Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 8/2022

BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 8/2022

Zdalne głosowania Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniach 2 i 18 sierpnia 2022 r.:
- z rejestru farmaceutów skreślono 3 osoby.

Posiedzenia Prezydium Rady zwoływane są w miarę potrzeb.

Kolejne, planowe posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej odbędzie się w dniu 15 września 2022 r.
______________________________________________________________________________

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2022 roku

7. 15 września
8. 13 października
9. 17 listopada
10. 15 grudnia
______________________________________________________________________________

Członkowie
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze

K O M U N I K A T


Okręgowa Rada Aptekarska w Zielonej Górze uprzejmie zawiadamia o zwołaniu

XXXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze.

Zjazd odbędzie się w dniach 8-9 października 2022 roku w Hotelu „Tanzanit” w Jesionce nr 57 k/Kolska ( powiat nowosolski).

Rozpoczęcie Zjazdu planowane jest na godzinę 10:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Aptekarzy i prosimy o wcześniejsze wpisanie się na listę uczestników. Zgłoszenia udziału przyjmuje biuro Izby tel. 68 327 09 74 lub e-mail loia_zg@interia.pl do dnia 20 września 2022 r.

W programie Zjazdu przewidziano:
- sprawozdania z działalności organów LOIA;
- wystąpienia gości;
- dyskusję na tematy zawodowe;
- wręczenie Medali LOIA i NIA;
- wykłady w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów;
- wystąpienia przedstawicieli firm farmaceutycznych;
- kolację w Karczmie Grillowej z noclegiem

( nocleg płatny w kwocie 160 zł./os. w pokojach 2-os.; dla osób towarzyszących kolacja jest płatna - 150 zł.).

Ramowy program, przebieg oraz Regulamin obrad Zjazdu przekażemy w późniejszym terminie pocztą e-mail.

Serdecznie zapraszamy !

Z poważaniem
mgr farm. Daria Wielogórska-Rutka
Prezes
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze

______________________________________________________________________________

Kontakt z Prezesem ORA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.
W dniach 8 i 22 września - pani Prezes zaprasza na dyżur telefoniczny lub osobisty – po wcześniejszym umówieniu się.
______________________________________________________________________________

Kalendarium prac LOIA w 2022 r. - lipiec
1/ 02.08. – zdalne głosowanie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej
2/ 16.08. - dyżur Prezesa
3/ 18.08. – zdalne głosowanie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej
4/ 29.08. – dyżur Prawnika
5/ 30.08. - dyżur Prezesa

______________________________________________________________________________

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 28 września 2022 r. w godz. 10:00 - 13:00 - kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.

______________________________________________________________________________

Facebook LOIA - zachęcamy od odwiedzin i zapoznania się z bieżącymi informacjami

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL
______________________________________________________________________________

Najnowsze akty prawne


- Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 1621- Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1621


- Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 1656 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1656


- DZ. URZ. Min. Zdr. 2022.83 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - na dzień 01.09.2022 r.
http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/83/


- Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 1737 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1737


- DZ. URZ. Min. Zdr. 2022. 90 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/90/


- DZ. URZ. Min. Zdr. 2022. 91 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu

http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/91/

______________________________________________________________________________

*** 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2750340 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe