Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 11/2022

BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 11/2022


Z nadzwyczajnego posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 7 listopada 2022 r.:

1. Wydano pozytywną opinię do wniosku LWIF w przedmiocie spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki "DOZ" w Świebodzinie przy ul. Strzeleckiej 1.
2. Podjęto uchwałę ws. poparcia Apelu Zjazdu Aptekarzy Kaliskiej OIA w sprawie podjęcia przez NIA zdecydowanych działań na rzecz poprawy kondycji finansowej aptek.
3. Podjęto uchwałę ws. poparcia ORA we Wrocławiu w sprawie doprecyzowania i egzekwowania zapisów Ustawy - Prawo farmaceutyczne w zakresie tzw. AdA.
4. Sprawy różne.

Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 17 listopada 2022 r.:

1. Z rejestru farmaceutów LOIA skreślono 1 farmaceutę i 2 farmaceutów wpisano.
2. Wydano pozytywne opinie do wniosków WIF w przedmiocie spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki:
1/ "DOZ" w Kargowej ul. Rynek 1;
2/ "DOZ" w Zbąszyniu ul. Mostowa 4B.
3. Wydano negatywną opinię do wniosku o podjęciu się obowiązków kierownika apteki ogólnodostępnej w niepełnym wymiarze czasu pracy.
4. E-recepta transgraniczna - ulotka dla pacjenta zagranicznego.
5. Zjawisko teleporad i wystawiania e-recept na leki silnie działające, narkotyki.
6. Sprawy organizacyjne XXXII Zjazdu Sprawozdawczego LOIA w 2023 r. oraz Zjazdu Wyborczego.
7. Przejęcia aptek przez sieci apteczne w woj. Lubuskim - wystąpienie do WIF z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej.
8. Wsparcie finansowe Lubuskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
9. Stanowisko Rady Aptekarskiej dot. dyżurów nocnych aptek - wystąpienie do Wojewody Lubuskiego z przedstawieniem problemu.
10. Sprawy różne.

Dla rozpatrzenia spraw pilnych zwoływane są posiedzenia Prezydium Rady.

_____________________________________________________

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2022 roku
- 8 grudnia
______________________________________________________________________________

Upublicznienie pracy specjalizacyjnej

Zachęcamy do zapoznania się z pracą specjalizacyjną pana mgr farm. Piotra Kuski - z zakresu farmacji klinicznej.

Praca dotyczy potencjalnych skutków nadużywania leków z grupy IPP w populacji geriatrycznej: "Potencjalne ryzyka związane z nadużywaniem inhibitorów pompy protonowej ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów geriatrycznych".

Treść pracy dostępna w załączniku do Biuletynu lub pod linkiem:

https://www.dropbox.com/s/pqscb2331jh7my2/Potencjalne%20ryzyka%20zwi%C4%85zane%20z%20nadu%C5%BCywaniem.pdf?dl=0

______________________________________________________________________________

Składki członkowskie za 2022 rok

LOIA przypomina o opłacie składek członkowskich.

Wysokość miesięcznych składek:
- kierownik apteki - 70 zł.
- kierownik apteki szpitalnej - 40 zł.
- farmaceuci nie pełniący w/w funkcji - 40 zł.
Numer konta bankowego: 98 1500 1810 1218 1000 8384 0000

______________________________________________________________________________

Ustawiczny rozwój zawodowy 2018 - 2022

Uprzejmie przypominamy o kończącym się, dla części farmaceutów, okresie rozliczeniowym 2018-2022. Prosimy o przekazywanie do biura LOIA certyfikatów z ukończonych szkoleń.

Po zgromadzeniu wymaganej liczby punktów - okres rozliczeniowy zostanie zaliczony potwierdzeniem w Karcie Rozwoju Zawodowego i odesłaniem jej do farmaceuty.

Kolejno, wystawiamy nową kartę na okres 2023-2027.

______________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska w Zielonej Górze informuje, że w dniu 25 listopada br. w "Folwarku Pszczew" koło Międzyrzecza, odbyła się gala „HIPOKRATES 2022”, podczas której zostali wyróżnieni lekarze, farmaceuci i różni specjaliści zawodów medycznych z województwa lubuskiego, wybrani w internetowym plebiscycie przez pacjentów.

W kategorii FARMACEUTA ROKU, zostały wyróżnione:

· I miejsce - mgr farm. Martyna Terlecka z Zielonej Góry

· II miejsce - mgr farm. Sandra Niezgoda-Mazur z Lubska

· III miejsce - mgr farm. Agnieszka Stankiewicz z Gorzowa Wielkopolskiego

Laureatkom konkursu składamy serdeczne gratulacje i wyrazy podziwu za pracę, którą w taki sposób docenili pacjenci!

Relacja z gali ze zdjęciami dostępna pod linkiem:

https://gazetalubuska.pl/nagrodzilismy-najpopularniejszych-pracownikow-ochrony-zdrowia-w-naszym-wojewodztwie-gala-plebiscytu-hipokrates-lubuski-2022-za/ar/c14-17073583
______________________________________________________________________________
Kontakt z Prezesem ORA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.
W dniach 8 i 22 grudnia - pani Prezes zaprasza na dyżur telefoniczny lub osobisty – po wcześniejszym umówieniu się.
______________________________________________________________________________
Kalendarium prac LOIA w 2022 r. - listopad

1/ 04.11. - akcja propacjencka LOIA i LOW NFZ - "Piątek z Farmaceutą"
2/ 07.11. – Sąd Aptekarski - rozprawa
3/ 07.11. - nadzwyczajne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej
4/ 10.11. - dyżur Prezesa
5/ 17.11. – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej
6/ 18.11.- Prezes: wywiad dla Radia Zachód na temat antybiotykoterapii
7/ 24.11. - Prezes: udział w posiedzeniu Rady LOW NFZ i spotkanie z seniorami
8/ 24.11. - dyżur Prezesa
9/ 24.11. – dyżur Prawnika
10/ 25.11. - Prezes: udział w gali "Hipokrates Lubuski 2022"
11/ 30.11 – Prezes - Radio Index - wywiad na temat dyżurów z Zielonej Górze i sesji Rady Miasta
______________________________________________________________________________

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 15 grudnia 2022 r. w godz. 10:00 - 13:00 - kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.

______________________________________________________________________________
Facebook LOIA - zachęcamy od odwiedzin i zapoznania się z bieżącymi informacjami

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL

______________________________________________________________________________
Najnowsze akty prawne


- DZIENNIK USTAW 2022 R. POZ. 2225 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów

Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2225


- Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2301 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne

Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2301


- DZ. URZ. Min. Zdr. 2022.118 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/118/

- DZIENNIK USTAW 2022 R. POZ. 2363 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki

Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2363

- DZ. URZ. Min. Zdr. 2022.121- Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia (mz.gov.pl)
______________________________________________________________________________
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3021709 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe