Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 11/2016BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze


11 / 2016


www.loia.zgora.pl
email: loia_zg@interia.pl
zielona-gora@oia.org.plZ posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 19 listopada 2016 r.:


1. Na listę członków LOIA wpisano:
1/ mgr Kamila Włodarczyka – apteka „Pod Platanem” w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 37G;
2/ mgr Bartłomieja Barłoga – apteka „Na Podzamczu” w Lubniewicach ul. Jana Pawła II 37.

2. Pozytywne opinie wydane do wniosków o stwierdzenie rękojmi na objęcie funkcji kierownika apteki:
1/ mgr Maria Ziegenhagen – apteka w Zielonej Górze ul. Fabryczna 15a;
2/ mgr Kamila Miciuła – apteka „Remedium” w Zielonej Górze ul. Makowa 14;
3/ mgr Katarzyna Surowiec – apteka „Centrum Zdrowia” w Drezdenku ul. Piłsudskiego 56;
4/ mgr Mariusz Krzemiński – apteka „Polonez” w Gorzowie Wlkp. ul. B. Chrobrego 1;
5/ mgr Dominika Łosik – apteka „Zacisze” w Zielonej Górze ul. Zacisze 16;
6/ mgr Barbara Kiernozek-Wesoły – apteka „Rodzinna” w Międzyrzeczu os. Kasztelańskie 3.

3. ORA wstrzymała się z wydaniem opinii dot. rękojmi do kolejnego posiedzenia:
- mgr Annie Pacale – nowa apteka „Lawendowa” w Zielonej Górze ul. A. Krzywoń 6.

4. ORA wydała pozytywne opinie do wniosków LWIF w sprawie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie aptek:

1/ Apteki „Hygea” w Zielonej Górze przy ul. Wyszyńskiego 32D/10;
2/ Apteki „Salus” w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 43a;
3/ Apteki „Hygea – Lubsko” w Lubsku ul. Krakowskie Przedmieście 9.

Wniosek dot. apteki „Srebrna Góra” w Krośnie Odrzańskim przy ul. Srebrna Góra 2A - zostanie ponownie rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu ORA, po rozmowie z kierownikiem apteki.

5. ORA podjęła uchwałę w sprawie z zwolnienia z opłacania składek członkowskich emerytowanych magistrów farmacji – dot. 47 nie pracujących farmaceutów.

Z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 29 listopada 2016 r.:

1. Pozytywne opinie wydane do wniosków o stwierdzenie rękojmi na objęcie funkcji kierownika apteki:
1/ mgr Paweł Helak – nowa apteka „Laboratorium Pharmacos” w Słubicach ul. Jedności Robotniczej 2;
2/ mgr Aleksandra Żak – apteka „Centrum Leków” w Witnicy ul. Janka Krasickiego 2;
3/ mgr Bernarda Chomicz – apteka „Galenika” w Rzepinie ul. Słubicka 1a.


Kolejne posiedzenie ORA planowane jest na dzień 15 grudnia 2016 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt z Prezesem LOIA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panem mgr farm. Ryszardem Kiedrowskim na numer kom. 662 445 443.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy o uregulowaniu składek członkowskich za 2016 rok


Uprzejmie przypominamy i prosimy o uregulowanie składek członkowskich za rok 2016.
Pod numerem tel. 68 327 09 74 można uzyskać informację o bieżącym stanie konta.
W najbliższym czasie biuro izby będzie wysyłać przypomnienia i wezwania w sprawie.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkolenia ciągłe farmaceutów

Uprzejmie przypominamy, że upływa termin zakończenia szkolenia ciągłego realizowanego w latach 2012 -2016.
Prosimy o przesyłanie do biura izby certyfikatów z ukończonych szkoleń.
W uzasadnionych przypadkach farmaceuta może złożyć wniosek o przedłużenie szkolenia, według n/w wzoru.
mgr farm. ______________________________________________

adres zam.: _____________________________________________

________________________________________________________

tel. kom.________________________________________________

adres email:_____________________________________________
Prezes
Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej GórzeW N I O S E KNa podstawie § 7.6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych ( Dz. U. nr 132 poz. 1238 ), wnoszę o przedłużenie czasu odbywania ciągłego szkolenia, w związku z kończącym się okresem edukacyjnym 2012 -2016.

Uprzejmie informuję, że w obecnym okresie edukacyjnym uczestniczyłam/em w szkoleniach i uzyskałam/łem………………………. punktów edukacyjnych tzw. „miękkich” i ……………. punktów „twardych” ( kursy zakończone testem ).

Razem punktów…………./100


Uzasadnienie wniosku:………………………………………. ………………………………………….
( miejscowość, data ) ( podpis )


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portal edukacja – udostępnianie szkoleń

Uprzejmie przypominamy, że biuro LOIA nie otrzymuje powiadomień z portalu edukacja o oczekiwaniu farmaceuty na udostępnienie szkolenia. Stąd też, po wyborze szkolenia/szkoleń, konieczny jest kontakt z izbą telefoniczny lub email.

Szkolenia są udostępniane wyłącznie farmaceutom, którzy mają uregulowane składki członkowskie.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


JUBILEUSZ XXV – LECIA
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze


Obchody Jubileuszu XXV-lecia działalności Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze odbyły się w dniu 19 listopada 2016 r. w Hotelu „Bukowy Dworek” w Gronowie.
Uroczystość rozpoczął mgr farm. Ryszard Kiedrowski Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze, witając przybyłych członków LOIA ( 71) i gości:
- Piotra Brombera – Dyrektora LOW NFZ w Zielonej Górze;
- Iwonę Owsianowską – Naczelnika Wydziału ds. Gospodarki Lekiem LOW NFZ w Zielonej Górze;
- Elżbietę Świtałę – przedstawiciela Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.;
- Adama Chojnackiego, Joannę Chomicz, Sylwię Więckowską – Inspektorów WIF w Gorzowie Wlkp.;
oraz sponsorów Jubileuszu:
- Urszulę Orzechowską, Michała Pytlasińskiego z firmy FARMINA:
- Magdalenę Przywarę, Eweliną Gwardę z Hurtowni Farmaceutycznej HURTAP;
- Karolinę Jędrasiak z firmy Celon Pharma;
- a także firmy Apotem i Adamed.

Po wygłoszeniu przez Prezesa ORA i Gości okolicznościowych przemówień, wręczono panu Piotrowi Bromberowi Honorowy Medal „Zasłużony Dla Aptekarstwa Lubuskiego”, panu mgr farm. Adamowi Chojnackiemu Medal NIA „Za Zasługi Dla Samorządu Aptekarskiego” i panu mgr farm. Stanisławowi Maciejowi Sawczynowi Tytuł „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”.

Odczytane zostały listy gratulacyjne przesłane do LOIA:
- pani Elżbiety Sobczak – Prezesa Lubuskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej;
- pani dr Arlety Matschay – Konsultanta Wojewódzkiego ds. farmacji aptecznej.

Medalami NIA „Za Zasługi dla Samorządu Aptekarskiego” uhonorowano członków LOIA:

1. mgr Grażynę Bednarek
2. mgr Zytę Derewlanko–Chomiak
3. mgr Barbarę Dudziak-Kamyszek
4. mgr Erykę Fischer-Cichocka
5. mgr Małgorzatę Jagodzińską
6. mgr Teresę Januszko-Dudziak
7. mgr Dariusza Kopcia
8. mgr Krystynę Kowal-Szóstak
9. mgr Ewę Łuckiewicz-Borowiec
10. mgr Wiolettę Nowak
11. mgr Alicję Oleksa
12. mgr Jędrzeja Oleksa
13. mgr Helenę Pawłowską
14. mgr Hannę Poniewierską
15. mgr Annę Pozarzycką
16. mgr Agnieszkę Romaneczko
17. mgr Małgorzatę Rutkowską
18. mgr Urszulę Szczerbę
19. mgr Stanisława Urbanowicza
20. mgr Darię Wielogórską-Rutkę
21. mgr Jadwigę Wiszniewską
22. mgr Macieja Wróblewskiego
23. mgr Marka Sosnowskiego

Wszyscy zebrani otrzymali książkę autorstwa dr n. farm. Bazylego Leszczyłowskiego „ Propedeutyka rozwoju polskiej farmaceutycznej myśli etyczno-deontologicznej na tle realiów społeczno-politycznych kraju 1523-1983” - ufundowaną przez Prezesa ORA.

W drugiej części spotkania uczestnicy Jubileuszu wysłuchali wykładów:
- dr Jerzego Stelmacha pt.: „Ból towarzyszem człowieka”;
- dr Karoliny Oleksa pt.: Umiejętność obrony przed manipulacją i stosowanie perswazji w kontaktach z pacjentem.”

Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja z występem stand up pana Krzysztofa Kamyszka.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Najnowsze przepisy prawne


1/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2016 poz. 122 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP
http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2016/122/akt.pdf#page=1&zoom=auto,-327,842-------------------------------------------------------------------------------------------------------Giełda Pracy - listopad 2016

Aktualne oferty na naszej stronie: http://www.loia.zgora.pl/index.php?lng=pl&id=31


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
* * *

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2783713 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe