Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Wysokość składek członkowskich

Składki członkowskie

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 r. zmienia się wysokość składek członkowskich w LOIA, zgodnie z n/w uchwałą Rady Aptekarskiej:

 

 

Uchwała Nr VII / 159 /2016
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze
z dnia 15 grudnia 2016 r.


w sprawie składek członkowskich
w Lubuskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Zielonej GórzeNa podstawie art. 29 pkt 3 i 7, w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1496) oraz § 3 pkt 10 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej przyjętego Uchwałą Nr VII/24/2015 z dnia 17 października 2015 r. VII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgowa Rada Aptekarska uchwala, co następuje:§ 1.


Ustala się wysokość miesięcznej składki członkowskiej dla farmaceutów - członków Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze, zwanej dalej składką, w następującej wysokości:


1/ 70,00 zł. – dla sprawujących funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej, hurtowni farmaceutycznej;

2/ 40,00 zł. – dla sprawujących funkcję kierownika apteki szpitalnej, działu farmacji szpitalnej, inspektora ds. gospodarki lekiem;

3/ 30,00 zł – dla pozostałych farmaceutów, nie wymienionych w pkt. 1 i 2 .


§ 2.


Farmaceuci przebywający na długoterminowych zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich - opłacają składkę w wysokości 30,00 zł.


§ 3.


Farmaceuci zwolnieni z opłacania składek:
1/ emeryci i renciści - nie wykonujący zawodu;
2/ przebywający na urlopach wychowawczych;
którzy pisemnie zawiadomili Radę Aptekarską.

§ 4.


Farmaceuta zobowiązany do zapłaty składek z kilku tytułów, opłaca jedną składkę, w najwyższej wysokości.


§ 5.


Składkę należy opłacać do 15 dnia każdego miesiąca, za który jest należna.


§ 6.


Zaległe składki nie podlegają umorzeniu.
Wpłaty składek rejestrowane są chronologicznie i zawsze zaliczane na poczet istniejących zaległości.


§ 7.


Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku.


§ 8.


Traci moc Uchwała ORA w sprawie nr 40/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 r.

 -----------------------------------------------------------------------------

 

Na podstawie Art. 29.3 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich ( Dz. U. 41/1991 poz. 179 z późn. zm. ), Okręgowa Rada Aptekarska w Zielonej Górze na posiedzeniu w dniu 15.04.2004r. podjęła uchwałę Nr 40/2004 zmieniającą wysokość i kategorie opłacanych przez członków comiesięcznych składek członkowskich.

Z dniem 1 lipca 2004r. składki członkowskie wynoszą :

1. Kierownicy :
- aptek ogólnodostępnych - 65 zł.
- hurtowni - 100 zł
- aptek szpitalnych i wojskowych - 35 zł.

2. Pracownicy ( aptek , hurtowni ) - 25 zł.

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3021680 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe