Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 11/2020
BIULETYN
INFORMACYJNY
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 11/2020
Relacja z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 19 listopada 2020 r.:

1. Z listy członków skreślono 1 farmaceutę i 1 osobę wpisano.

2 . Wydano pozytywne opinie do wniosków ws. objęcia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej:

1/ nowa „Apteka Z Winogronem” w Gozdnicy ul. Ceramików 24A;
2/ „Apteka z Misiem” w Zielonej Górze ul. Budziszyńska 10;
3/ „Zdrowie” w Świebodzinie ul. Kościelna 9;
4/ "Moderna 11" w Zbąszynku ul. Długa 1;
5/ „Zaciszna” w Zielonej Górze ul. Zacisze 16;
i aptek szpitalnych
6/ Szpitala Specjalistycznego w Torzymiu ul. Wojska Polskiego 52.
7/ w Ciborzu.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu farmaceutów zwolnionych ze składek na rzecz NIA.
4. Rada pozytywnie rozpatrzyła 2 wnioski w sprawie przedłużenia okresu ciągłego szkolenia.
5. Relacja Prezesa ze zdalnego posiedzenia NRA w dniu 27 października br.
6. Relacja Prezesa z wideokonferencji organizowanej przez Wydział Zdrowia Województwa Lubuskiego.

7. Sprawy różne:
1/ Wsparcie finansowe dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Zielonej Góry;
2/ Dyżury aptek – problemy;
3/ Akcja zachęcająca do oddawania osocza;
4/ Losy projektu Ustawy o zawodzie farmaceuty;
5/ Szkolenia ciagłe – c.d. ustaleń;
6/ Ewentualna akcja wspierająca pacjentów “covidowych” w szpitalach;
7/ Sytuacja zdrowotna personelu w aptekach – ewentualne skracanie kwarantanny;
8/ Działalność gospodarcza LOIA – regulamin;
9/ Oferty reklam, itp. – propozycje odpłatnego zamieszczenia na stronie .

Kolejne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej odbędzie się w dniu 17 grudnia 2020 r. - wnioski do rozpatrzenia prosimy przekazywać najpóźniej do dnia 14 grudnia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Składki członkowskie za 2020 rok!

Uprzejmie przypominamy o uregulowaniu składek członkowskich za 2020 rok. Biuro izby wysłało przypomnienia i wezwania do zapłaty pocztą e-mail, na prywatne adresy farmaceutów lub do aptek - w przypadku ich braku. Prosimy kierowników aptek o przekazywanie informacji wskazanym farmaceutom.

Apelujemy o pilne uregulowanie zaległości!

Jednocześnie przypominamy, że brak opłaty bieżących składek wiąże się z wyłączeniem farmaceuty z Ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej obejmującego aktywnych członków LOIA !

Prosimy o pilne uregulowanie zaległych składek i bieżące ich opłacanie!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkolenia Ciągłe Farmaceutów

Uprzejmie przypominamy, że dobiega końca okres edukacyjny 2015-2020. Prosimy o przesyłanie certyfikatów z ukończonych szkoleń. Biuro izby sukcesywnie wysyła pocztą e-mail wykaz zgłoszonych szkoleń i uzyskanych punktów edukacyjnych.
Umotywowane wnioski o przedłużenie okresu edukacyjnego, należy kierować do Rady Aptekarskiej do końca bieżącego roku.
Przedłużenie szkolenia nie zwalnia z obowiązku rozpoczęcia i realizacji kolejnego okresu edukacyjnego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt z Prezesem ORA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.

W dniach 10 i 17 grudnia 2020 r. w godz. 11:00-12:30 - pani Prezes zaprasza na dyżur telefoniczny lub osobisty – po wcześniejszym umówieniu się.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalendarium prac LOIA w 2020 r. - Listopad

1/ 03.11 – Prezes – udział w wideokonferencji Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
2/ 12.11. - dyżur Prezesa
3/ 16.11. – dyżur Prawnika – telefoniczne porady dla członków
4/ 18.11. – Prezes – rozmowy tel. z kandydatami na kierowników i nowymi członkami
5/ 19.11. – zdalne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej
6/ 20.11. – Prezes – zdalne posiedzenie Sztabu Kryzysowego woj. lubuskiego z udziałem
Wojewody Lubuskiego
7/ 26.11. - dyżur Prezesa
8/ 30.11. - Rzecznik - udział w zdalnym szkoleniu dla rzeczników oia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 7 grudnia 2020 r. w godz. 10:00 - 13:00 - kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Facebook LOIA - zachęcamy od odwiedzin i zapoznania się z bieżącymi informacjami.

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Najnowsze przepisy prawne

- DZ. URZ. Min. Zdr. 2020 r. poz. 95 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - stan na dzień 7 listopada 2020 r.
http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2020/95/

- DZ. URZ. Min. Zdr. 2020 r. poz. 101 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - stan na dzień 1 grudnia 2020 r. - http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2020/101/

- DZ. URZ. Min. Zdr. 2020 r. poz. 102 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta - dotyczy Viregyt-K kaps. - http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2020/102/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2503270 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe