Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
Biuletyn Informacyjny nr 7,8,9/2013

BIULETYN


INFORMACYJNY


Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej Górze

7,8,9 / 2013

www.loia.zgora.pl

e-mail: loia_zg@interia.pl

zielona-gora@oia.org.plZ posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze w dniu 21 września 2013 r.:1. Pozytywną rękojmię dotyczącą pełnienia stanowiska kierownika uzyskali:1/ mgr Dorota Maczuga – apteka „Mediq” w Zielonej Górze ul. Żeromskiego 13;

2/ mgr Ryszard Jaroszewicz – apteka „Na Zdrowie” w Kępnie ul. Rynek 41 ( woj. wielkopolskie);

3/ mgr Paweł Popko – apteka w Łęknicy ul. Dworcowa 10a;

4/ mgr Katarzyna Błauciak – „apteka Nr 1” w Zielonej Górze al. Wojska Polskiego 19;

5/ mgr Sławomir Kędzierski – apteka „Pod Orłem” w Czerwieńsku ul. Strzelecka 4;

6/ mgr Lidia Masiejczyk – nowa apteka „Pod Koroną” w Zielonej Górze ul. Kupiecka 56;

7/ mgr Ewa Gremblewska – apteka w Torzymiu ul. Wojska Polskiego 52;

8/ mgr Małgorzata Rutkowska – apteka „Srebrna Góra” w Krośnie Odrz. ul. Srebrna Góra 2A;

9/ mgr Radosław Frankowski – nowa apteka „Na Zdrowie” w Żarach ul. Szymanowskiego 27a;

10/ mgr Magdalena Surdacka – apteka „Dr Max” w Koninie ul. Spółdzielców 6 ( woj. wielkopolskie);

11/ mgr Ryszard Jaroszewicz – nowa apteka „Feniks” w Słońsku ul. 3-go Lutego 60;

12/ mgr Marzena Chomicz – nowa apteka „Eskulap” w Żarach ul. Moniuszki 2a;

13/ mgr Anna Pozarzycka – apteka „Rodzinna” w Dębnie ul. Armii Krajowej 13 ( woj. zachodniopomorskie);

14/ mgr Mariusz Stępień – apteka „Corax” w Kostrzynie ul. Sikorskiego 12.Mgr farm. Marcin Leśniak – nowa apteka w Sulechowie ul. Jana Pawła II 12 – w oczekiwaniu na rękojmię z OIA w Poznaniu.2. Okręgowa Rada Aptekarska wyraziła negatywną opinię w sprawie zmiany nazwy apteki:1/ z „Mediq Apteka ” w Strzelcach Kraj. ul. Wyzwolenia 4 na „Mediq Apteka – Lubuskie Centrum Tanich Leków”,2/ z „Dr Optima” we Wschowie ul. Moniuszki 8A na „Dr Optima Regionalne Centrum Tanich Leków”.3. Na listę członków LOIA zostali wpisani:

1/ mgr Izabela Rozpędowska – Gorzów Wlkp. i wydano PWZF;

2/ mgr Fatima Sadek – Zielona Góra;

3/ mgr Ewa Markiewicz – Szostak – Gorzów Wlkp.;

4/ mgr Anna Pozarzycka – Gorzów Wlkp.;

5/ mgr Magdalena Kurzeja – Zielona Góra;

6/ mgr Natalia Sienkiewicz – Dojwa – Gorzów Wlkp.;

7/ mgr Tomasz Dojwa – Witnica;

8/ mgr Mariusz Stępień – Słubice.4. Z listy członków LOIA skreślono:

1/ mgr Bartosza Kostrzewskiego – Zielona Góra;

2/ mgr Ryszarda Gremblewskiego – Torzym;

3/ mgr Kazimierza Harnasza – Krosno Odrz.

4/ mgr Annę Siemiątkowską – Gubin.Kolejne posiedzenie ORA planowane jest na dzień 17 października 2013 r.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontakt z Prezesem LOIAUprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panem mgr farm. Ryszardem Kiedrowskim na numer kom. 662 445 443.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Identyfikator FarmaceutyUprzejmie informujemy, że Naczelna Rada Aptekarska w Warszawie na posiedzeniu w dniu 28 maja br. podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru identyfikatora farmaceuty noszonego w miejscu pracy.Lubuska Okręgowa Rada Aptekarska na posiedzeniu w dniu 21 września br. stwierdziła, że identyfikator każdy farmaceuta wykonuje we własnym zakresie ( zdecydowana większość już je posiada). Logo izby nie jest konieczne z uwagi na uniwersalność identyfikatora.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie Aptekarzy -

- 21 września 2013 r. w „Bukowym Dworku” w GronowieUdział w Spotkaniu wzięło 78 członków Izby.

Główni Sponsorzy Spotkania: * Servier Polska i * Farmina - ogromnie dziękujemy.

Na Spotkaniu gościliśmy pana dr Grzegorza Kucharewicza Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie.Prezes LOIA mgr Ryszard Kiedrowski w swoim wystąpieniu przedstawił m. in. ocenę i położenie aptek po uregulowaniu cen leków refundowanych wg danych IMS Health za I kwartał 2013 r. i prognozy hurtowni farmaceutycznych po zmianie wysokości marży hurtowej z dniem 01.01.2014 r.Prezes Grzegorz Kucharewicz w nawiązaniu do obchodów Ogólnopolskiego Święta Aptekarzy, Patronów Kosmy i Damiana, które odbyło się 18 września 2013 r. w Warszawie złożył farmaceutom lubuskim serdeczne życzenia i gratulacje oraz wręczył zasłużonym członkom LOIA odznaczenia.

* Srebrny Krzyż Zasługi „Za działalność na rzecz rozwoju samorządu zawodowego farmaceutów” przyznany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego – pani mgr farm. Barbarze Miciuli z Zielonej Góry, Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej LOIA

* „Mecenas Samorządu Aptekarskiego” – panu mgr Edwardowi Bujnowiczowi z Zielonej Góry;

* „Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego” – panu mgr farm. Jędrzejowi Oleksa z Gorzowa Wielkopolskiego - za aktywną działalność w strukturach samorządu.

Pan mgr farm. Jędrzej Oleksa otrzymał pierwszą Legitymację Farmaceuty LOIA z numerem „001” – jako inicjator projektu.

W imieniu odznaczonych podziękowania złożył pan mgr farm. Edward Bujnowicz.

Wyróżnionym Farmaceutom serdecznie gratulujemy.Spotkanie Aptekarzy było też okazją do złożenia uroczystego ślubowania i wręczenia Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty młodej adeptce farmacji pani mgr farm. Joannie Katańskiej w Gorzowa Wielkopolskiego – z życzeniami samych zawodowych sukcesów.Prezes Grzegorz Kucharewicz przedstawił zebranym główne założenia i cele swojej Prezesury, udaną walkę o utrzymanie zakazu reklamy aptek i ich działalności i stałe ceny na leki refundowane oraz podjęte starania m. in. o wprowadzenie demografii aptek, postulatu „apteki dla aptekarza bądź spółki z udziałem aptekarza”, likwidacji punktów twardych w szkoleniach ciągłych. Prezes zwrócił uwagę na znaczący podział i rozdźwięk wśród członków Naczelnej Rady Aptekarskiej, często uniemożliwiający wypracowanie i przyjęcie wspólnego stanowiska w kluczowych dla środowiska sprawach. Prezes podkreślił, że jest zdeterminowany w swoich działaniach dla dobra i ochrony aptek będących w rękach samych aptekarzy.W ramach Ciągłego Szkolenia Farmaceutów Uczestnicy Spotkania wysłuchali trzech wykładów:

- dr hab. Wiesława Bryla pt.: „Choroba niedokrwienna.”

- dr n. med. Witolda Kyclera pt.: „Polipy, rola w patogenezie i profilaktyce raka jelita grubego.”

- dr Stefana Piechockiego pt.: „Modyfikowane uwalnianie substancji czynnej z tabletek.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontrole w aptekach przeprowadzane przez Główny Urząd MiarUprzejmie informujemy o pojawieniu się kolejnej urzędowej jednostki upoważnionej do kontroli w aptekach. Jest nią Główny Urząd Miar w Warszawie ( z siedzibą przy ul. Elektoralnej 2, tel. 22 581 94 27), który zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach ( Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.).Zakres kontroli planowany w jednej z lubuskich aptek:

1. przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych;

2. spełnianie wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia, w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo o miarach;

3. posiadanie przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli;

4. przestrzeganie spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Najnowsze przepisy prawne1/ Dziennik Urzędowy RP z dnia 3 lipca 2013 r. pozycja 766:

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Ustawa weszła w życie z dniem 4 lipca 2013r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/766/12/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2013 r. pozycja 31:

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – na dzień 1 września 2013 r.

http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html;jsessionid=CB1AC2873CA1B0F4CD2E0EB1830FC9F0?year=2013&act=31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szkolenia Ciągłe FarmaceutówUprzejmie prosimy farmaceutów kończących okres edukacyjny w 2013 roku o przesyłanie do biura izby certyfikatów z zakończonych szkoleń. Izba aptekarska ma obowiązek potwierdzić zakończenie szkolenia.Przypominamy także o możliwości przedłużenia okresu edukacyjnego z ważnych powodów – w załączeniu przedstawiamy wzór wymaganego wniosku:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Legitymacja Farmaceuty LOIA


Wszystkich chętnych do otrzymania LF uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego wniosku i przesłanie go drogą email do izby wraz ze skanem fotografii na adres: loia_zg@interia.pl ( wniosek można także przesłać pocztą z oryginalną fotografią).Koszt legitymacji - do 20 zł., płatne przy odbiorze.WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI FARMACEUTY

LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W ZIELONEJ GÓRZELubuska Okręgowa Izba Aptekarska

Al. Wojska Polskiego 36

65-077 Zielona Góra

Imię:……………………………………………………………………………………………..Nazwisko:………………………………………………………………………………………Data urodzenia:………………………………………………………………………………..Numer Prawa Wykonywania Zawodu:………………………………………………………Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..Miejsce i adres wykonywania zawodu:……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………...

Wnioskuję o wydanie Legitymacji Farmaceuty Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze:* po raz pierwszy* o wydanie duplikatu, z powodu……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..* o wymianę legitymacji z powodu aktualizacji danych: …………………………….………………………………………………………………………………………………......

- 2 –

Do wniosku załączam:* aktualne zdjęcie ( np. legitymacyjne) lub * zdjęcie w postaci elektronicznej,* dotychczasową legitymację nr…….. ( w przypadku wymiany legitymacji)……………………………………….. ………………………………………….

/ miejscowość i data / / podpis /* właściwe podkreślić___________________________________________________________________________Wypełnia LOIA:___________________________________________________________________________

Data wpłynięcia wniosku:……………………………………………………….Podpis przyjmującego:………………………………………………………….___________________________________________________________________

Legitymację Farmaceuty LOIA numer:……………………………………….Wydano dnia:……………………………………………………………………Podpis farmaceuty:…………………………………………………………….___________________________________________________________________________-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pożegnanie

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, żew dniu 11sierpnia 2013 r. zmarł

magister farmacji Ryszard Gremblewski z Torzymia

w dniu 30 sierpnia 2013 r. zmarł

magister farmacji Kazimierz Harnasz z Zielonej Góry

Z ogromnym żalem żegnamy naszych Kolegów,

Cześć Ich Pamięci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giełda Pracy - wrzesień 2013Aktualne oferty na naszej stronie: http://www.loia.zgora.pl/index.php?lng=pl&id=31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------***


 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2212819 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe