOIA „Zasłużony dla Aptekarstwa Lubuskiego” za długoletnią pracę w zawodzie aptekarza i działalność na rzecz samorządu. Wyróżnionym Farmaceutkom serdecznie gratulujemy.

Prawo wykonywania zawodu farmaceuty odebrali, po złożeniu uroczystego ślubowania, nowi członkowie LOIA: mgr Kinga Kubiak z Zielonej Góry, mgr Paulina Krępa z Żagania i mgr farm. Piotr Sokołowski z Gorzowa Wlkp. – z życzeniami samych zawodowych sukcesów.

Prezes NRA dr Grzegorz Kucharewicz omówił działania NIA i aktualny stan realizacji postulatów środowiska aptekarskiego w sprawach:
- zakazu reklamy,
- zakupu leków deficytowych,
- przepisów antykoncentracyjnych,
- regulacji dot. geografii aptek,
- zakończenie kształcenia techników farmaceutycznych.
Prezes NRA pesymistycznie ocenił połączenia kapitałowe sieci aptek i dalszą ich ekspansję na rynku. NRA przekazała Ministrowi Zdrowia skargę na bezczynność GIF w sprawie i łamanie przez wszystkie strony obowiązującego prawa.


Pan mgr Adam Chojnacki przedstawił pracowników Inspekcji Farmaceutycznej, panie: mgr Irenę Ruczyńską, mgr Adriannę Szymańską i mgr Joannę Chomicz oraz przedstawił, m. in.:
- roczny budżet Inspekcji w kontekście ilości wykonywanych zadań,
- aktualne wymogi lokalowe apteki,
- sprawę kształcenia techników farmaceutycznych,
- skargi i anonimy wpływające do WIF na działalność aptek ( jakość obsługi, brak personelu fachowego, przestrzeganie Kodeksu Pracy,)
- uwagi pokontrolne WIF i najczęstsze uchybienia: brak magistra na zmianie, wirtualni kierownicy aptek, personel fachowy nie wpisany do Ewidencji Personelu Apteki, leki kategorii Rp. wydawane w sprzedaży odręcznej, i bez recepty farmaceutycznej;
- prowadzone postępowania wyjaśniające.

Pan mgr Tomasz Dojna z Gorzowa Wlkp. wypowiedział się na temat prowadzenia opieki farmaceutycznej w aptekach

W ramach ciągłego szkolenia farmaceutów Uczestnicy Spotkania wysłuchali trzech wykładów:

- prof. dr hab. n. med. Romana Wachowiaka „Ocena postępowań detoksykacyjnych – leczenia zatruć w kazuistyce opiniodawczej Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu.”
- dr n. farm. Arlety Matschay „Porada farmaceuty w aptece w zakresie profilaktyki leczenia osteoporozy.”
- dr n. farm. Barbary Ćwiertni „Oleje roślinne w farmacji i kosmetologii.”


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt z Prezesem LOIA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panem mgr farm. Ryszardem Kiedrowskim na numer kom. 662 445 443.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Najnowsze przepisy prawne


1. Dziennik Urzędowy MZ z dnia 22.08.2014 r. pozycja 64 - Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2014 r.
http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2014/64/akt.pdf2. Dziennik Ustaw RP z dnia 03.09.2014 r. poz. 1172 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1172/13. Dziennik Ustaw RP z dnia 19.09.2014 r. poz. 1239 - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1239/1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Giełda Pracy - wrzesień 2014

Aktualne oferty na naszej stronie: http://www.loia.zgora.pl/index.php?lng=pl&id=31----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2392575 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe