Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
Biuletyn Informacyjny nr 10/2013

BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze


10 / 2013


www.loia.zgora.pl
e-mail: loia_zg@interia.pl
zielona-gora@oia.org.pl

Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze w dniu 17 października 2013r.:

1. Pozytywną rękojmię dotyczącą pełnienia stanowiska kierownika uzyskali:

1/ mgr Maria Ulrich - Noga – apteka „Panax” w Zielonej Górze ul. Sulechowska 1;
2/ mgr Teresa Komorowska – apteka „Panax na Dworcu” w Zielonej Górze ul. Dworcowa 32;
3/ mgr Nina Figat - Molińska – apteka w Żarach ul. Osadników Wojskowych 31/33;
4/ mgr Marcin Leśniak – nowa apteka w Sulechowie ul. Jana Pawła II 12 ( rękojmię wydała OIA w Poznaniu);
5/ mgr Sylwia Więckowska – ponowne uruchomienie apteki „Pharmaland” w Zielonej Górze ul. Szosa Kisielińska 22;
6/ mgr Nina Lubasińska – apteka „Dbam o Zdrowie” w Słubicach ul. Asnyka 15 A ( rękojmię wydała OIA w Szczecinie).

2. Na listę członków LOIA zostali wpisani:
1/ mgr Robert Kozłowski – Żary;
2/ mgr Magdalena Niedbał – Gorzów Wlkp.;
3/ mgr Dariusz Szymczyk – Gorzów Wlkp.

3. Z listy członków LOIA skreślono:
1/ mgr Hussein Khaled – Kostrzyn;
2/ mgr Danuta Łacna - Zander – Kostrzyn.

4. ORA wydała decyzje do dwóch wniosków w sprawie przedłużenia okresu ciągłego szkolenia.

Kolejne posiedzenie ORA planowane jest na dzień 14 listopada 2013 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt z Prezesem LOIA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panem mgr farm. Ryszardem Kiedrowskim na numer kom. 662 445 443.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga na ankiety rozdawane przez firmy farmaceutyczne podczas szkoleń


Lubuska OIA w Zielonej Górze zaleca uczestnikom szkoleń, których współorganizatorami są firmy farmaceutyczne, ostrożność w wypełnianiu rozdawanych podczas takich spotkań ankiet i deklaracji, dotyczących zagadnień nie związanych z tematem przeprowadzanego szkolenia..

Z informacji docierających do izby wynika, że firmy zbierają materiał na poparcie i kontynuację swoich działań związanych z dalszym prowadzeniem różnych programów lojalnościowych i powrotem reklamy aptek.


---------------------------------------------------------------------------------------------

Najnowsze przepisy prawne

1/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2013 r. pozycja 36:
Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 9 pździernika 2013 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Biobójczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – według stanu na dzień 28 lutego 2013r.

Link do aktu: http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2013/36/akt.pdf2/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2013 r. pozycja 42:
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - na dzień 1 listopada 2013 r.

Link do aktu: http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2013/42/akt.pdf3/ Dziennik Ustaw RP z dnia 25.10.2013r. pozycja 1245:
Ustawa z dnia 27 września 2013r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Link do aktu: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1245/1


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkolenia Ciągłe Farmaceutów

Uprzejmie prosimy farmaceutów kończących okres edukacyjny w 2013 roku o przesyłanie do biura izby certyfikatów z zakończonych szkoleń. Izba aptekarska ma obowiązek potwierdzić zakończenia szkolenia.

Przypominamy także o możliwości przedłużenia okresu edukacyjnego z ważnych powodów – w załączeniu przedstawiamy wzór wymaganego wniosku:


Mgr farm. ______________________________________________

Adres zam.: _____________________________________________

________________________________________________________

Prezes
Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze

W N I O S E KNa podstawie § 7.6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych ( Dz. U. nr 132 poz. 1238 ) wnoszę o przedłużenie czasu odbywania ciągłego szkolenia, w związku z kończącym się w dniu ………………… okresem edukacyjnym.

Uprzejmie informuję, że w obecnym okresie edukacyjnym uczestniczyłam/em w szkoleniach z potwierdzeniem uzyskania………………………. punktów edukacyjnych tzw. „miękkich” i ……………. punktów „twardych” ( kursy zakończone testem ).

Razem punktów…………./100


Uzasadnienie wniosku:

………………………………………. ………………………………………….
( miejscowość, data ) ( podpis )


----------------------------------------------------------------------------------------------

Giełda Pracy - październik 2013

Aktualne oferty na naszej stronie: http://www.loia.zgora.pl/index.php?lng=pl&id=31-----------------------------------------------------------------------------------------------

***
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2212774 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe