Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 6/2022
BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 6/2022

Z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 7 czerwca 2022 r.:

1. Z rejestru farmaceutów skreślono 1 osobę i 1 wpisano.
2. Wydano pozytywną opinię dotyczącą spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej "Centrum Zdrowia"
w Strzelcach Krajeńskich przy ul. B. Chrobrego 7.
3. Sprawy różne.

Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 22 czerwca 2022 r.:

1. Z rejestru farmaceutów skreślono 2 osoby.

2. Wydano pozytywne opinie dotyczące spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej:
1/ "Centrum Zdrowia" w Żarach przy ul. Podchorążych 41;
2/ "Dbam o Zdrowie" w Zielonej Górze przy ul. Budziszyńskiej 10.
3. Pozytywnie zaopiniowano 2 kandydatury na opiekunów praktyk studenckich.
4. Na wniosek ORA, kapituła Naczelnej Rady Aptekarskiej przyznała odznaczenia samorządowe:
- "Medal in. Prof. Bronisława Koskowskiego" pani mgr Helenie Pawłowskiej - Przewodniczącej Okręgowego Sądu Aptekarskiego
- Tytuł "Strażnika Wielkiej Pieczęci Aprtekarstwa Polskiego" - panu mgr Wojciechowi Rutkowskiemu - Zastępcy Prezesa ORA
Serdecznie gratulujemy!
Odznaczenia zostaną wręczone podczas obrad XXXI Zjazdu LOIA.
5. Sprawy organizacyjne XXXI Zjazdu - 8-9 października 2022 r. w Jesionce K/ Kolska.
6. Rada podjęła Uchwałę nr VIII/51/2022 w sprawie podwyższenia kwoty wypłaty tzw . kilometrówki w ramach delegacji - do kwoty urzędowej 0,8358 zł. za kilometr.
7. Sprawy różne.

W okresie wakacyjno - urlopowym zwoływane będą posiedzenia Prezydium Rady - w miarę potrzeb.

Kolejne, planowe posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej odbędzie się w dniu 15 września 2022 r.
______________________________________________________________________________

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2022 roku

7. 15 września
8. 13 października
9. 17 listopada
10. 15 grudnia
______________________________________________________________________________

Uchwała Nr VIII/46/2022
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie zwołania XXXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich ( Dz. U. 2021 r. poz. 1850) oraz § 3 ust. 9 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, przyjętego Uchwałą Nr VIII/14/2020 z dnia 19 września 2020 r. XXIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgowa Rada Aptekarska uchwala, co następuje:

§ 1.
Zwołuje się XXXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy w dniach 8-9 października 2022 r. Miejsce Zjazdu: Hotel "TANZANIT" w Jesionce nr 57 ( powiat nowosolski, gmina Kolsko).

§ 2.
W Zjeździe obowiązkowo uczestniczą delegaci wybrani na VIII kadencję LOIA oraz członkowie LOIA i zaproszeni goście.

§ 3.
Rozpoczęcie Zjazdu:
- godz. 10:00 – I termin,
- godz. 10:15 – II termin.

§ 4.
Materiały zjazdowe zostaną przekazane delegatom pocztą elektroniczną.
______________________________________________________________________________

Kontakt z Prezesem ORA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.
W dniach 13 i 20 lipca - pani Prezes zaprasza na dyżur telefoniczny lub osobisty – po wcześniejszym umówieniu się.
______________________________________________________________________________

Kalendarium prac LOIA w 2022 r. - czerwiec

1/ 03.06. - Uroczystość Ślubowania i wręczenia PWZF
2/ 02.06. - Prezes - posiedzenie Rady LOW NFZ
3/ 06.06. – zdalne posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej
4/ 08.06. - posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej
5/ 15.06. - dyżur Prezesa
6/ 20.06. – dyżur Prawnika
7/ 22.06. – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej
8/ 23.06. - Prezes - posiedzenie Rady LOW NFZ
9/ 24.06 – Prezes - debata NFZ i Stowarzyszenia Dziennikarzy Lubuskich „Profilaktyka chorób zakaźnych XXI wieku”
10/ 30.06. - dyżur Prezesa
______________________________________________________________________________

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 21 lipca 2022 r. w godz. 10:00 - 13:00 - kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.
______________________________________________________________________________

Facebook LOIA - zachęcamy od odwiedzin i zapoznania się z bieżącymi informacjami

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL
______________________________________________________________________________

Najnowsze akty prawne

- Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 1162 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie dopuszczenia prowadzenia przez apteki dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, stanowiących asortyment rezerw strategicznych lub udostępnionych z tych rezerw
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1162

- Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 1164 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1164

- Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 1287 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1287

- Dziennik MZ 2022 r. poz. 64 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/64/

- Dziennik MZ 2022 r. poz. 65 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/65/

______________________________________________________________________________
***
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2749827 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe