Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 7,8,9/2016

BIULETYN


INFORMACYJNY


Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej Górze7,8,9 / 2016SZANOWNE KOLEŻANKI I KOLEDZY!

26 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Aptekarza - doroczne Święto Kosmy i Damiana, patronów aptekarzy. Salus aegroti suprema lex esto - te słowa wyrażają najpełniej istotę naszej codziennej pracy. Służymy naszym pacjentom, podobnie jak święci męczennicy Kosma i Damian. Nasi patroni przed wiekami dali nam niezrównany przykład pracy dla dobra chorego, pracy wzbogaconej o wymiar etyczny i duchowy. Mimo codziennych trudności, najważniejsze jest dobro pacjenta, zaufanie, jakie okazuje farmaceutom i społeczne uznanie dla zawodu aptekarza.

Wszystkim aptekarzom i farmaceutom składam wyrazy szacunku i uznania dla ich pracy.

Życzę Wam sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz satysfakcji z działań na rzecz środowiska farmaceutycznego. Bądźmy razem!

Ryszard Kiedrowski

Prezes

Okręgowej Rady Aptekarskiej

w Zielonej Górze

www.loia.zgora.pl

email: loia_zg@interia.pl

zielona-gora@oia.org.plZ posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 21 lipca 2016 r.:1. Na listę członków LOIA została wpisana mgr Alicja Chaś – apteka „Morelowa” w Zielonej Górze ul. Morelowa 40.

2. Z listy członków skreślono mgr Monikę Tekień z Chełma.

3. Pozytywne opinie do wniosków o wydanie rękojmi na objęcie funkcji kierownika apteki:

1/ mgr Kamil Kiaszewicz – apteka „Corax” w Słubicach ul. Kopernika 5;

2/ mgr Małgorzata Łobocka – apteka „Centrum Zdrowia” w Barlinku ul. Niepodległości 12;

3/ mgr Jagna Wrzosek – nowa apteka „Nowa” w Słubicach Pl. Przyjaźni 18.Z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 23 sierpnia 2016 r.:1. Na listę członków LOIA wpisano:

1/ mgr Irenę Chełstowską – kierownika apteki „Dr Max” w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 2;

2/ mgr Annę Pysno – apteka „Centrum Zdrowia” w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 115.2. Pozytywne opinie do wniosków o wydanie rękojmi na objęcie funkcji kierownika apteki:

1/ mgr Lidia Raubo – nowa apteka „Przy Targowej” w Zbąszynku ul. Targowa 1;

2/ mgr Karolina Tabat – apteka „Dr Max” w Gorzowie Wlkp. ul. Pomorska 71;3. Negatywna opinia do wniosku o wydanie rękojmi na objęcie funkcji kierownika apteki:

- mgr Sabina Śmiech – nowa apteka w Zielonej Górze przy ul. Anieli Krzywoń 6.4. Prezydium ORA wydało pozytywne opinie do wniosków LWIF, w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie:

1/ apteki „Przy Biedronce” w Pszczewie przy ul. Sikorskiego 22;

2/ apteki „Dr Max” w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Wyzwolenia 4.Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 08 września 2016 r.:Spotkanie z panem mgr farm. Adamem Chojnackim – Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Gorzowie Wlkp. Poruszone zagadnienia:

- sprawa opiniowania kandydatów do objęcia funkcji kierowników nowo powstających aptek;

- odwrócony łańcuch dystrybucji produktów leczniczych w woj. lubuskim;

- problem opieki farmaceutycznej w aptekach;

- sprawy różne.1. Farmaceuci wpisani na listę członków LOIA:

1/ mgr Marta Wilk – Jabłońska – apteka „Vita-Pharm” w Gorzowie Wlkp. ul. Kombatantów 30;

2/ mgr Jacek Śliwka – apteka „Centrum Zdrowia” w Słubicach Pl. Przyjaźni 28.2. Pozytywne opinie do wniosków o wydanie rękojmi na objęcie funkcji kierownika apteki:

1/ mgr Maria Ziegenhagen – apteka „Polonez” w Gorzowie Wlkp. ul. Chrobrego 1;

2/ mgr Jolanta Stefanowicz – apteka „Pharmacos” w Słubicach ul. Jedności Robotniczej 2;

3/ mgr Karolina Matwiej-Kowalczyk – apteka „DOZ” w Międzyrzeczu ul. Konstytucji 3 Maja 2 ( rękojmię wydała OIA w Poznaniu).4. ORA wydała pozytywną opinię do wniosku LWIF, w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki „Gemini Pharma” w Kożuchowie przy ul. 22 Lipca 3.5. Okręgowa Rada Aptekarska podjęła decyzję o zaproszeniu Członków LOIA do udziału w obchodach Jubileuszu XXV-Lecia samorządu aptekarskiego na dzień 19 listopada 2016 r. w Hotelu „Bukowy Dworek” w Gronowie.Mgr Kamila Mirowicz i mgr Joanna Kasza - złożyły ślubowanie i odebrały prawo wykonywania zawodu. Gratulujemy!Kolejne posiedzenie ORA planowane jest na dzień 20 października 2016 r.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontakt z Prezesem LOIAUprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panem mgr farm. Ryszardem Kiedrowskim na numer kom. 662 445 443.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUBILEUSZ XXV – LECIA

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej GórzeSzanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Członkowie

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej Górze,Okręgowa Rada Aptekarska w Zielonej Górze ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w obchodach Jubileuszu XXV – lecia działalności Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze – niezależnego samorządu zawodowego aptekarzy.

Uroczystość odbędzie się w dniu 19 listopada 2016 r. w Hotelu „Bukowy Dworek” w Gronowie k/ Łagowa o godzinie 11:00.W programie uroczystości zaplanowano:

- wystąpienia zaproszonych gości

- wykłady w ramach ciągłego szkolenia dla farmaceutów;

- prezentacje firm farmaceutycznych;

- obiad;

- uroczystą kolację bez noclegu / lub z noclegiem za odpłatnością.Istnieje możliwość zaproszenia osoby towarzyszącej na kolację i nocleg – z pełną odpłatnością.Zgłoszenia udziału pocztą email przyjmuje biuro izby do 18 października 2016 r. – zielona-gora@oia.org.plSerdecznie zapraszam!Z poważaniem

mgr farm. Ryszard Kiedrowski

Prezes

Okręgowej Rady Aptekarskiej

w Zielonej Górze-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karta zgłoszeniowa

Jubileusz XXV-Lecia LOIA

19 listopada 2016 r.

w „Bukowym Dworku”

Mgr farm. …………………………………………………………………………..zgłasza udział w obchodach Jubileuszu XXV-Lecia LOIA,

a także:obecność na kolacji: TAK / NIEskorzystanie z płatnego noclegu: TAK / NIE - w cenie 100 zł.udział osoby towarzyszącej na kolacji: TAK / NIE - w cenie 130 zł.nocleg dla osoby towarzyszącej: TAK / NIE - w cenie 100 zł.imię i nazwisko osoby towarzyszącej:……………………………………………………………………………………….…………………………………………..

miejscowość, data

……………………………………………

podpis farmaceuty
Prosimy o wydrukowanie karty, wypełnienie, zakreślenie właściwych pozycji i przesłanie skanu karty na adres: zielona-gora@oia.org.pl-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portal edukacja – udostępnianie szkoleń


Uprzejmie przypominamy, że biuro LOIA nie otrzymuje powiadomień z portalu edukacja o oczekiwaniu farmaceuty na udostępnienie szkolenia. Stąd też, po wyborze szkolenia/szkoleń, konieczny jest kontakt z izbą telefoniczny lub email.


Szkolenia są udostępniane wyłącznie farmaceutom, którzy mają uregulowane składki członkowskie. Izba partycypuje w kosztach wykonanych szkoleń.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Najnowsze przepisy prawne


1/ Dziennik Ustaw RP 2016 r. poz. 1261 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1261/12/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2016 poz. 79 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – ustalonego na dzień 1 września 2016 r.


http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html;jsessionid=53B09048C1053374376F01CA497C209F?year=2016&act=79

http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2016/79/akt.pdf

3/ Dziennik Ustaw RP 2016 r. poz. 1350 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/13504/ Dzienniku Ustaw RP 2016 r. poz. 1360 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.


http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1360/15/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2016 r. poz. 87 – Obwieszczenie nr 87 Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie poinformowania o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki.

Obwieszczenie dotyczy leku Atram.

http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html;jsessionid=806D16D8BD5B1AD16EA7F8731DC99AFF?year=2016&act=876/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2016 r. poz. 89 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ustalonego na dzień 15 września 2016 r.http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2016/89/akt.pdf
7/ Dziennik Ustaw RP 2016 r. poz. 1496 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich.http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1496/1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Giełda Pracy - wrzesień 2016Aktualne oferty na naszej stronie: http://www.loia.zgora.pl/index.php?lng=pl&id=31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* * *
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2783714 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe