Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 7/2021
BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 7/2021

Ze zdalnego posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 1 lipca 2021 r.:

1. Na listę członków LOIA wpisano 1 farmaceutę i skreślono 1 farmaceutę.
2. Na wniosek WIF w Gorzowie Wlkp. wydano pozytywne opinie dotyczące spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika aptek ogólnodostępnych:
1/ "Przy Targowej" w Zbąszynku ul. Targowa 1;
2/ "Nowa" w Słubicach ul. Mickiewicza 21/1:
3. Pozytywnie zaopiniowano 1 wniosek dot. sprawowania opieki nad stażem studenckim.

4. Sprawy różne.

Z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 15 lipca 2021 r.:

1. Pozytywnie zaopiniowano 3 wnioski dot. sprawowania opieki nad stażem studenckim.

2. Sprawy różne:
1/ Aneks do umowy na świadczenie usług księgowych - Prezydium negocjuje przedstawione nowe warunki umowy.
2/ Pismo ZGK w Zielonej Górze dot. wystawienia w aptekach pojemników na przeterminowane leki.
3/ Płatne dyżury aptek - projekt ustawy.
4/ Oferta Holiday Park & Resort dla aptekarzy.
5/ Sprawa portalu farmaceuta.pl.
6/ Sfałszowane recepty – problem umieszczania danych.
7/ Planowanie Zjazdu i Uroczystości nadania Sztandaru LOIA – c.d.
i inne.

Kolejne posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2021 r.
Dodatkowe posiedzenia Prezydium ORA będą zwoływane w razie potrzeb.
______________________________________________________________________________

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2021 roku

19 sierpnia - Prezydium ORA
16 września
21 października
18 listopada
16 grudnia
______________________________________________________________________________

Kontakt z Prezesem ORA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.
W dniach 19 i 26 sierpnia w godz. 11:00 - 12:30 - pani Prezes zaprasza na dyżur telefoniczny lub osobisty – po wcześniejszym umówieniu się.

______________________________________________________________________________

Kalendarium prac LOIA w 2021 r. - lipiec

01.07. - zdalne posiedzenie Prezydium ORA
10.07. – Prezes z 4 mgr farm. : event LOW NFZ w Drzonkowie - polipragmazja
15.07. - dyżur Prezesa
15.07. - posiedzenie Prezydium ORA
28.07. - dyżur Prawnika: telefoniczne porady dla członków
29.07. - dyżur Prezesa
______________________________________________________________________________

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 25 sierpnia 2021 r. w godz. 10:00 - 13:00 - kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.

______________________________________________________________________________

Facebook LOIA - zachęcamy od odwiedzin i zapoznania się z bieżącymi informacjami

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL

______________________________________________________________________________

Najnowsze przepisy prawne

- DZ. URZ. Min. Zdr. 2021.46 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. o sprostowaniu błędu - http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/46/
- DZ. URZ. Min. Zdr. 2021poz. 50 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - ustalonego na dzień 10 lipca 2021 r.
http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/50/
- Dz. U. 2021 r. poz. 1254 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego - https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1254
***

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2538929 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe