Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
27.03.2014r. - Komunikat ze spotkania z LOW NFZ w dniu 13 marca 2014r.

Komunikat

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej


W dniu 13 marca 2014 r. odbyło się w siedzibie LOW NFZ w Zielonej Górze spotkanie z udziałem:

- pani Iwony Owsianowskiej – Naczelnika Wydziału ds. Gospodarki Lekiem,

- pana Ryszarda Kiedrowskiego – Prezesa ORA,

- pana Wojciecha Rutkowskiego – V-ce Prezesa ORA.Po uzgodnieniach przypominamy :


- Kierownicy aptek na bieżąco muszą informować Fundusz o wszystkich zmianach personalnych ( zatrudnienie nowego kierownika, pracownika oraz należy informować o zakończeniu pracy); do chwili zgłoszenia nowego pracownika nie może on realizować recept refundowanych; należy literalnie przeczytać podpisaną z Funduszem umowę i stosować się do zapisanych w niej terminów.

- Fundusz należy informować o wszelkich zmianach danych podmiotu prowadzącego aptekę.

- Apteki mają prawo do składania w swoich zestawieniach refundacyjnych korekt przez okres 3 miesięcy. Przekazanie korekty w dozwolonym okresie nie skutkuje żadnymi konsekwencjami.

- Błędy zauważone w momencie przesyłania bieżącego komunikatu zestawienia refundacyjnego: nie wstrzymywać operacji, należy wysłać komunikat i następnie wykonać do niego korektę.

- Aptekarze nie mogą sami dokonywać na recepcie zmiany kodu płatnika – jest to w gestii lekarza i w zakresie jego odpowiedzialności (wpisujemy taki kod jaki jest na recepcie).

- Adres pacjenta na recepcie musi być wypisany czytelnie; w przypadku nieczytelnego zapisu, także numeru PESEL – dokonujemy stosownej adnotacji na drugiej stronie recepty.

- W przypadku dodatkowych uprawnień pacjenta koniecznie należy wpisać na odwrocie recepty rodzaj uprawnienia pacjenta, nazwę dokumentu i jego numer.

- Kody recept wyświetlających się jako zrealizowane (duplikaty) – należy ignorować – ostatnio pojawiło się dużo błędów drukarskich z powielającymi się numerami recept.


- Zdarza się, że LOW NFZ zwraca się do aptek o konkretne wydruki recept – uprzejmie prosimy o ich przekazywanie, bowiem często związane jest to ze zbieraniem dowodów w sprawie historii chorób pacjentów.


LOW NFZ dziękuje aptekarzom za bardzo dobrą współpracę.

Prezes ORA
mgr farm. Ryszard Kiedrowski

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 1970767 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe