Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 11/2017

BIULETYN


INFORMACYJNY


Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze


11 / 2017


Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 16 listopada 2017 r.


1. Z listy członków została skreślona mgr Gabriela Maj z Iłowy.


2. Pozytywne opinie wydane do wniosków o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki:

1/ mgr Szymon Spruciński – apteka „Batorego” w Zielonej Górze ul. Batorego 126a;

2/ mgr Katarzyna Grzesiewicz – apteka „Dbam o Zdrowie 112” w Zielonej Górze ul. Boh. Westerplatte 4-6;

3/ mgr Robert Kozłowski – apteka „Dom Leków” w Poznaniu Os. Piastowskie 77/14;

4/ mgr Mateusz Naskrent – apteka „Vitamina” w Łęknicy ul. 1 Maja 4.


3. ORA podjęła uchwałę o zwolnienia 45 członków-emerytów LOIA nie wykonujących zawodu, z obowiązku opłacania składek członkowskich w 2018 roku.


4. Odpowiedź ORA na pismo z dnia 25 października 2017 r. podpisane przez „Zielonogórskich farmaceutów”:

- załączona do pisma ulotka zawiera treści dozwolone art. 94 Prawa Farmaceutycznego;

- pozostałe zarzuty stawiane w piśmie wymagają sprawdzenia przez WIF, do której pismo zostało skierowane.


Kolejne posiedzenie ORA planowane jest na dzień 14 grudnia 2017 r.


---------------------------------------------------------------------

Kontakt z Prezesem ORA


Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panem mgr farm. Ryszardem Kiedrowskim na numer kom. 662 445 443.

---------------------------------------------------------------------

100 dni „Apteki dla Aptekarza”


http://www.nia.org.pl/2017/10/05/100-dni-apteki-dla-aptekarza-rewolucja-czy-stabilizacja-rynku-farmaceutycznego/Wiceminister Zdrowia ocenia skutki „Apteki dla Aptekarza”

Odpowiedź Marcina Czecha, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia na interpelację poselskie: nr 16637 oraz 16650
http://www.nia.org.pl/wp-content/uploads/2017/11/odpowiedz_na_interpelacje_nr16637.pdfhttp://www.nia.org.pl/wp-content/uploads/2017/11/odpowiedz_na_interpelacje_nr16650.pdf


---------------------------------------------------------------------

 

Spotkanie LOIA z LOW NFZ


Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 listopada 2017 r. w siedzibie LOW NFZ w Zielonej Górze odbyło się spotkanie z udziałem:

LOIA: mgr Ryszarda Kiedrowskiego – Prezesa ORA, mgr Wojciecha Rutkowskiego – V-ce Prezesa ORA, mgr Zyty Derewlanko-Chomiak – Członka ORA;

LOW NFZ: Iwony Owsianowskiej – Naczelnika Wydziału Gospodarki Lekiem, mgr Zbigniewa Walczaka, mgr Ewy Pałczyńskiej-Bazan.Ustalenia:

- należy przesyłać do NFZ - tu wszelkie dokonywane zmiany w zezwoleniach na prowadzenie apteki (zmiany dokonywane w WIF - ie związane z ustawą dekomunizacyjną są bezpłatne);

- do końca listopada można przesyłać jeszcze prawa wykonywania zawodu, 5 grudnia br. NFZ dokona weryfikacji;

- na bieżąco apteki muszą wprowadzać na portalu NFZ pracowników realizujących recepty - bardzo ważne!!!

- pracowników, którzy zakończyli pracę w aptece nie wolno usuwać, należy wpisać tylko datę zakończenia pracy.Realizacja recept:

- wszelkie poprawki na recepcie opisujemy na rewersie recepty i podpisujemy (np. poprawiony PESEL, adres);

- recepty z kropkami, krzyżykami czy tzw. haczykami realizujemy z uwzględnieniem refundacji (przepis rozporządzenia MZ z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich stanowi w par.16 ust.4 pkt 3 "zawarte zostały inne niż określone w rozporządzeniu informacje lub znaki nie stanowiące reklamy leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych");

- jeżeli przy nazwie przepisanego leku mamy podaną tylko ilość preparatu bez "a" lub "x" - wydajemy tę ilość:

np. Rp Siofor 500mg 90 tabl. 3op. s. 3x1tabl. wydajemy 90tabl. (1op. a 90tabl. lub 3op.a 30tabl.)

Rp Siofor 500mg a 90 tabl. 3op. s. 3x1tabl. wydajemy 270tabl.

Rp Siofor 500mg x 90 tabl. 3op. s. 3x1tabl. wydajemy 270tabl.- zamienniki obowiązkowo zaznaczamy w komunikacie elektronicznym, natomiast jeżeli wydajemy ten sam lek w innej ilości np. zamiast 28tabl. wydajemy 30tabl. lub odwrotnie lub w innym opakowaniu np. zamiast 1op. 60tabl. wydajemy 2op. 30tabl lub odwrotnie - nie zaznaczamy go jako zamiennika.Dziękuję wszystkim aptekarzom, którzy przysłali pytania na to spotkanie – odpowiedzi otrzymamy w późniejszym terminie, ponieważ pracownicy NFZ są teraz zajęci kontraktami na nowy rok. Otrzymane odpowiedzi z NFZ wykorzystamy do odrębnego komunikatu.mgr farm. Ryszard Kiedrowski
Prezes
Okręgowej Rady Aptekarskiej
---------------------------------------------------------------------

 

Kontakt z izbą – adresy email


Uprzejmie prosimy Kierowników aptek, do których nie dochodzą informacje z LOIA, o przesłanie do biura izby aktualnych adresów email.

Prosimy także wszystkich Farmaceutów zainteresowanych otrzymywaniem bieżących informacji zawodowych, o podanie adresu poczty elektronicznej.


---------------------------------------------------------------------

 

Zdjęcia z wiosennego Zjazdu Aptekarzy


Uprzejmie informujemy, że pod linkiem

https://www.dropbox.com/sh/uuypc9uzr7py3ta/AADVDz6EkEoS-MgEd728YKmMa?dl=0


można obejrzeć zdjęcia z XXVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy LOIA z dnia 22 kwietnia 2017 r. w Zielonej Górze.

---------------------------------------------------------------------

Ciągłe szkolenia farmaceutów


Pod koniec grudnia bieżącego roku kończy się, dla części farmaceutów, okres edukacyjny ciągłego szkolenia.

Prosimy o przesyłanie certyfikatów z ukończonych szkoleń.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny, umotywowany wniosek farmaceuty, Okręgowa Rada Aptekarska może przedłużyć czas trwania okresu szkolenia.

Wzór wniosku:Mgr farm. ______________________________________________Adres zam.: ____________________________________________________________________________________________________Tel. kom. _______________________________________________Adres email: ____________________________________________

Prezes

Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

w Zielonej Górze

W N I O S E KNa podstawie § 7.6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych ( Dz. U. z 2003 r. nr 132 poz. 1238 ) wnoszę o przedłużenie czasu trwania okresu edukacyjnego 20….. – 20….. .Uprzejmie informuję, że w w/w okresie edukacyjnym uczestniczyłam/em w szkoleniach i przedłożyłam/em certyfikaty z uzyskania:

- …………. punktów edukacyjnych tzw. „miękkich”

- ………… punktów „twardych” ( kursy zakończone testem ).Razem punktów………….na 100 wymaganych.

Uzasadnienie wniosku:………………………………………. ………………………………………….

( miejscowość, data ) ( podpis )---------------------------------------------------------------------

 

Najnowsze przepisy prawne


1/ Dziennik Urzędowy MZ 2017 r. poz. 107 – Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej.

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2017/107/


2/ Dziennik Urzędowy MZ 2017 r. poz. 111 – Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ustalonego na dzień 15 listopada 2017 r.

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2017/111/


---------------------------------------------------------------------

Giełda pracy


http://www.loia.zgora.pl/index.php?lng=pl&id=31


***


 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3095166 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe