Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 7/2020
BIULETYN
INFORMACYJNY
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 7/2020

Relacja z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 16 lipca 2020 r.:

1. Na listę członków LOIA wpisano jednego farmaceutę i jedną osobę śkreślono.

2. Wydano pozytywne opinie do wniosków kandydatów ws. objęcia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej:
1/ „DOZ - Apteka w Biedronce” w Zielonej Górze ul. Fabryczna 15a;
2/ „Miejska” w Żaganiu ul. Rynek 31-32.

3. Sprawy różne:
1/ organizacja ślubowania i wręczenia PWZF dla 20 farmaceutów;
2/ sprawy organizacyjne zdalnej formy obrad XXIX Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy LOIA;
3/ i inne.

Kolejne posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2020 r. - wnioski do rozpatrzenia prosimy przedłożyć najpóźniej do dnia 17 sierpnia.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2020 roku

- 19 sierpnia - posiedzenie Prezydium
- 17 września
- 15 października
- 19 listopada
- 17 grudnia
-----------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT LOIA

XXIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy LOIA
odbędzie się w dniu 19 września 2020 r. - on line


Szanowni Państwo,
Członkowie LOIA

Okręgowa Rada Aptekarska w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że z uwagi na trwającą epidemię COVID-19 i rozważywszy wszelkie możliwości zdecydowano, że obrady XXIX Zjazdu Aptekarzy LOIA nie mogą zostać zorganizowane w tradycyjnej formule.
Obecna sytuacja wymaga od Rady Aptekarskiej podejmowania odpowiedzialnych decyzji w zakresie realizacji ciążącej na niej zadań i dostosowania ich do panujących realiów. Mając na uwadze powyższe, oraz fakt, że trudno przewidzieć rozwój wydarzeń związanych z epidemią, Okręgowa Rada Aptekarska podjęła uchwałę o przeprowadzeniu Zjazdu w dniu 19 września 2020 r. ( w sobotę), on-line, z udziałem wyłącznie delegatów wybranych na VIII kadencję.

Dla przeprowadzenia Zjazdu z udziałem 64 delegatów zostanie zakupiona licencja komunikatora zoom, który umożliwia organizację konferencji dla określonej liczby uczestników oraz przeprowadzania głosowań.

Wszyscy delegaci otrzymają instrukcję pobrania wymaganej aplikacji oraz przeprowadzą testową próbę logowania się.

Wszelkie materiały związane ze Zjazdem zostaną przekazane delegatom na prywatne skrzynki e-mail, z prośbą o przedstawienie na piśmie uwag i pytań dotyczących sprawozdań, które będą poddane głosowaniu. Rada Aptekarska dołoży wszelkich starań w celu sprawnego przeprowadzenia Zjazdu.

Ze zwględu na brak możliwości udziału w Zjeździe członków nie będących delegatami, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pisemne przekazywanie do biura izby wszelkich zapytań, problemów, zagadnień - jakie według Państwa - Zjazd winien rozstrzygnąć. O ustaleniach Zjazdu zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.

Daria Wielogórska-Rutka
Prezes ORA
-----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr VIII/101/2020
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie zwołania XXIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1419) oraz § 3 ust. 9 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, przyjętego Uchwałą Nr VII/24/2015 z dnia 17 października 2015 r. VII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgowa Rada Aptekarska uchwala, co następuje:

§ 1.
Zwołuje się XXIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy w dniu 19 września 2020 r. w formie zdalnej, za pośrednictwem komunikatora internetowego zoom.

§ 2.
W Zjeździe uczestniczą wyłącznie delegaci wybrani na VIII kadencję LOIA.

§ 3.
Rozpoczęcie Zjazdu:
- godz. 11:00 – I termin,
- godz. 10:15 – II termin.

§ 4.
Materiały zjazdowe zostaną przekazane delegatom pocztą elektroniczną.

§ 5.
Organizację Zjazdu powierza się Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej pod kierunkiem Prezesa ORA, wraz z opracowaniem projektów regulaminu i przebiegu obrad oraz wszystkich wymaganych dokumentów zjazdowych. Przygotowanie techniczne Zjazdu powierza się mgr farm. Wojciechowi Pawłowskiemu.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Zgodnie z wyżej przywołanym art. 26 Ustawy o izbach aptekarskich oraz § 3 ust. 9 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowa Rada Aptekarska zwołuje corocznie Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy LOIA oraz zabezpiecza merytorycznie i formalnie prawidłowy przebieg obrad. Zjazd zwołany na dzień 25 kwietnia 2020 r. w Zielonej Górze został odwołany mocą Uchwały ORA nr VIII/46/2020 z dnia 11 marca 2020 r. , z powodu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 panującego na terenie RP. Rada Aptekarska przyjmuje nowy termin dla organizacji XXIX Zjazdu Sprawozdawczego w formie zdalnej – z uwagi na bezpieczeństwo delegatów. Organizację Zjazdu powierza się Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej.


-----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt z Prezesem ORA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.

W dniach 19 i 27 sierpnia 2020 r. w godz. 11:00-12:30 - pani Prezes zaprasza na dyżur telefoniczny.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Kalendarium prac LOIA - 2020 r.

Lipiec

1/ 02.07. - dyżur Prezesa
2/ 09.07. – Rzecznik i Zastępca Rzecznika – przesłuchanie
3/ 09.07. – Prezes – wywiad dla portalu „Świat Zdrowia” ws. akcji „Farmaceuci Pacjentom”
4/ 16.07. – Prezes – rozmowy tel. z kandydatami na kierowników
5/ 16.07. – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej
6/ 23.07. - dyżur Prezesa
7/ 24.07. – dyżur Prawnika – porady dla członków
- w każdy wtorek i czwartek – infolinia „Farmaceuci Pacjentom"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 19 sierpnia 2020 r. w godz. 10:00 - 13:00 - kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Składki członkowskie!

Uprzejmie przypominamy o obowiązku opłacenia składek członkowskich za pierwsze półrocze 2020 roku.

Członkowie LOIA, którzy do końca miesiąca lipca br. nie urugulują zeległych składek - otrzymają pocztą e-mail WEZWANIA do zapłaty!

Biuro izby pod numerem telefonu 68 327 09 74 udziela informacji o stanie konta.

Prosimy o wpłatę składek na konto nr.: 98 1500 1810 1218 1000 8384 0000.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Facebook LOIA - zachęcamy od odwiedzin i zapoznania się z bieżącymi informacjami.

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL
-----------------------------------------------------------------------------------------
Najnowsze przepisy prawne

1/ Dz. Urz. MZ 2020 r. poz. 48 - Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - według stanu na dzień 01.01.2020 r. - http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/48/

2/ Dz. Urz. MZ 2020 r. poz. 49 - Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opieki farmaceutycznej - http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/49/

----------------------------------------------------------------------------------------- *** 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2427735 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe