Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 10/2016


BIULETYN


INFORMACYJNY


Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej Górze10 / 2016

www.loia.zgora.pl

email: loia_zg@interia.pl

zielona-gora@oia.org.plZ posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 20 października 2016 r.:


1. Na listę członków LOIA wpisano mgr Martę Adamowicz – apteka „Witamina” w Łęknicy ul. Wojska Polskiego 1a.


2. PWZF otrzymała, po odbyciu praktyki zawodowej, mgr Elżbieta Bekier – apteka „Dbam o Zdrowie” w Międzyrzeczu ul. Konstytucji 3 Maja 7.


3. Z listy członków LOIA skreślono:

1/ mgr Fatimę Sadek – Kisielin;

2/ mgr Michała Kiecia – Wrocław.


4. Pozytywne opinie wydane do wniosków o stwierdzenie rękojmi na objęcie funkcji kierownika apteki:

1/ mgr Dariusz Dysierowicz – Apteka Szpitalna w Międzyrzeczu ul. Konstytucji 3 Maja 31;

2/ mgr Irena Rzepecka – apteka „Peritus” w Zielonej Górze ul. Energetyków 2a;

3/ mgr Magdalena Kowalewska - Rostkowska – apteka „Strywald na Piaskach” w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Wielkiego 86;

4/ mgr Kamil Owczarzak – apteka „Strywald” w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 11/13 ;

5/ mgr Łukasz Uszakiewicz – apteka „Mega-Pharm” w Witkowie ul. Czerniejewska 5;

6/ mgr Katarzyna Jaśniewicz – apteka „Dbam o Zdrowie” w Zielonej Górze ul. Anieli Krzywoń 4a;

7/ mgr Magdalena Janowicz-Mrówczyńska – Apteka Hygea” w Zielonej Górze ul. Wyszyńskiego 32D/10;

8/ mgr Anna Bobowska – Apteka „Eskulap” w Zielonej Górze ul. Anieli Krzywoń 2a;

9/ mgr Agata Bilińska – Apteka „Hygea-Lubsko” w Lubsku ul. Krakowskie Przedmieście 9;

10/ mgr Iwona Urkiel – Apteka „Salus” w Zielonej Górze ul. Podgórna 43a;

11/ mgr Magdalena Pogodowska – Apteka „37,5” w Zielonej Górze ul. Boh. Westerplatte 9.5. ORA wydała pozytywne opinie do wniosków LWIF w sprawie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie aptek pod nazwą „Dr. Max” w:

1/ Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 23E;

2/ Witnicy ul. Piaskowa 4;

3/ Zielonej Górze ul. Stary Rynek 20;

4/ Kożuchowie ul. Rynek 16/17;

5/ Nowej Soli ul. Piłsudskiego 10;

6/ Nowej Soli ul. Parkowa 2;

7/ Krośnie Odrz. ul. Słoneczna 1/3;

8/ Krośnie Odrz. ul. Poznańska 13A.Mgr Marta Łuczyńska złożyła ślubowanie i odebrała prawo wykonywania zawodu. Gratulujemy!Kolejne posiedzenie ORA planowane jest na dzień 19 listopada 2016 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontakt z Prezesem LOIAUprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panem mgr farm. Ryszardem Kiedrowskim na numer kom. 662 445 443.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spotkanie farmaceutów lubuskich z panem Markiem Astem Posłem na Sejm RP

Wschowa, 11.10.2016 r.Uprzejmie informujemy, że z inicjatywy pani mgr farm. Grażyny Kasprzyk ze Wschowy miało miejsce w dniu 11 października 2016 r. we Wschowie, spotkanie farmaceutów z panem Markiem Astem Posłem na Sejm RP. Na spotkaniu przedstawione zostały problemy działalności aptek, które od lat nurtują środowisko aptekarskie w całym kraju oraz przekazane zostały postulaty, które pan Poseł zobowiązał się przedstawić Ministerstwu Zdrowia.

W spotkaniu wzięli udział farmaceuci lubuscy, a także z woj. wielkopolskiego i dolnośląskiego.


Prezes Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze serdecznie dziękuje pani mgr farm. Grażynie Kasprzyk za zorganizowane ważnego i cennego dla naszego środowiska spotkania.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUBILEUSZ XXV – LECIA

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej GórzeBiuro izby uprzejmie prosi farmaceutów, którzy złożyli akces, o dokonanie płatności za udział w kolacji Jubileuszowej i za nocleg:1/ kolacja dla osoby towarzyszącej: 130 zł.

2/ nocleg dla farmaceuty i osoby towarzyszącej: po 100 zł.Wpłaty prosimy przekazać na konto izby w Banku BZ WBK O/Zielona Góra nr: 98 1500 1810 1218 1000 8384 0000 – z dopiskiem „Jubileusz”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Składki członkowskie za 2016 rokUprzejmie przypominamy i prosimy o uregulowanie składek członkowskich.

Pod numerem tel. 68 327 09 74 można sprawdzić bieżący stan konta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Szkolenia ciągłe farmaceutów


Uprzejmie przypominamy, że upływa termin zakończenia szkolenia ciągłego realizowanego w latach 2012 -2016.

Prosimy o przesyłanie do biura izby certyfikatów z ukończonych szkoleń.

W uzasadnionych przypadkach farmaceuta może złożyć wniosek o przedłużenie szkolenia, według n/w wzoru.
mgr farm. ______________________________________________adres zam.: _____________________________________________________________________________________________________tel. kom.________________________________________________adres email:_____________________________________________


Prezes

Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

w Zielonej Górze

W N I O S E K


Na podstawie § 7.6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych ( Dz. U. nr 132 poz. 1238 ), wnoszę o przedłużenie czasu odbywania ciągłego szkolenia, w związku z kończącym się okresem edukacyjnym 2012 -2016.Uprzejmie informuję, że w obecnym okresie edukacyjnym uczestniczyłam/em w szkoleniach i uzyskałam/łem………………………. punktów edukacyjnych tzw. „miękkich” i ……………. punktów „twardych” ( kursy zakończone testem ).Razem punktów…………./100

Uzasadnienie wniosku:………………………………………. ………………………………………….

( miejscowość, data ) ( podpis )


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portal edukacja – udostępnianie szkoleńUprzejmie przypominamy, że biuro LOIA nie otrzymuje powiadomień z portalu edukacja o oczekiwaniu farmaceuty na udostępnienie szkolenia. Stąd też, po wyborze szkolenia/szkoleń, konieczny jest kontakt z izbą telefoniczny lub email.Szkolenia są udostępniane wyłącznie farmaceutom, którzy mają uregulowane składki członkowskie.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Najnowsze przepisy prawne1/ Dziennik Ustaw RP 2016 r. poz. 1536 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1536/12/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2016 poz. 105 - Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html;jsessionid=6DF4CFE6786D769742BD8844AF90E433?year=2016&act=1053/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2016 poz. 109 - Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html;jsessionid=6DF4CFE6786D769742BD8844AF90E433?year=2016&act=1094/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2016 poz. 110 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html;jsessionid=6DF4CFE6786D769742BD8844AF90E433?year=2016&act=110

5/ Dziennik Ustaw RP 2016 r. poz. 1769 – Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1769/1


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Giełda Pracy - październik 2016Aktualne oferty na naszej stronie: http://www.loia.zgora.pl/index.php?lng=pl&id=31-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* * *
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3095185 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe