Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
23.09.2021r. - Program i projekt przebiegu obrad XXX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy LOIA
Jesionka, dnia 25 września 2021 r.

Program ramowy

Obrady - część I............................................................................................10:00-14:00

- Otwarcie Zjazdu - Wystąpienie Pocztu Sztandarowego
- Wybór Prezydium Zjazdu, Komisji Zjazdowych, przyjęcie porządku obrad
- Wystąpienia zaproszonych gości
* Prezes NRA mgr Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
* Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego Bożena Chudak
* Wiceminister Zdrowia Piotr Bromber
- Wręczenie Medali LOIA „Zasłużony dla Aptekarstwa Lubuskiego”
- Ślubowanie i wręczenie PWZF
- Sprawozdania organów – dyskusja – podjęcie uchwał zjazdowych
- Wystąpienia Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych
Przerwa – obiad….......................................................................................14:00-15:00


Obrady - część II -.......................................................................................15:00-19:00

- Wystąpienia Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych
- Wykład pt. “Praktyczne wskazówki i przykładowe narzędzia wspierające realizację założeń
opieki farmaceutycznej, w oparciu o Raport “Opieka Farmaceutyczna” wydany przez
Ministerstwo Zdrowia w styczniu 2021 roku.” – dr P. Merks, I. Dębińska, J. Dunal
- Wykład pt. “Zmiany w realizacji recept po 1 lipca 2021 roku” – panel dyskusyjny
- Dyskusja i wolne wnioski
- Zamknięcie obrad Zjazdu

Uroczysta kolacja ..................................................................................................20:00
* Karczma Grillowa


Projekt Porządku obrad
XXX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy LOIA


1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wybór Prezydium Zjazdu: Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarzy.
3. Powołanie Komisji Zjazdowych:
1/ Mandatowej,
2/ Skrutacyjnej,
3/ Uchwał i Wniosków,
4/ Regulaminowej.
4. Przyjęcie regulaminu obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wystąpienie Komisji Mandatowej - stwierdzenie ważności Zjazdu.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Wręczenie Medali LOIA „Zasłużony dla Aptekarstwa Lubuskiego”.
9. Ślubowanie i wręczenie dokumentów Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty.
10. Sprawozdanie z pracy Okręgowej Rady Aptekarskiej.
11. Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
12. Sprawozdanie z pracy Okręgowego Sądu Aptekarskiego.
13. Sprawozdanie z pracy Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań:
1/ Okręgowej Rady Aptekarskiej;
2/ Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
3/ Okręgowego Sądu Aptekarskiego;
4/ Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
16. Rozpatrzenie wniosku Okręgowej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
Okręgowej Rady Aptekarskiej.
17. Rozpatrzenie i zatwierdzenie budżetu na 2021 rok.
18. Dyskusja i wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad – zamknięcie XXX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego.
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2552616 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe