Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 10/2017

BIULETYN


INFORMACYJNY


Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej Górze10 / 2017


www.loia.zgora.pl

e-mail: loia_zg@interiap

zielona-gora@oia.org.plZ posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 17 października 2017 r.

1. Na listę członków LOIA został wpisany mgr Robert Kozłowski – Wymiarki.

2. Z listy członków zostały skreślone:

1/ mgr Marta Onyszkiewicz z Sulęcina;

2/ mgr Kamila Mirowicz z Nowej Soli.3. ORA wydała duplikat dokumentu PWZ - mgr Magdalenie Jagodzińskiej z Gorzowa Wlkp.4. Pozytywne opinie wydane do wniosków o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki:

1/ mgr Maria Goss – „Apteka nad Wrzosowiskiem” w Przemkowie ( woj. dolnośląskie);

2/ mgr Magdalena Mielnicka – apteka „Dbam o Zdrowie” w Zielonej Górze ul. Anieli Krzywoń 4a;

3/ mgr Alina Sisalem – apteka „Dbam o Zdrowie” w Poznaniu ( woj. wielkopolskie);

4/ mgr Katarzyna Wyrwicka – apteka „Akademicka” w Zielonej Górze ul. Niecała 2 G;

5/ mgr Michał Hybiński – apteka „Dr. Max” w Żarach ul. Przeładunkowa 2;

6/ mgr Rafał Haczkiewicz – apteka „Gemini” w Żarach ul. B. Chrobrego 18;

7/ mgr Robert Bożek – apteka „Centrum Zdrowia” w Świnoujściu ( woj. zachodniopomorskie);

8/ mgr Maciej Maciejewski – apteka „Dr. Max” w Gorzowie Wlkp. ul. Pomorska 1.5. ORA pozytywnie rozpatrzyła wniosek farmaceuty w sprawie przedłużenia okresu ciągłego szkolenia.Mgr Aleksandra Frączek z Gorzowa Wlkp. złożyła ślubowanie i odebrała dokument PWZF.


Kolejne posiedzenie ORA planowane jest na dzień 16 listopada 2017 r.


---------------------------------------------------------------------


Spotkanie Aptekarzy LOIA

w „Bukowym Dworku” w Gronowie, w dniu 14 października 2017 r.


Udział w Spotkaniu wzięło 54 członków Izby.

Głównymi Sponsorami były firma Pfizer i Farmina, którym bardzo dziękujemy.
Spotkanie poprowadziła pani mgr Barbara Dudziak-Kamyszek.

Mgr Ryszard Kiedrowski Prezes ORA w swoim wystąpieniu:

- złożył relację z uroczystych obchodów Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza w Warszawie, w dniu 11 października br.

Podczas uroczystości zostały wręczone członkom LOIA medale:

* mgr Wojciechowi Rutkowskiemu – Odznakę Honorową Ministra Zdrowia „Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia”;

* dr n. farm. Krystynie Kowal- Szóstak i mgr Marii Boboryk – Medal NIA im. prof. Bronisława Koskowskiego;

* mgr Ryszardowi Kiedrowskiemu – Prezesowi ORA – Medal NIA – Mecenas Samorządu Aptekarskiego

- przedstawił aktualny stan prac NRA – m. in. Ustawa o Zawodzie Farmaceuty.

W ramach ciągłego szkolenia farmaceutów Uczestnicy Spotkania wysłuchali wykładów:

- lek. Marka Matukiewicza „Zakażenia HIV,HCV,HBV”;

i przez platformę dobryfarmaceuta.pl

- lek. Iwony Jankowskiej-Wojniak „Farmaceuta a dysfunkcja seksualna”

- Zbigniewa Kowalskiego „Rozmowa z pacjentem, który nie chce współpracować z farmaceutą”.

- Radcy Prawnego Michała Modro „Poprawki i uzupełnienia recept”W ramach podjętej dyskusji poruszono m. in. sprawę nieobecności młodych farmaceutów na spotkaniach organizowanych przez LOIA w ostatnich latach oraz braku ich zaangażowania w sprawy samorządu. Prezes ORA został zobligowany do zbadania problemu i podjęcia działań zaradczych.---------------------------------------------------------------------


Kontakt z Prezesem ORAUprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panem mgr farm. Ryszardem Kiedrowskim na numer kom. 662 445 443.


---------------------------------------------------------------------


Apel Prezesa Rady Aptekarskiej do młodych farmaceutów – członków LOIASpotkaniem aptekarzy w dniu 14.10.2017r. w Gronowie podsumowany został półmetek prac samorządu obecnej kadencji LOIA. Omówione zostały dokonania i najbliższe plany jakie czekają do realizacji.

Niepokojącym sygnałem jest bardzo mała aktywność naszych członków - młodego pokolenia aptekarzy. Na spotkaniu uczestniczyło pięciu młodych farmaceutów. Samorząd aptekarzy to nie tylko wybrane władze , ale całe środowisko farmaceutów. Brak aktywności młodego pokolenia stanowi zagrożenie dla utrzymania silnego samorządu . A problemów w tej grupie zawodowej nie brakuje. Podczas dyskusji na w/w spotkaniu ustalono , że wybrani w obecnej kadencji delegaci w swoich rejonach są zobligowani do rozmów z tą grupą aptekarzy. Dyskusja, udział w pracy samorządu, przekazywanie do Izby wszelkich problemów, propozycji, informacji - takiej aktywności oczekujemy. Kto tego nie czyni nie ma racji w żadnej sprawie.Prezes

Okręgowej Rady Aptekarskiej

mgr farm. Ryszard Kiedrowski---------------------------------------------------------------------Kontakt z izbą – adresy emailUprzejmie prosimy Kierowników aptek, do których nie dochodzą informacje z LOIA, o przesłanie do biura izby aktualnych adresów email.


Prosimy także wszystkich Farmaceutów zainteresowanych otrzymywaniem bieżących informacji zawodowych, o podanie swoich adresów poczty elektronicznej.


---------------------------------------------------------------------

Ciągłe szkolenia farmaceutówPod koniec grudnia bieżącego roku kończy się, dla części farmaceutów, okres edukacyjny ciągłego szkolenia.

Prosimy o przesyłanie certyfikatów z ukończonych szkoleń.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny, umotywowany wniosek farmaceuty, Okręgowa Rada Aptekarska może przedłużyć czas trwania okresu szkolenia.

Wzór wniosku:Mgr farm. ______________________________________________Adres zam.: ____________________________________________________________________________________________________Tel. kom. _______________________________________________Adres email: ____________________________________________Prezes

Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

w Zielonej Górze

W N I O S E KNa podstawie § 7.6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych ( Dz. U. z 2003 r. nr 132 poz. 1238 ) wnoszę o przedłużenie czasu trwania okresu edukacyjnego 20….. – 20….. .Uprzejmie informuję, że w w/w okresie edukacyjnym uczestniczyłam/em w szkoleniach i przedłożyłam/em certyfikaty z uzyskania:

- …………. punktów edukacyjnych tzw. „miękkich”

- ………… punktów „twardych” ( kursy zakończone testem ).Razem punktów………….na 100 wymaganych.

Uzasadnienie wniosku:………………………………………. ………………………………………….

( miejscowość, data ) ( podpis )


---------------------------------------------------------------------

Najnowsze przepisy prawne


1/ Dziennik Ustaw RP 2017 r. poz. 1830 – Obwieszczenie z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego teksu ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1830/12/ Dziennik Ustaw RP 2017 r. poz. 1844 - Obwieszczenie z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego teksu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1844/13/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 2017 r. poz. 105 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – ustalonego na dzień 1 listopada 2017 r.

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2017/105/

http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2017/105/journal/4151***

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2538948 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe