Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
22.06.2011r. - Ustawa z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
 
 
20.05.2011r. - pismo MZ w sprawie wypisywania na receptach ilości środka odurzającego lub substancji psychotropowej
 
 
11.03.2011r. - Komunikat NIA - sprawozdanie o odpadach
 
 
03.03.2011r. - XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy LOIA - 9 kwietnia 2011r. w Dychowie
 
 
17.02.2011r. - Lista surowców farmaceutycznych

 
 
22.07.2010r. - Stanowisko NRA w sprawie trybu rozliczania okresu ciągłego szkolenia dla farmaceutów czasowo nie wykonujących zawodu.
 
 
26.05.2010r. - Dziennik Urzędowy MZ nr 6/2010


Ukazał się Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia Nr 6 z 21 kwietnia 2010 roku


Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia Nr 6
z 21 kwietnia 2010 roku
Pozycja Nr 40


OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

(Załącznik do obwieszczenia jest zawarty w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru) 
 
15.02.2010r. - rozporządzenie MZ z dnia 03.02.2010r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu".
 
 
15.01.2010r. - systematyka aktów prawnych do Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
 
 
22.10.2009r. - nowy wykaz produktów leczniczych do obrotu pozaaptecznego


Uprzejmie informujemy, że ukazał się Dziennik Ustaw nr 171 w którym ogłoszono rozporządzenie MZ z dnia 6.10.2009r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz w punktach aptecznych – pozycja 1335. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia tj. 14.10.2009r.

Treść aktu do wglądu np. na www.nettax.pl, www.abc.com.pl

« 1 ... 44 45 46 47 48 49 50 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 1734156 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe