Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 11/2018
BIULETYN


INFORMACYJNY


Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej Górze1 1 / 2018


Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 15 listopada 2018 r.


1. Na listę członków LOIA wpisano jednego farmaceutę.

2. Pozytywne opinie wydane do wniosków o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia aptek:

1/ „Dbam o Zdrowie” w Zielonej Górze ul Chopina 21;
2/ „Wega” w Żarach ul. Okrzei 9;
3/ „Nowa” w Babimoście ul. Wolsztyńska 30;
4/ „Corax” w Kostrzynie ul. Spichrzowa 2;
5/ „Z Sercem” w Międzyrzeczu ul. Chopina 5a/1.

3. Wniosek spółki farmaceutów w sprawie przejęcia apteki - pozytywna opinia ORA.

4. Określenie terminu wykonania kary orzeczonej przez Naczelny Sąd Aptekarski w Warszawie w sprawie farmaceuty, uznanego za winnego popełnienia przewinienia zawodowego.

5. Podjęcie uchwaly w sprawie zwolnienia emerytowanych, nie wykonujących zawodu członków LOIA z obowiązku opłacania składek członkowskich w 2019 r. - 65 osób.

6. Ustalenie terminów posiedzeń ORA w 2019 roku, terminów i miejsca: Zjazdu Sprawozdawczego i Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ( harmonogram poniżej).

7. Sprawy różne.

Kolejne posiedzenie ORA planowane jest na dzień 13 grudnia 2018 r.
Wnioski do rozpatrzenia należy przedłożyć najpóźniej do dnia 10 grudnia.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Składki członkowskie za 2018 rok !


Uprzejmie przypominamy o obowiązku uregulowania składek członkowskich za 2018 rok.

Biuro izby wysyła przypomnienia , bądź wezwania do zapłaty , na prywatne adresy email lub adresy email aptek - w przypadku braku kontaktu do farmaceuty.

Kierowników aptek prosimy o przekazywanie korespondencji do wskazanych farmaceutów.


Biuro izby udziela informacji o stanie zadłużenia pod nr tel. 68 327 09 74


-----------------------------------------------------------------------------------------

Terminy posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2019 roku1/ 17 stycznia

2/ 21 lutego

3/ 14 marca

4/ 11 kwietnia

5/ 16 maja

6/ 13 czerwca

7/ 12 września

8/ 17 października

9/ 15 listopada

10/ 12 grudnia


- XXVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy LOIA odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2019 r. w Hotelu „Grape Town” w Zielonej Górze.

- VIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Aptekarzy LOIA odbędzie się w dniach 16 – 17 listopada 2019 r. w Hotelu „Bukowy Dworek” w Gronowie.


----------------------------------------------------------------------------------------

Szkolenie z e-recepty - 12 grudnia 2018 r. w Zielonej Gorze

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowe z przedstawicielami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pod patronaten Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Ministerstwa Zdrowia w sprawie realizacji recepty elektronicznej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 r. (środa) w Zielonej Górze o godzinie 12.00 w Hotelu "Grape Town" przy ul. Wojska Polskiego 79

Na spotkaniu każdy uczestnik musi podpisać listę obecności i wypełnić:

- ankietę na temat wiedzy dotyczącej e-recepty,

- oświadczenie o przetwarzaniu danych.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin

Zapisy na spotkanie prowadzi biuro Izby Aptekarskiej - tel. 68 327 09 74 lub email: loia_zg@interia.pl

Serdecznie zapraszamy.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Porady prawne dla członków LOIA


Zapraszamy na dyżur porad prawnych udzialanych przez adwokat Maję Zawistowską.

Dyżur odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 r., w godzinach 10:00 - 13:00.

Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - osobistą lub telefoniczną - tel. 68 327 09 74.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Szkolenia ciągłe - przedłużanie okresu edukacyjnego


Przypominamy, że zgodnie z par. 6 znowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych ( Dz. U. 2018 poz. 499 ):

pkt 6. Czas trwania okresu edukacyjnego może być przedłużony przez właściwą okręgową radę aptekarską na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szkolenie o okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

pkt 7. Wniosek o przedłużenie czasu trwania okresu edukacyjnego osoba wnioskująca składa do prezesa okręgowej rady aptekarskiej okręgowej izby aptekarskiej, której jest członkiem. Wniosek wraz z uzasadnieniem jest składany nie później niż w ostatnim miesiącu okresu edukacyjnego.

pkt 8. Przedłużenie okresu edukacyjnego na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szkolenie nie powoduje przesunięcia terminu rozpoczęcia kolejnego okresu edukacyjnego.

W związku z powyższym:

1/ Wnioski o przedłużenie okresu edukacyjnego należy złożyć w biurze izby w ostatecznym terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.

2/ Przedłużenie okresu edukacyjnego nakłada się z obowiązkiem rozpoczęcia kolejnego. W pierwszej kolejności uzupełniane są brakujące punkty do okresu przedłużonego.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Najnowsze przepisy prawne

1 / Dz. U. MZ 2018 r. poz. 1 10 - Obwieszczenie MZ z dnia 31 października 2018 r. o sprostowaniu błędu ( dot. wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Dz. U. MZ 2018 poz. 105 )

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/actbymonths

2 / Dz. U. MZ 2018 r. poz. 114 - Obwieszczenie MZ z dnia 28 listopada 2018 r. o sprostowaniu błędu ( dot. wykazu produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności - dz. U. MZ 2018 poz. 111 )
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/actbymonths
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3095092 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe