Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
23.10.2012r. - Komunikat NFZ w sprawie zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych
 
 
21.09.2012r. - Pismo Ministra Zdrowia z dn. 19 września 2012r. w sprawie dzielenia opakowań produktów leczniczych
 
 
09.08.2012r. - Zarządzenie Prezesa NFZ z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie planowania, przygotowywania i przeprowadzania kontroli wystawiania i realizacji recept na refundowane leki ...
 
 
13.06.2012r. - Stanowisko GIF ws. "klauzuli sumienia" farmaceutów
 
 
11.06.2012r. - Wspólny Komunikat GIF i NIA z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie zakazu reklamy aptek i ich działalności
 
 
01.06.2012r. - Komunikat MZ z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zakazu stosowania jakichkolwiek form zachęty w odniesieniu do leków refundowanych
 
 
30.05.2012r. - Pismo MZ z dnia 23 maja 2012r. w sprawie wydawania zamienników leków
 
 
24.05.2012r. - Pismo MZ z dnia 21 maja 2012r. w sprawie gazetki reklamowej "Zdrowie w pigułce" i zakazie reklamy apteki i punktów aptecznych oraz ich działalności

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament
Polityki Lekowej i Farmacji

MZ-PLO-024-15186-1/DR/12

Warszawa, dn. 2012-05-21

 

Pan
Grzegorz Kucharewicz
Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej

 

Szanowny Panie Prezesie,

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie gazetki „Zdrowie w pigułce", znak: (P-79/2012) uprzejmie informuję co następuje.

Na wstępie należy wskazać, iż zasadnicze znaczenie dla przedmiotowego zagadnienia ma specyfika obszaru, jakim jest rynek produktów leczniczych. Wymusza ona wprowadzanie pewnych ograniczeń, uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa stosowania tych produktów, a tym samym ochrony życia i zdrowia ludzkiego.

Dokonanie oceny, czy prezentowany przez Państwa materiał (gazetka), może stanowić próbę obejścia przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, póz. 271 z późn. zm.) będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu stosownego postępowania administracyjnego, które nie leży w gestii Ministra Zdrowia.

W świetle art. 94 a ust. l ustawy Prawo farmaceutyczne ^obroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego."

Reklamę produktu leczniczego definiuje art. 52 ust. l ustawy Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z tym przepisem reklamą produktu leczniczego jest działalność polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego, mająca na celu zwiększenie: liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych.

Należy wskazać, iż istotnie brak jest legalnej (ustawowej) definicji reklamy apteki. Mając jednak na uwadze treść w/w przepisów można uznać za reklamę apteki wszelkie działania o charakterze zachęty do dokonywania zakupu usług farmaceutycznych w konkretnej aptece lub punkcie aptecznym.

Definicję apteki wprowadza też orzecznictwo sądów administracyjnych.

W świetle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2008 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2215/07) „za reklamą działalności apteki należy uznać każde działanie, skierowane do publicznej wiadomości, niezależnie od sposobu i metody jego przeprowadzenia oraz środków użytych do jego realizacji, jeśli jego celem jest zwiększenie sprzedaży produktów leczniczych i wyrobów medycznych oferowanych w danej aptece." Powyższa definicja powstała w oparciu o wykładnię językową.

W podobnym duchu wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 20 września 2010 r. sygn. akt VI SA/Wa 838/10, w którym stwierdził, że „za reklamę apteki należy uznać wszelkie działania polegające na informowaniu i zachęcaniu do zakupu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego w danej aptece lub punkcie aptecznym mającą na celu zwiększenie ich sprzedaży. Taki właśnie charakter posiadaj ą foldery sieci aptek."

Odnosząc się natomiast do Państwa pytania, informuje co następuje:

Przy założeniu, iż reklama apteki bądź jej działalności polega na zachęcaniu potencjalnych klientów do dokonywania zakupu usług farmaceutycznych w konkretnej aptece lub punkcie aptecznym, prezentowana gazetka może stanowić niedozwoloną reklamę z art. 94 a ust. l ustawy Prawo farmaceutyczne. Rozstrzygnięcie w tej kwestii należy jednak do wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, którzy (zgodnie z art. 94a ust. 2 ustawy Prawo Farmaceutyczne) prowadzą nadzór nad reklamą aptek i ich działalnością, w oparciu o przepisy kpa indywidualnie oceniając materiały rozpowszechniane przez aptekę pod kątem ich zgodności z obowiązującym prawem.

Dodatkowo należy wskazać, że reklama produktów leczniczych wydawanych bez recepty, o ile nie jest ona zakamuflowaną formą reklamy apteki prowadzoną na jej terenie, jest dozwolona. Reklama ta musi jednak spełniać przesłanki wynikające z ustawy Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych( Dz. U. 2008 nr 210póz. 132)

Z poważaniem
Zastępca Dyrektora

Departamentu Polityki Lekowej

i Farmacji

Wojciech Giermaziak

 
 
24.05.2012r. - Stanowisko GIF z dnia 14 maja 2012r. w sprawie nadawania aptekom nazw w postaci sloganu reklamowego
 
 
24.05.2012r. - GIF podziela stanowisko NRA w sprawie zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności
« 1 ... 50 51 52 53 54 ... 56 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 1833057 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe