Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
Biuletyn Informacyjny nr 6/2013
BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze


6 / 2013


www.loia.zgora.pl
e-mail: loia_zg@interia.pl
zielona-gora@oia.org.pl

Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze w dniu 20 czerwca 2013 r.:

1. Pozytywną rękojmię dotyczącą pełnienia stanowiska kierownika uzyskali:

1/ mgr Bartłomiej Niżnik – „Super Apteka” w Gorzowie Wlkp. ul. Górczyńska 23;
2/ mgr Jacek Rejdych – „Medapteka” w Morągu ul. Mickiewicza 12 ( woj. warmińsko – mazurskie).

2. Na listę członków LOIA została wpisana mgr Sylwia Kupczyk – apteka „Pod Lwem” w Kożuchowie.

3. Z listy członków LOIA skreślono mgr Katarzynę Tobiasz z Zielonej Góry.

4. Uchwały dodatkowe podjęte przez ORA:
1/ przyjęcie wzoru Legitymacji Farmaceuty LOIA;
2/ udzielenie upoważnienia Prezydium ORA do działania w imieniu Rady na czas okresu wakacyjnego;
3/ udzielenie upoważnienia Prezesowi ORA do zewnętrznego reprezentowania samorządu.

5. Na wniosek ORA, w związku z aktywną działalnością na rzecz naszego samorządu, NRA przyznała panu mgr farm. Edwardowi Bujnowiczowi Odznaczenie „Mecenas Samorządu Aptekarskiego” i panu mgr farm. Jędrzejowi Oleksa „Medal im. Prof. Bronisława Koskowskiego”.
Serdecznie gratulujemy!

Kolejne posiedzenie ORA planowane jest na dzień 21 września 2013 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt z Prezesem LOIA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panem mgr farm. Ryszardem Kiedrowskim na numer kom. 662 445 443.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Najnowsze przepisy prawne

1/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2013 r. pozycja 24:
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – na dzień 1 lipca 2013 r.
http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html?year=2013&act=24

2/ Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował zestawienie produktów leczniczych, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - zestawienie obejmuje decyzje wydane w maju 2013 r.
http://nia.org.pl/news/2462/1/produkty-lecznicze-dla-ktorych-wydano-w-maju-2013.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 82 / 2013
z dnia 20 czerwca 2013 r.
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze

w sprawie Legitymacji Farmaceuty Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Na podstawie Uchwały NR 8/2013 z dnia 20 kwietnia 2013r. XXII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz art. 29 pkt. 2 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich ( tekst jedn. Dz. U. nr 136 poz. 856 z 2008 r.), Okręgowa Rada Aptekarska uchwala co następuje:


§ 1.

Legitymacja Farmaceuty Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze stanowi dodatkowe potwierdzenie członkostwa w LOIA i wykonywania zawodu farmaceuty, i posiadanie jej jest fakultatywne.

§ 2.

Legitymacja będzie wydawana każdemu członkowie LOIA, na pisemny wniosek, odpłatnie. Opłata będzie pokrywała w całości koszt związany w wydaniem legitymacji ( bez zysku dla LOIA).
Wzór wniosku – w załączniku nr 1 do uchwały.


§ 3.


Przyjmuje się wzór Legitymacji Farmaceuty:
- wielkość: 8,5 cm x 5.5 cm
- kolory: odcienie niebieskiego, biały, granat
- materiał: plastik
- dane indywidualne: imię i nazwisko, kolejny numer legitymacji, zdjęcie.
Wzór legitymacji – w załączniku nr 2 do uchwały.


§ 4.

Ewidencja wydanych Legitymacji Farmaceuty będzie prowadzona:
1/ w odrębnym „Rejestrze Legitymacji Farmaceutów LOIA”,
2/ na stronie internetowej LOIA w zakładce „Legitymacja Farmaceuty”.

§ 5.

W przypadku utraty Legitymacji przewiduje się wydawanie jej duplikatu pod tym samym numerem.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


******


WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI FARMACEUTY
LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W ZIELONEJ GÓRZELubuska Okręgowa Izba Aptekarska
Al. Wojska Polskiego 36
65-077 Zielona Góra
Imię:……………………………………………………………………………………………..

Nazwisko:………………………………………………………………………………………

Data urodzenia:………………………………………………………………………………..

Numer Prawa Wykonywania Zawodu:………………………………………………………

Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Miejsce i adres wykonywania zawodu:……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………...
Wnioskuję o wydanie Legitymacji Farmaceuty Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze:

* po raz pierwszy

* o wydanie duplikatu, z powodu…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

* o wymianę legitymacji z powodu aktualizacji danych: …………………………….

………………………………………………………………………………………………......
- 2 –


Do wniosku załączam:

* aktualne zdjęcie ( np. legitymacyjne) lub * zdjęcie w postaci elektronicznej,

* dotychczasową legitymację nr…….. ( w przypadku wymiany legitymacji)

……………………………………….. ………………………………………….
/ miejscowość i data / / podpis /* właściwe podkreślić

___________________________________________________________________________

Wypełnia LOIA:

___________________________________________________________________________


Data wpłynięcia wniosku:……………………………………………………….

Podpis przyjmującego:………………………………………………………….

___________________________________________________________________


Legitymację Farmaceuty LOIA numer:……………………………………….

Wydano dnia:……………………………………………………………………

Podpis farmaceuty:…………………………………………………………….

___________________________________________________________________________


W załączniku przekazujemy wzór legitymacji.

Koszt wydania legitymacji - do 20 zł.

Biuro Izby Aptekarskiej od dziś przyjmuje wnioski.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Giełda Pracy - czerwiec 2013

- Nowo uruchamiana apteka w Słońsku poszukuje kierownika i magistra farmacji. Zapewniamy zakwaterowanie. CV prosimy kierować na email: biuro@fenikskostrzyn.pl lub kontakt pod nr tel. 95 752 23 66, kom. 509 054 001.” -
- Apteka w Witnicy zatrudni magistra farmacji. Atrakcyjne wynagrodzenie, ubezpieczenie OC, możliwość ciągłego rozwoju. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres email: anna.waliszewska@poczta.onet.pl z dopiskiem w TYTULE wiadomości: Kier/Witnica.
- Apteka w Rzepinie zatrudni magistra i technika farmacji. Oferty - proszę kierować na adres manager.apteki@vp.pl
- Technik farm. (kobieta) z 8 letnim stażem podejmie pracę w Zielonej Górze lub okolicach. Znajomość programów: Kamsoft, Malicki. Prawo jazdy kat. B. Tel. 607 547 356, email: bochn1@wp.pl
- Technik farm. poszukuje apteki do odbycia stażu w Zielonej Górze. Posiadam roczne doświadczenie jako pomoc apteczna. Kontakt: l_tor@wp.pl
- Magister farm. podejmie pracę na terenie Zielonej Góry od sierpnia/września. Kontakt: tel. 697 079 050 lub aptekarz.zielonagora@wp.pl
- Apteka w Gorzowie Wlkp. zatrudni magistra farm. Kontakt msilakowska@doz.pl, tel. 691-991-752, z dopiskiem “Gorzów Wlkp.”
- Apteka w Gorzowie Wlkp. zatrudni: MAGISTRA FARMACJI oraz KIEROWNIKA APTEKI. Atrakcyjne wynagrodzenie, ubezpieczenie OC oraz możliwość ciągłego rozwoju! CV prosimy wysyłać na adres: praca@acppharma.pl z dopiskiem w tytule: MGR/Gorzów lub Kier/Gorzów. Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacji!
- Apteka w Strzelcach Kraj. zatrudni MAGISTRA farmacji. Atrakcyjne wynagrodzenie! Ubezpieczenie OC, praca pełna wyzwań. Zgłoszenia z załączonym CV prosimy wysyłać na adres email: anna.waliszewska@poczta.onet.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: Mgr/Strzelce.
- Apteka zatrudni magistra farm. ( pełen etat) w Zielonej Górze, proszę o przesłanie CV z dopiskiem “Zielona Góra” kontakt: msilakowska@doz.pl, tel. 691-991-752
- Do apteki w Gorzowie Wlkp. pilnie zatrudnię KIEROWNIKA. Oczekuję samodzielności i zaangażowania w wykonywaną pracę. Oferuję: stabilne zatrudnienie na umowę o pracę, konkurencyjne warunki finansowe oraz system motywacyjny. CV proszę przesłać na adres: rekrutacja@cefarm.waw.pl
- Apteka sieciowa w Zielonej Górze poszukuje magistra farm. na pełen etat. Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem 607 826 160.
- Apteka w SULĘCINIE poszukuje: MAGISTRA FARMACJI (cały etat) email: pracuj@euroapteka.pl (dopisek: SUL)
- Apteka w Żarach zatrudni magistra farm. Osoby zainteresowane proszę wysyłać CV na adres Laboratoriumeskulap@op.pl , tel. 697 690 467
- Apteka Dbam o Zdrowie w Zielonej Górze zatrudni magistra farm. ( pełen etat, umowa o pracę). Kontakt: msilakowska@doz.pl z dopiskiem Zielona Góra tel. 691-991-752
- Technik farm. ( kobieta ) z 8 letnim stażem pracy podejmie pracę na godziny lub dyżury na terenie Zielonej Góry, Nowej Soli lub w okolicy. Numer kontaktowy: 731-802-223.
- Technik farm. poszukuje apteki w Zielonej Górze do odbycia stażu. Jestem osobą miłą, pracowitą, odpowiedzialną. Szybko się uczę i łatwo nawiązuje kontakt z pacjentami. Kontakt: email: techniczkastaz@wp.pl
- Apteka w Gorzowie Wlkp. szuka Kierownika Apteki. Oferujemy atrakcyjny system wynagradzania oraz premie. Aplikacje prosimy przesyłać na adres jkonicer@farmacol.com.pl z dopiskiem „Białobrzegi”, tel. 502 437 890
- Apteka w Gorzowie Wlkp. szuka Kierownika Apteki. Oferujemy atrakcyjny system wynagradzania oraz premie. Aplikacje prosimy przesyłać na adres rekrutacja16@onet.pl
- Apteka w Sulechowie zatrudni technika farm., tel. 602 317 798 lub 602 317 898.
- Apteka w Gubinie zatrudni magistra farm., także stażystę. Zapewniamy mieszkanie przy aptece oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Zgłoszenia: aptns@op.pl
- Apteka w Gorzowie Wlkp. zatrudni Magistra Farm. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt na adres mailowy praca@acppharma.pl lub telefon 22 611 47 23.
- Zatrudnię Kierownika Punktu Aptecznego ( technika farm.) w Brójcach w woj. lubuskim. Kontakt: 691-991-752, msilakowska@doz.pl z dopiskiem “Brójce”. Jestem mgr farm. z kilkunastoletnim stażem pracy, doświadczeniem kierowniczym i uprawnieniami. Cechuje mnie obowiązkowość, dokładność, dyspozycyjność. Chętnie dokształcam się i zdobywam nowe umiejętności. Szukam pracy na stanowisku kierowniczym. Odpowiem na oferty z różnych rejonów kraju. Kontakt: farmaceutka.maria@interia.pl lub 696 668 253.
- Technik farm. /kobieta/ podejmie pracę na c a ł y etat lub p ó ł, w Zielonej Górze bądź w okolicy. Osoba dyspozycyjna, solidna, zaangażowania w wykonywaną pracę, mająca bardzo dobry kontakt z pacjentem. 15 letni staż pracy, prawo jazdy kat B. Tel.: 602 713 317, email: kricha@poczta.onet.pl
- Apteka w Zielonej Górze poszukuje kierownika. Zatrudnimy także technika farmacji w nie pełnym wymiarze. Zgłoszenia: epon408@gmail.com
- Apteka w Witnicy zatrudni magistra farm. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres email: anna.waliszewska@poczta.onet.pl z dopiskiem MGR/WITNICA.
- Apteka w Gorzowie Wlkp. zatrudni magistra farm. Atrakcyjne wynagrodzenie, ubezpieczenie OC, możliwość ciągłego rozwoju. CV prosimy wysyłać na adres email: praca@acppharma.pl z dopiskiem: Mgr/Gorzów.
- Technik farm. ( kobieta ) z 8 letnim stażem pracy podejmie pracę na terenie Zielonej Góry lub Nowej Soli. Numer kontaktowy: 731-802-223.
- Apteka w Słubicach zatrudni magistra farm. na pełen etat.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV Kontakt : msilakowska@doz.pl z dopiskiem “Słubice” lub tel. 691-991-752.
- Apteka w Międzyrzeczu zatrudni magistra farm. na pełen etat. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV Kontakt : msilakowska@doz.pl z dopiskiem “Międzyrzecz” lub tel. 691-991-752.
- Magister farm. z kilkuletnim doświadczeniem podejmie pracę w aptece na terenie Zielonej Góry lub w najbliższej okolicy. Jestem osobą uczciwą, pracowitą, dyspozycyjną, lubiącą kontakt z pacjentem. Kontakt telefon: + 48 534-567-720 lub mail mroowa1@op.pl
- Magister farm. z uprawnieniami i doświadczeniem kierowniczym, pracowity, odpowiedzialny, dyspozycyjny, lubiący swój zawód, przyjmie pracę na stanowisku kierowniczym. Kontakt: aptekareczka@poczta.fm lub 784 745 424.

( bieżąca aktualizacja ofert na stronie www.loia.zgora.pl w zakładce Giełda Pracy )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2212825 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe