Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 6/2020
BIULETYN
INFORMACYJNY
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 6/2020

Relacja z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 18 czerwca 2020 r.:

1. Na listę członków LOIA wpisano dwóch farmaceutów i wydano jedno zaświadczenie o Prawie Wykonywania Zawodu Farmaceuty.

2. Z listy członków LOIA skreślono trzech farmaceutów.

3. ORA wydała jeden duplikat PWZF.

4. Wydano pozytywne opinie do wniosków kandydatów ws. objęcia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej:

1/ „Nasza” w Krzemieniewie ul. Zielona 10 ( Wielkopolska);
2/ „ZIKO” w Gorzowie Wlkp. ul. Marcinkowskiego 90A;
3/ „Od Serca” w Kożuchowie ul. Legnicka 19;
4/ „Arnica” w Nowej Soli ul. Piaskowa 3.

5. Pozytywnie zaopiniowano jednego kandydata na opiekuna 6-cio miesięcznej praktyki studenckiej.

10. Relacja Prezesa z nadzwyczajnego posiedzenia NRA w dniu 2 czerwca br.

11. Sprawy różne:
- Ustalenie terminu i organizacji Zjazdu Aptekarzy oraz ślubowania młodych farmaceutów.
- Sprawa ewentualnego dofinansowania książki dr Wojciecha Ślusarczyka pt. "Związek Zawodowy Farmaceutów Pracowników w RP (1919-1939)."
- “Farmaceuci Pacjentom” – c. d. akcji.
- Ankieta dotycząca szkoleń farmaceutów.
- Szkolenia zdalne dla farmaceutów.
- Problem dyżurów aptek.
- Dezinformacja pacjentów związaną z realizacją e-recept, w tym problemy ewentualnych nieetycznych zachowań wśród personelu medycznego.
W dniu 16 lipca br. odbędzie się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej - wnioski do rozpatrzenia prosimy przedłożyć najpóźniej do dnia 13 lipca.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2020 roku

- 16 lipca - posiedzenie Prezydium
- 20 sierpnia - posiedzenie Prezydium
- 17 września
- 15 października
- 19 listopada
- 17 grudnia
-----------------------------------------------------------------------------------------

Maszeczki ochronne w aptekach - obowiązek dla pacjentów jak i personelu!

Przypominamy, że Państwowa Inspekcja Sanitarna może kontrolować apteki z wywiązywania się z obowiązku noszenia masek bądź przyłbic przez personel aptek. Za ich brak grożą kary finansowe. Ważne jest również informowanie pacjentów o konieczności noszenia masek ochronnych i zachowania dystansu społecznego. Jako farmaceuci musimy dawać przykład i wpływać na właściwe zachowania pacjentów i całego społeczeństwa.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Temperatury w aptekach - przechowywanie produktów leczniczych!

W związku z występowaniem wysokich temperatur powietrza atmosferycznego, przypominamy o obowiązku zapewnienia przez apteki ogólnodostępne, punkty apteczne, apteki szpitalne oraz działy farmacji szpitalnej właściwych warunków przechowywania produktów leczniczych, a także o obowiązku dokładnej weryfikacji, czy dostarczone przez dostawcę produkty lecznicze były transportowane zgodnie z wymogami, określonymi dla danego produktu w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

W przypadku podejrzenia, że dostarczane lub posiadane produkty nie odpowiadają wymaganiom jakościowym, kierownik apteki ma obowiązek zawiadomić o tym organy Inspekcji Farmaceutycznej oraz uniemożliwić dalszy obrót oraz stosowanie produktów leczniczych, nieodpowiadających ustalonym wymaganiom zasadniczym – zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 944 ze zm.).

-----------------------------------------------------------------------------------------
Autorska akcja LOIA "Farmaceuci Pacjentom"

Przypominamy o zainicjowaniu przez Lubuską Okręgową Radę Aptekarską w dniu 19 maja 2020 r. autorskiej akcji zatytułowanej "Farmaceuci pacjentom". Akcja zainspirowana epidemią Covid-19 wychodzi naprzeciw potrzebom pacjentów, którzy chcieli by skorzystać z dłuższej porady farmaceutycznej, mają utrudniony dostęp do swoich ulubionych farmaceutów, ciągle pozostają głównie w domach czy ciężko im wyartykułować wszystkie problemy z maseczką na twarzy. Został uruchomiony telefon ( 884 909 823 ), przy którym dyżurują farmaceuci i udzielają porad związanych z przyjmowanymi lekami, ewentualnymi interaakcjami, łączeniem leków z pożywieniem czy realizacją recept. Pacjent nie jest kierowany do żadnej konkretnej apteki i nie są mu podawane żadne nazwy leków czy suplementów diety. Porady farmaceutów odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki w godzinach od 10:00 do 12:00 i wieczorem 18:00 do 20:00.

Staramy się rozpowszechnić tę informację w mediach typu telewizja, radio i prasa. Również na stronie Fb naszej Izby są podane informacje. Wielka prośba do wszystkich farmaceutów o pomoc w rozpowszechnieniu tej informacji tak, aby dotrzeć do najbardziej potrzebujących, czyli starszych osób oraz przekonać się, czy takie “narzędzie” jest potrzebne pacjentom. Chętnych do pomocy zapraszamy do kontaktu z biurem izby.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Państwo!

Lubuska Okręgowa Rada Aptekarska w Zielonej Górze zwraca się ponownie z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety na temat ciągłych szkoleń dla farmaceutów.
Zebranie informacje pozwolą na przygotowanie oferty szkoleń spełniającej Państwa oczekiwania.
Prosimy o przekazanie linku do ankiety do jak najszerszego grona Farmaceutów!

Z poważaniem
Daria Wielogórska-Rutka
Prezes ORA

-----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt z Prezesem ORA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.
W dniach 2 i 23 lipca 2020 r. w godz. 11:00-12:30 - pani Prezes zaprasza na dyżur telefoniczny.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Kalendarium prac LOIA - 2020 r.

Czerwiec
1/ 02.06. – Prezes – udział w zdalnym, nadzwyczajnym posiedzeniu NRA
2/ 04.06. – Prezes – udział w zdalnym posiedzeniu Rady LOW NFZ
3/ 04.06. - dyżur Prezesa
4/ 04.06. – Prezes – wywiad dla „Gazety Lubuskiej” ws. akcji „Farmaceuci Pacjentom”
5/ 15.06. – dyżur Prawnika – telefoniczne porady dla członków
6/ 17.06. – Prezes – rozmowy tel. z kandydatami na kierowników i nowymi członkami
7/ 17.06. – Prezes – wystąpienie w webinarze dotyczące telefarmacji
8/ 18.06. – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej – forma mieszana (zdalnie i osobiście)
9/ 22.06. – Prezes – udział w debacie o e-zdrowiu organizowanej przez LOW NFZ - link do relacji: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=j0vQMwdnlYA
10/ 23.06. – Rzecznik i Zastępca Rzecznika – 1 przesłuchanie
11/ 24.06. – Prezes – zdalne posiedzenie NRA
12/ 25.06. - dyżur Prezesa
- w każdy wtorek i czwartek – infolinia „Farmaceuci Pacjentom"

-----------------------------------------------------------------------------------------
Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 24 lipca 2020 r. w godz. 10:00 - 13:00 - obecnie kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Składki członkowskie!

Uprzejmie przypominamy o obowiązku opłacania składek członkowskich za pierwsze półrocze 2020 roku.

Biuro izby pod numerem telefonu 68 327 09 74 udziela informacji o stanie konta.

Prosimy o wpłatę składek na konto nr.: 98 1500 1810 1218 1000 8384 0000.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Facebook LOIA

Uprzejmie informujemy, że strona LOIA na Facebook-u jest ponownie aktywna. Będziemy rozwijać tę formę komunikacji i przekazywać również tą drogą bieżące informacje. Bardzo prosimy o zainteresowanie i wsparcie.

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL
-----------------------------------------------------------------------------------------
Najnowsze przepisy prawne

1/ Dz. U. 2020 poz. 964 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/964

2/ Dz. U. MZ z 2020 r. poz. 43 - Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - ustalonego na dzień 15 czerwca 2020 r. http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/43/

3/ Dz. U. MZ z 2020 r. poz. 44 - Obwieszczenia Nr 1/2020 Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie poinformowania o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki - dot. Furosemidum i Nasen, podmiot odpowiedzialny Polfarmex S.A. Kutno - http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/search?year=2020&publisherId=5

4/ Dz. U. 2020 poz. 28 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia - http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/28

----------------------------------------------------------------------------------------- ***

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że dnia 11 czerwca 2020 r. w wieku 78 lat zmarła

Ś.P. magister farmacji Janina Lewandowska

właściciel apteki "Św. Łukasza" przy ul. Drzymały 44 w Gorzowie Wielkopolskim i długoletni kierownik aptek ogólnodostępnych.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 17 czerwca 2020 r. ( w środę) w Międzychodzie:
- o godz. 12:00 Msza Św. w Kościele przy ul. 17 Stycznia 71,
- o godz. 13:00 na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej 1.

Rodzinie i Znajomym Naszej Koleżanki wyrazy szczerego współczucia przekazuje Prezes i członkowie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze.

-----------------------------------------------------------------------------------------
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2427768 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe