Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 6/2021

BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 6/2021

Z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 9 czerwca 2021 r.:

1. Wydano 1 duplikat PWZF.
2. Z listy członków LOIA skreślono 1 farmaceutę.
3. Na wniosek WIF w Gorzowie Wlkp. wydano pozytywne opinie dotyczące spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika aptek ogólnodostępnych:
1/ "Ziko" w Gorzowie Wlkp. ul. Matejki 45A;
2/ "Dbam o Zdrowie" w Słubicach ul. A. Asnyka 15A.

Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 17 czerwca 2021 r.:

1. Na listę członków LOIA wpisano 1 farmaceutę.
2. Na wnioski WIF we Wrocławiu i Gorzowie Wlkp. wydano pozytywne opinie dotyczące spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika aptek ogólnodostępnych:
1/ "Pod Rokitnikiem II" w Polkowicach ul. K. B. Kominka 5 ( Dolny Śląsk);
2/ "Ziko" w Gorzowie Wlkp. ul. Gwiaździsta 16.

3. Pozytywnie zaopiniowano 1 wniosek dot. sprawowania opieki nad stażem studenckim.
4. ORA przyjęła Uchwałę w sprawie zwołania XXX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy LOIA w dniach 25-26 września 2021 r. w Jesionce ( treść uchwały poniżej).

5. ORA perzyjęła uchwałę o uhonorowaniu farmaceutów Medalem LOIA "Zasłużony dla Aptekarstwa Lubuskiego" w związku z Jubileuszem 50-lecia pracy zawodowej:
- mgr farm. Halina Blicharczyk z Raculi;
- mgr farm. Eugenia Domarczuk z Lubska;
- mgr Ewa Lenk-Górak z Trzciela.

Serdecznie gratulujemy! Wręczenie Medali odbędzie się podczas obrad XXX Zjazdu LOIA.

6. Sprawy różne.

Kolejne posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej odbędzie się zdalnie w dniu 15 lipca 2021 r.
Posiedzenia Prezydium ORA będą zwoływane w razie potrzeb.

______________________________________________________________________________
Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2021 roku

15 lipca
19 sierpnia
16 września
21 października
18 listopada
16 grudnia
______________________________________________________________________________

Kontakt z Prezesem ORA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.
W dniach 15 i 29 lipca w godz. 11:00 - 12:30 - pani Prezes zaprasza na dyżur telefoniczny lub osobisty – po wcześniejszym umówieniu się.

______________________________________________________________________________

Uchwała Nr VIII/53/2021
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie zwołania XXX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1419 ze zm.) oraz § 3 ust. 9 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, przyjętego Uchwałą Nr VIII/14/2020 z dnia 19 września 2020 r. XXIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgowa Rada Aptekarska uchwala, co następuje:

§ 1.
Zwołuje się XXX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy w dniach 25-26 września 2021 r.
Miejsce Zjazdu: Hotel "Tanzanit" w Jesionce nr 57 ( powiat nowosolski, gmina Kolsko).

§ 2.
W Zjeździe obowiązkowo uczestniczą delegaci wybrani na VIII kadencję LOIA, członkowie LOIA, zaproszeni goście.

§ 3.
Rozpoczęcie Zjazdu:
- godz. 10:00 – I termin,
- godz. 10:15 – II termin.

§ 4.
Materiały zjazdowe zostaną przekazane delegatom pocztą elektroniczną.

§ 5.
Organizację Zjazdu powierza się Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej pod kierunkiem Prezesa ORA, wraz z opracowaniem projektów wszystkich wymaganych dokumentów zjazdowych.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Zgodnie z wyżej przywołanym art. 26 Ustawy o izbach aptekarskich oraz § 3 ust. 9 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowa Rada Aptekarska zwołuje corocznie Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy LOIA oraz zabezpiecza merytorycznie i formalnie prawidłowy przebieg obrad. Organizację Zjazdu powierza się Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej.

______________________________________________________________________________


Kalendarium prac LOIA w 2021 r. - czerwiec

09.06. - Zdalne posiedzenie Prezydium ORA
10.06. - dyżur Prezesa
11.06. - Prezes: posiedzenie Rady LOW NFZ w Gorzowie Wlkp.
14.06. - posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej z udziałem Prezesa
14.06. - dyżur Prawnika: telefoniczne porady dla członków
17.06. – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej
23.06. - Prezes: posiedzenie NIA
24.06. - dyżur Prezesa
25.06. - zebranie Sekcji Aptek szpitalnych
25.06. - Prezes: udział w posiedzeniu Rady LOW NFZ
25.06 – Prezes – nadzwyczajne posiedzenie NIA

______________________________________________________________________________

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 28 lipca 2021 r. w godz. 10:00 - 13:00 - kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.

______________________________________________________________________________

Facebook LOIA - zachęcamy od odwiedzin i zapoznania się z bieżącymi informacjami

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL

______________________________________________________________________________

Najnowsze przepisy prawne

- Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 103 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki - https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1035

- DZ. URZ. Min. Zdr. 2021.43 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/43/

- DZ. URZ. Min. Zdr. 2021.44 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/44/

- Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 1114 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept - https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1114

***


 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2503352 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe