Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
30.06.2021r. - Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wystawiania, weryfikowania i realizowania zleceń na zaopatrzenie i zleceń naprawy wystawianych w postaci elektronicznej
Minister Zdrowia uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz. U. poz. 2401) po 30 czerwca 2021 r., zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy mogą być wystawiane, weryfikowane i realizowane na dotychczasowych zasadach.
Ponadto w związku z art. 26 ww. ustawy niniejszym ogłasza się, że podanie do publicznej wiadomości informacji o uruchomieniu funkcjonalności wystawiania i realizacji zlecenia, o którym mowa w art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523), nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2021 r.


MZ - Komunikaty - 30.06.2021
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-wystawiania-weryfikowania-i-realizowania-zlecen-na-zaopatrzenie-i-zlecen-naprawy-wystawianych-w-postaci-elektronicznej
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2503205 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe