Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 5/2017
BIULETYN             
 
           INFORMACYJNY
 
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
 
 
                                                         5 / 2017
 
 
www.loia.zgora.pl
e-mail:   loia_zg@interiap
              zielona-gora@oia.org.pl
 
 
Z posiedzenia  Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 18 maja 2017r.
 
1. Na listę członków  LOIA wpisano:
- mgr Bartosza Bubulę – apteka „Jedynka” w Słubicach ul. Pl. Przyjaźni 18
  i wydanie PWZF;
 
2. Pozytywne opinie wydane do wniosków o stwierdzenie rękojmi na objęcie
    funkcji kierownika:
  1/ mgr Bożena Sciebura – apteka „JulJus” w Nowym Miasteczku ul. Rynek 13.( zmiana
      lokalizacji apteki);
  2/ mgr Magdalena Laszczowska – apteka „Euro-Apteka” w Nowej Soli ul. 1 maja 30;
  3/ mgr Joanna Kowalska-Szatkowska – apteka „Corax” w Kostrzynie ul. Spichrzowa 2;
  4/ mgr Joanna Kuchowicz – apteka „Centrum Zdrowia” w Łobezie ul. Niepodległości 14;
      ( zmiana właściciela apteki)
  5/ mgr Grażyna Zarzecka – apteka „Dbam o Zdrowie” w Skwierzynie ul. Niepodległości 1E;
  6/ mgr Szymon Spruciński – nowa apteka „Na Rynku” w Kożuchowie ul. Rynek 7-8.
  7/ mgr Bożena Bąk – nowa apteka w Baczynie ul. Gorzowska 19. ( obecnie punkt apteczny).
 
3. ORA wydała opinię negatywną  dot. wniosku LWIF  w przedmiocie wydania zezwolenia na aptekę:
   - Apteka „Gemini” w Zielonej Górze ul. Stefana Wyszyńskiego 29/1 – kandydat na kierownika
     apteki mgr Marcin Michalak nie jest członkiem LOIA i nie przedstawiono do wniosku rękojmi.
 
W odniesieniu do czterech wniosków:
1/ Apteka „Centrum Zdrowia” w Sulęcinie  ul. Pileckiego 1  – kier. mgr Zdzisław Krzywiżniak;
2/ Apteka „37,5” w Nowej Soli ul. Kupiecka 1 – kier. mgr Małgorzata Paszke;
3/ Apteka „Stylowa 4” w Zielonej Górze ul. Wyszyńskiego 3 – kier. mgr Ilona Dębosz;
4/ Apteka  „Stylowa” w Żaganiu ul. Księżnej Żaganny 19 – kier. mgr Marzena Chomicz.
 - ORA wstrzymała się z wydaniem opinii do czasu uzupełnienia wniosku przez Inspektora o
    wymagane dane: dotyczących przedsiębiorcy i planowanego stanu zatrudnienia fachowego 
   personelu
 
4. ORA zatwierdziła  Sprawozdanie finansowego z organizacji  XXVI Zjazdu Sprawozdawczego
    Aptekarzy LOIA w Zielonej Górze w dniu 22 kwietnia 2017r.
 
5. ORA podjęła decyzje w kwestii wniosków formalnych podjętych przez  Delegatów XXVI Zjazdu Sprawozdawczego:
 
- dot. kontaktu z Lubuską Izbą Radców Prawnych w sprawie obsługi prawnej dla
       LOIA Ustalono, że Prezes osobiście skontaktuje się z  Izbą Radców Prawnych i przedstawi
       i omówi sprawę.
 
- dot. zamieszczenia na stronie internetowej LOIA budżetu izby na rok 2017r ,
Rada  zwraca uwagę, że budżet izby jest dokumentem jawnym, tak jak i wszystkie inne dokumenty, dla każdego członka, który ma prawo do ich wglądu  w siedzibie biura LOIA. Miejscem przechowywania wszelkich dokumentów jest wyłącznie siedziba Izby, a dokumentacja nie może być rozpowszechniana poza siedzibą. Taka praktyka była stosowana od początków funkcjonowania naszego samorządu. Rada stwierdziła również, że nie będzie zamieszczać żadnych dokumentów  finansowych na naszej stronie internetowej,  do której mają wgląd osoby postronne, nie związane z naszym samorządem.
 
 
6. ORA i Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej otrzymała pismo dot. planowanych zmian w Prawie farmaceutycznym oraz uchwały ORA dot. podniesieniu   składek członkowskich, z żądaniem przekazania różnej dokumentacji  - asygnowane przez mgr farm. Adama Chojnackiego ( podpisane przez  delegatów: mgr farm. Adama Chojnackiego, mgr Tomasza Dojwę i mgr farm Joannę Olejnik która, w/w pisma z własnym komentarzem przesłała do wiadomości  aptek- pocztą elektroniczną) - pisma w załączniku. W związku z powyższym Rada Aptekarska zamieszcza  odpowiedź jaka została wysłana do wyżej wymienionych farmaceutów.
                                                                                                                                          
 
I/ 272/ 2017                                                                      Zielona Góra, dnia 25 maja 2017r.
 
 
                                                                                Sz. P.
                                                                                mgr farm. Adam Chojnacki
                                                                                mgr farm. Joanna Olejnik
                                                                                mgr farm. Tomasz Dojna
 
                                                                                w Gorzowie Wlkp.
 
 
     Okręgowa Rada Aptekarska  i Przewodnicząca  Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Zielonej Górze  na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. zapoznali  się z Państwa pismami z dnia 24 kwietnia 2017r., z których  wynika, że stawiacie Państwo zarzuty wobec działalności Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
      W związku z powyższym wyrażamy swoje zdumienie oraz dezaprobatę dla formy, stylu i zawartych w nim pomówień wobec osób w nim wymienionych.
Rada uprzejmie Państwu przypomina, że corocznie rozlicza się bezpośrednio przed Zjazdem Aptekarzy ze swojej pracy, znajdując  przychylność, zrozumienie i akceptację dla swoich działań przez uzyskanie absolutorium. Ponadto, to Rada Aptekarska na czele z jej Prezesem czuwa i opowiada za pracę biura izby i wykonaniem wszelkich ciążących na nim zadań.
Zawiadamiamy Państwa, że Rada Aptekarska nie ma najmniejszych zastrzeżeń i uwag do pracy wykonywanej przez jej długoletnich, kompetentnych pracowników: kierownika Jolanty Stelmach i  Anetty Lipnickiej.
    Rozpowszechnianie w lubuskim środowisku aptekarskim jakichkolwiek pomówień i poddawanie w wątpliwość pracy, kompetencji i uczciwości pracowników biura izby i członków izby sprawujących funkcję w jej organach, uznajemy za haniebne i niegodne farmaceuty RP. Posługiwanie się insynuacjami, lekceważące podejście do osób rzetelnie wykonujących swoją pracę i zlecone zadania, sugestie zwolnienia oraz brak jakichkolwiek merytorycznych zarzutów -  sugerują niespotykaną butę oraz próbę destabilizacji i swoistego zamachu na dobrze i sprawnie funkcjonujący lubuski samorząd aptekarski. Przy czym należy podkreślić, że nie ma w nim dotychczas żadnych Państwa zasług.
    Wnioskowane przez Państwa dokumenty są i były zawsze jawne, oraz dostępne do wglądu w biurze izby. Zapraszamy, po wcześniejszym umówieniu się na wgląd do dokumentacji archiwalnej.
Z poważaniem
mgr  farm. Ryszard Kiedrowski
Prezes LOIA
 
Kolejne posiedzenie ORA planowane jest na dzień 22 czerwca 2017r.
 
 
 
 
Kontakt z Prezesem LOIA
 
Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panem mgr farm. Ryszardem Kiedrowskim na numer kom.  662 445 443.
 
 
 
 
            Wysyłanie korespondencji LOIA – prośba o adresy email
 
Ponownie zwracamy się z prośbą do członków LOIA, którzy chcieliby otrzymywać całość korespondencji wysyłanej przez biuro izby do aptek, o przekazywanie swoich adresów email na: loia_zg@interia.pl
 
 
             Przypominamy o uregulowaniu składek członkowskich
                                     za pierwsze półrocze 2017 roku.
 
 
Uprzejmie przypominamy i prosimy o uregulowanie zaległych składek członkowskich.
Przypominamy osobom, które mają zlecenia stałe w bankach o dokonanie zmiany wysokości składki, która dla wszystkich wzrosła  o 5 zł od 1 styczni 2017r.
 
- członkowie ORA - 30 zł
- kierownicy aptek szpitalnych – 40 zł.
- kierownicy aptek ogólnodostępnych – hurtowni farmaceutycznych – 70 zł.
 
Pod numerem tel. 68 327 09 74 można uzyskać informacje o bieżącym stanie konta.
 
 
 
 
Legitymacja Farmaceuty LOIA – do odpłatnego zamówienia w biurze Izby
 
 Należy wypełnić wniosek, który jest zamieszczony na nasze stronie internetowej
                           i wysłać do biura Izby wraz  aktualnym zdjęciem.
 
 
 
Najnowsze przepisy prawne
 
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2017 poz. 56 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2017r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP
      http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2017/56/1
 
Dziennik Ustaw 2017 poz. 979 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/979/1
 
Dziennik Ustaw 2017 poz. 1015 – Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017r. – o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1015/1
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2538930 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe