Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
22.07.2010r. - Stanowisko NRA w sprawie trybu rozliczania okresu ciągłego szkolenia dla farmaceutów czasowo nie wykonujących zawodu.

STANOWISKO Nr V/4/2010

Naczelnej Rady Aptekarskiej
w sprawie trybu rozliczania okresu szkolenia ciągłego dla farmaceutów czasowo nie wykonujących zawodu

Naczelna Rada Aptekarska działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 o izbach aptekarskich (t. j. z 2008r. Nr 136, póz. 856), podejmuje następujące stanowisko:

§1.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. z 2003 r. nr 132, póz. 1238, z póz n. zm.) dotyczy osób wykonujących zawód na terenie Polski. Farmaceuci nie wykonujący zawodu w Polsce, niezatrudnieni na terenie żadnej izby w kraju nie mają obowiązku szkoleniowego według polskich przepisów.

Polskie przepisy nie przewidują również możliwości zaliczania do szkolenia ciągłego, szkoleń odbywanych poza granicami kraju.

Wobec powyższego w czasie nieobecności farmaceutów w Polsce, zawieszony jest bieg 5-łetniego terminu szkolenia, począwszy od dnia złożenia oświadczenia o zaprzestaniu wykonywania zawodu w kraju.

Podjęcie szkolenia po powrocie z zagranicy rozpoczyna się w punkcie, w którym nastąpiło zawieszenie, bez potrzeby składania wniosków o przedłużenie okresu edukacyjnego, Okres edukacyjny będzie wówczas nadal trwał 5 lat lecz z przerwą np. rok, dwa lata czy więcej, tj. przerwą równą okresowi zawieszenia.

Podjęcie zawieszonego biegu okresu edukacyjnego następuje z chwilą złożenia na terenie właściwej izby aptekarskiej, oświadczenia o powrocie do wykonywania zawodu farmaceuty wraz z kopią dokumentu: potwierdzającego pobyt za granicą lub wykonywanie zawodu farmaceuty za granicą.

§2.
Zawieszenie okresu edukacyjnego w trybie opisanym w § 1 będzie miało również zastosowanie do osób nie wykonujących zawodu z innych przyczyn np. długotrwałej choroby, czy urlopu z tytułu sprawowanej opieki nad dzieckiem.

§3.
Osoby, których okres edukacyjny uległ zawieszeniu rozpoczną kolejny okres edukacyjny po zakończeniu okresu wydłużonego.

§4.
Naczelna Rada Aptekarska zaleca wszystkim okręgowym izbom aptekarskim stosowanie w/w trybu postępowania przy rozliczania okresu szkolenia ciągłego dla farmaceutów czasowo nie wykonujących zawodu.

 

Prezes NRA dr Grzegorz Kucharewicz

Sekretarz NRA  mgr Janina Mańko

 

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 1913533 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe