Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 9/2020
BIULETYN
INFORMACYJNY
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 9/2020

Relacja z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 17 września 2020 r.:

1 . Wydano pozytywne opinie do wniosków ws. objęcia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej:

1/ „Dbam o Zdrowie” w Zielonej Górze ul. Chopina 21;
2/ „Dbam o Zdrowie” w Kargowej ul. Rynek 1;
3/ apteka w Cybince ul. Słubicka 5A;
4/ „W Przychodni” w Plewiskach ul. Grunwaldzka 508 - (woj. wielkopolskie);
5/ apteka w Żaganiu „Miejska” ul. Rynek 31-31;
6/ „Multi Apteka” w Świebodzinie ul. Sukiennicza 22;
7/ „Rodzinna” w Polkowicach ul. Rynek 40 ( woj. dolnośląskie).

2. Sprawy różne:
1/ ubezpieczenie OC dla członków LOIA;
2 / dyżury aptek – planowanie na 2021 rok;
3/ komunikat LWIF dot. zakazu reklamy aptek;
4/ portal edukacyjny NIA – wyznaczenie osoby do kontaktu.

Kolejne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej odbędzie się w dniu 15 października 2020 r. - wnioski do rozpatrzenia prosimy przekazać najpóźniej do dnia 12 października.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2020 roku

- 15 października
- 19 listopada
- 17 grudnia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 19 września 2020 roku obradował on-line
XXIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy LOIA

Przyjęty porządek obrad:

1. Otwarcie XXIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy – wystąpienie Prezesa
Okręgowej Rady Aptekarskiej.
2. Odczytanie listy obecności i stwierdzenia ważności Zjazdu.
3. Wybór Prezydium Zjazdu: Przewodniczącego i Sekretarza oraz Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie Regulaminu i porządku obrad.
5. Sprawozdanie z pracy Okręgowej Rady Aptekarskiej.
6. Sprawozdanie z pracy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
7. Sprawozdanie z pracy Okręgowego Sądu Aptekarskiego.
8. Sprawozdanie z pracy Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
9. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami organów i podjęcie uchwał.
11. Rozpatrzenie wniosku Okręgowej Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Aptekarskiej.
12. Przyjęcie budżetu na 2020 rok.
13. Uchwalenie regulaminów działania Okręgowej Rady Aptekarskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
14. Sprawa prowadzenia działalności gospodarczej przez LOIA.
15. Rozpatrzenie projektów uchwał i wniosków nadesłanych drogą elektroniczną - podjęcie uchwał dodatkowych.
16. Zamknięcie obrad XXIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy .

Zjazd przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz budżet na 2020 r. Delegaci przyjęli również sprawozdania organów ORA, zmiany w regulaminie działania ORA i OKR, oraz udzielili absolutorium Okręgowej Radzie Aptekarskiej.

Ponadto Zjazd podjął uchwałę o rozpoczęciu przez LOIA prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej w dużej mierze na odpłatnej, internetowej Giełdzie Pracy, oraz podejmowaniu innych aktywności, których celem będzie pozyskanie dodatkowych środków finansowych na statutową działalność izby.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skrytka Naczelnej Izby Aptekarskiej w Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej

Informujemy, że Naczelna Izba Aptekarska posiada skrytkę w Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. Sprawy urzędowe można obecnie załatwić elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

W tym celu należy:

zalogować się na platformie ePUAP;
wybrać ten link pod którym znajduje się skrzynka podawcza Naczelnej Izby Aptekarskiej;
następnie proszę wybrać odpowiedni rodzaj sprawy (np. „Pisma do urzędu”) i postępować zgodnie z wyświetlaną instrukcją.
Do pobrania: Jak założyć darmowe konto ePUAP? – instrukcja file:///C:/Users/loia/AppData/Local/Temp/e-PUAP_instukcja.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt z Prezesem ORA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.

W dniach 8 i 29 października 2020 r. w godz. 11:00-12:30 - pani Prezes zaprasza na dyżur telefoniczny lub osobisty – po wcześniejszym umówieniu się.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalendarium prac LOIA - 2020 r.

Wrzesień
1/ 03.09. - dyżur Prezesa
2/ 10.09 – wywiad dla TV Regionalna ws. szczepionek
3/ 15.09. – dyżur Prawnika – telefoniczne porady dla członków
4/ 15.09. – Rzecznik – 2 przesłuchania
5/ 16.09. – Prezes – rozmowy tel. z kandydatami na kierowników i nowymi członkami
6/ 16.09. – Prezes – wywiad dla Gazety Lubuskiej ws. szczepionek
7/ 17.09. – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej
8/ 19.09. – XXIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy – w formie zdalnej
9/ 22.09. – Prezes – udział w zdalnym posiedzeniu NRA
10/ 24.09. - dyżur Prezesa
11/ 26.09. – Ślubowanie i wręczenie PWZF
- w każdy wtorek i czwartek – infolinia „Farmaceuci Pacjentom"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 27 października 2020 r. w godz. 10:00 - 13:00 - kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Facebook LOIA - zachęcamy od odwiedzin i zapoznania się z bieżącymi informacjami.

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Najnowsze przepisy prawne

1. Dz. U. RP 2020.1432 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept - https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1432

2. Dz. U. MZ 2020.60 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - ustalony na dzień 1 września 2020 r. - http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/60/

3. Dz. U. MZ 2020.61 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/61/

4. Dz. U. MZ 2020.62 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. uchylające obwieszczenie w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta z dniem 1 września 2020r. - http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/62/

5. Dz. U. MZ 2020.67 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2020 r. o sprostowaniu błędu - http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/legalact/getActPdf/2020/0/68

6. Dz. U. MZ 2020.68 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/legalact/getActPdf/2020/0/68

7. Dz. U. MZ2020.69 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta - http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/69/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2503349 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe