Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 10/2018
BIULETYN


INFORMACYJNY


Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej Górze


10 / 2018


Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 13 października 2018 r.


1 . Pozytywne opinie wydano do wniosków o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia aptek:

1/ „Poznańska od Zawsze” w Krośnie Odrz. ul. Poznańska 19;

2/ „Moderna 4” w Kargowej ul. Kościelna 33;

3/ „Moderna 10” w Babimoście ul. Gagarina 19 ;

4/ „Apteka na Warszawskiej” w Myśliborzu ul. Warszawska 2a .


2. Wniosek spółki farmaceutów w sprawie przejęcia apteki - przekazany prawnikowi LOIA do weryfikacji.

3. Rozpatrzenie skargi pacjenta na złamanie przez aptekę przepisów w zakresie RODO - rozmowa z kierownikiem apteki.

4. Sprawy różne.

Kolejne posiedzenie ORA planowane jest na dzień 15 listopada 2018 r.

Wnioski do rozpatrzenia należy przedłożyć najpóźniej do dnia 12 listopada.


-----------------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie Aptekarzy LOIA 2018


Spotkanie Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze odbyło się w dniu 13 października 2018 r., w Hotelu „Grape Town” w Zielonej Górze, z udziałem 72 farmaceutów.


Otwarcia Spotkania dokonał Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej mgr farm. Ryszard Kiedrowski witając przybyłych członków i gości:

- wykładowców: dr n. med. Stanisława Kosiorowskiego, dr n. farm. Hannę Bartylak, mgr Arletę Miśkiewicz;

- dr n. farm. Arletę Matschay - Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzienie farmacji aptecznej;

- przedstawiciela firmy farmaceutycznej Farmina - z podziekowaniem za sponsoring.


Tematy omówione przez Prezesa ORA w wystąpieniu:

- RODO w aptekach; przypadek skargi pacjenta związanej ze złamaniem przepisów o RODO;

- przygotowania do wprowadzenia: e-recepty, ZSMOPL, serializacji leków – KOWAL;

- pilotaż e-recepty oraz problemy dla aptek związane z jej wprowadzeniem; omówienie spotkania NRA z Wiceministrem Zdrowia;

- uzgodnienia MZ z NIA w sprawie dofinansowania aptek na zakup sprzętu niezbędnego dla wdrożenia e-recepty;

- planowane szkolenia z przedstawicielami CSIOZ w sprawie funkcjonalności systemu e-recepty w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. 25.10.2018 r.;

- Ustawa o zawodzie farmaceuty zakłada wprowadzenie obowiązku posiadania specjalizacji przez kierowników aptek oraz obowiązek uzupełnienia specjalizacji, dla farmaceutów posiadających I stopień z zakresu farmacji aptecznej;
- dyżury aptek na rok 2019;

- zagadnienia poruszone na spotkaniu NRA z GIF, WIF w dniu 3 października 2018 r.;

- opieka farmaceutyczna – plany i postępy dot. formalnego wprowadzenia do aptek;

- protest techników farmaceutycznych; sprawa wygaszenia dalszego kształcenia.

W ramach ciągłego szkolenia farmaceutów uczestnicy Spotkania wysłuchali wykładów:

- dr n. med. Stanisława Kosiorowskiego „Farmakoterapia zaburzeń lipidowych w Polsce A.D. 2018. Czy tylko statyny?

- dr n. farm. Hanny Bartylak „Receptura apteczna.”

- mgr Arlety Miśkiewicz „Znaczenie szczepień ochronnych w aspekcie zdrowia publicznego.”


Dr Arleta Matschay z UM w Poznaniu w swoim wystapieniu nawiązała do planów wprowadzenia obowiązku posiadania specjalizacji dla kierowników aptek i uzupełnienie specjalizacji I stopnia, podkreślając, że programy specjalizacyjne nie są konsultowane ze środowiskiem akademickim. Poruszyła także sprawy: finansowania specjalizacji, urlopów szkoleniowych dla farmaceutów oraz dyżurów aptek.

NIE! - Uczestników Spotkania dla projektu wprowadzenia obowiązku uzupełniania przez kierowników aptek posiadanej specjalizacji I stopnia;

- obowiązkowe specjalizacje tylko dla nowych kierowników, od momentu wejścia w życie zmienionych zapisów ustawy.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Szkolenia ciągłe - przedłużanie okresu edukacyjnego


Przypominamy, że zgodnie z par. 6 znowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych ( Dz. U. 2018 poz. 499 ):

pkt 6. Czas trwania okresu edukacyjnego może być przedłużony przez właściwą okręgową radę aptekarską na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szkolenie o okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

pkt 7. Wniosek o przedłużenie czasu trwania okresu edukacyjnego osoba wnioskująca składa do prezesa okręgowej rady aptekarskiej okręgowej izby aptekarskiej, której jest członkiem. Wniosek wraz z uzasadnieniem jest składany nie później niż w ostatnim miesiącu okresu edukacyjnego.

pkt 8. Przedłużenie okresu edukacyjnego na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szkolenie nie powoduje przesunięcia terminu rozpoczęcia kolejnego okresu edukacyjnego.

W związku z powyższym:

1/ Wnioski o przedłużenie okresu edukacyjnego należy złożyć w biurze izby w ostatecznym terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.

2/ Przedłużenie okresu edukacyjnego nakłada się z obowiązkiem rozpoczęcia kolejnego. W pierwszej kolejności uzupełniane są brakujące punkty do okresu przedłużonego.


-----------------------------------------------------------------------------------------

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
w sprawie dyżurów aptek


W dniu 16 sierpnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. wydał niekorzystny wyrok dla aptekarzy i samorządu, w sprawie obowiązku pełnienia przez apteki ogólnodostępne dyżurów nocnych i świątecznych.

Z inicjatywy i wsparciem LOIA, kilku aptekarzy gorzowskich złożyło do Sądu wniosek o uchylenie uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp., narzucającej bez konsultacji z aptekarzami,
plan pełnienia przez apteki dyżurów.
Aptekarze przedstawili wszystkie, oczywiste dla naszego środowiska argumenty w sprawie.
Niestety, Sąd podkreślił ustawowe uprawnienia Rady Powiatu, w tym obowiązek zapewnienia mieszkańcom dostępu do produktów leczniczych oraz stwierdził, że brak jest obowiązku pochylenia się nad problemami aptekarzy wynikającymi z prowadzonej działalności.
W tej sprawie, zdaniem Sądu, należy podjąć działania zmierzające do zmiany przepisów prawa.

Naczelna Rada Aptekarska od wielu już lat walczy o zmianę przepisów w sprawie dyżurów. Ostatnie, bardzo mocno zaawansowane uzgodnienia, zniweczyła zmiana na stanowisku
Ministra Zdrowia.
Rozmowy, kolejny już raz, NIA rozpoczyna od nowa.

Polecamy zapoznanie się z uzasadnieniem wyroku WSA na stronie:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6F0C729D4A


-----------------------------------------------------------------------------------------
Najnowsze przepisy prawne


1/ Dz. U. 2018 poz. 1951 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1951/1

2/ Dz. U. 2018 r. poz. 2008 - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2008/1

3/ Dz. U. MZ 2018 r. poz. 105 - Obwieszczenie MZ z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - ustalonego na dzień 1 listopada 2018 r.

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/105/

4/ Dz. U. MZ 2018 r. poz. 106 - Obwieszczenie MZ z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla których ustalono urzędową cenę zbytu - obowiązującego od dnia 1 listopada 2018 r.
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/106/
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3095128 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe