Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
25.04.2013r. - Dz.U. 19.04.2013 poz. 478 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie opłat pobieranych za ekspedycję leków w porze nocnej

link do źródła informacji:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/478/1

 

 

 

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r.

Poz. 478ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 10 kwietnia 2013 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłatyNa podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271,

z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych

przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty (Dz. U. Nr 85, poz. 778) § 1 otrzymuje brzmienie:„§ 1. Maksymalna wysokość dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję leków w porze nocnej, niezależnie od ilości wydanych produktów leczniczych lub realizowanych recept, wynosi 3,20 zł.”.


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

1) Minister

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2013r.

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2181746 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe