Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 12/2016BIULETYN


INFORMACYJNY


Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej Górze


12 / 2016Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

życzymy Państwu spokoju, radości

i wielu miłych chwil w gronie rodzinnym.

Niech nadchodzący 2017 rok będzie

pełen sukcesów osobistych i zawodowych,Prezes z Okręgową Radą Aptekarskąwww.loia.zgora.pl

email: loia_zg@interia.pl

zielona-gora@oia.org.plZ posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 15 grudnia 2016 r.:


1. Na listę członków LOIA wpisano mgr Agnieszkę Kaczmarek – apteka „Super-Pharm” w Gorzowie Wlkp. ul. Przemysłowa 2/44.2. Z listy członków LOIA zostały skreślone:

1/ mgr Weronika Sołowiej-Dworniczuk – Strzelce Kraj.;

2/ mgr Marzena Kucowicz – Kostrzyn.3. Pozytywne opinie wydane do wniosków o stwierdzenie rękojmi na objęcie funkcji kierownika apteki:

1/ mgr Grzegorz Pusiarski – apteka DOZ w Żaganiu ul. Reymonta 2;

2/ mgr Grzegorz Lewandowski – nowa apteka „Melisa” w Kłodawie ul. Kościelna 19A/1;

3/ mgr Karolina Jańczak – nowa apteka w Zielonej Górze ul. Kożuchowska 8;

4/ mgr Ilona Dębosz – nowa apteka „Stylowa” w Zielonej Górze ul. Słowacka 27/12-13;

5/ mgr Marzena Kucowicz – nowa apteka „Koszalińska” we Wrocławiu ul. Koszalińska 2;

6/ mgr Anna Pacała – nowa apteka „Lawendowa” w Zielonej Górze ul. Anieli Krzywoń 6;

7/ mgr Magdalena Mielnicka – apteka „Dr. Max” w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 10;

8/ mgr Iwona Bojanowska – apteka „Dr. Max” w Nowej Soli ul. Parkowa 2;

9/ mgr Monika Łapacz – apteka „Pod Wagą” we Wschowie ul. Niepodległości 19;

10/ mgr Wanda Pałka – apteka „Rodzinna” w Międzyrzeczu os. Kasztelańskie 3;

11/ mgr Ewa Purpurowicz – nowa apteka „Przy Szpitalu” w Międzyrzeczu ul. Marcinkowskiego 67;

12/ mgr Dorota Maczuga – apteka „Witaminka” w Krośnie Odrz. ul. Pułaskiego2;

13/ mgr Irena Pietrzak – apteka „Asklepios” w Drezdenku ul. Piłsudskiego 38A;

14/ mgr Agnieszka Kaczmarek – apteka „Super-Pharm” w Gorzowie Wlkp. ul. Przemysłowa 2/44.4. ORA wydała negatywną opinię do wniosku LWIF w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki „Srebrna Góra” w Krośnie Odrzańskim przy ul. Srebrna Góra 2A – uznając zamknięcie apteki za nieuzasadnione do stwierdzonego uchybienia.5. ORA podjęła uchwałę nr VII/159/2016 w sprawie podwyższenia wysokości składek członkowskich dla członków LOIA.

Wzrost składki uzasadnia:

- potrzeba zatrudnienia prawnika, głównie dla spraw prowadzonych z tytułu odpowiedzialności zawodowej farmaceutów;

- fakt, iż dotychczasowa wysokość składek jest na poziomie niezmienionym od ponad 12 lat, podczas których możliwe było ograniczenie kosztów w wielu pozycjach oraz zbilansowanie wpływów i wydatków;

- w chwili obecnej wydatki przewyższają wpływy;

- konieczna jest także wymiana sprzętu komputerowego w biurze izby.6. ORA podjęła uchwały w sprawie:

1/ uchwalenia harmonogramu posiedzeń w 2017 r.;

2/ uchwalenia planu pracy na 2017 rok;

3/ w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego LOIA na 2017 rok.Kolejne posiedzenie ORA planowane jest na dzień 19 stycznia 2017 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Kontakt z Prezesem LOIA


Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panem mgr farm. Ryszardem Kiedrowskim na numer kom. 662 445 443.

---------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy o uregulowaniu składek członkowskich za 2016 rok


Uprzejmie przypominamy i prosimy o uregulowanie składek członkowskich za rok 2016.

Pod numerem tel. 68 327 09 74 można uzyskać informację o bieżącym stanie konta.


---------------------------------------------------------------------------------------------------


Zdjęcia z obchodów Jubileuszu XXV – lecia LOIA


Uprzejmie informujemy, że zdjęcia zrobione podczas Jubileuszu można zobaczyć i wydrukować korzystając ze strony:


https://www.dropbox.com/sh/y2r8yupl922plig/AABJHS9-RMDmbNoOx7LvGp7ha?dl=0-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Uchwała Nr VII / 159 /2016
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie wysokości składki członkowskiej

w Lubuskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Zielonej Górze


Na podstawie art. 29 pkt 3 i 7, w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1496) oraz § 3 pkt 10 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej przyjętego Uchwałą Nr VII/24/2015 z dnia 17 października 2015 r. VII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgowa Rada Aptekarska uchwala, co następuje:


§ 1.

Ustala się wysokość miesięcznej składki członkowskiej dla farmaceutów - członków Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze, zwanej dalej składką, w następującej wysokości:

1/ 70,00 zł. – dla sprawujących funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej, hurtowni farmaceutycznej;


2/ 40,00 zł. – dla sprawujących funkcję kierownika apteki szpitalnej, działu farmacji szpitalnej, inspektora ds. gospodarki lekiem;

3/ 30,00 zł – dla pozostałych farmaceutów, nie wymienionych w pkt. 1 i 2 .

§ 2.

Farmaceuci przebywający na długoterminowych zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich - opłacają składkę w wysokości 30,00 zł.


§ 3.

Farmaceuci zwolnieni z opłacania składek:

1/ emeryci i renciści - nie wykonujący zawodu;

2/ przebywający na urlopach wychowawczych;

którzy pisemnie zawiadomili Radę Aptekarską.


§ 4.

Farmaceuta zobowiązany do zapłaty składek z kilku tytułów, opłaca jedną składkę, w najwyższej wysokości.

§ 5.

Składkę należy opłacać do 15 dnia każdego miesiąca, za który jest należna.


§ 6.

Zaległe składki nie podlegają umorzeniu.

Wpłaty składek rejestrowane są chronologicznie i zawsze zaliczane na poczet istniejących zaległości.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku.


§ 8.

Traci moc Uchwała ORA nr 40/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 r.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Terminarz posiedzeń ORA w 2017 roku


Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej na rok 2017:1/ 19 stycznia

2/ 16 lutego

3/ 16 marca

4/ 22 kwietnia – Zjazd Sprawozdawczy

5/ 18 maja

6/ 22 czerwca

7/ 21 września

8/ 14 października - Spotkanie Aptekarzy

9/ 16 listopada

10/ 14 grudnia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Giełda Pracy - grudzień 2016Aktualne oferty na naszej stronie: http://www.loia.zgora.pl/index.php?lng=pl&id=31-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

* * *
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2783696 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe