Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
13.10.2020r. - Minister Zdrowia przypomina o obowiązku raportowania do ZSMOPL

ZSMOPL
Utrzymywany przez CeZ Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) funkcjonuje od kwietnia 2019 r. ZSMOPL jest podstawowym narzędziem stosowanym w codziennej pracy przez Ministerstwo Zdrowia i Państwową Inspekcję Farmaceutyczną, służącym ustalaniu dostępności do produktów leczniczych i wykrywaniu nieprawidłowości występujących w łańcuchu dystrybucyjnym.

Jeżeli prowadzisz aptekę, punkt apteczny, dział farmacji szpitalnej, działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej lub inny podmiot odpowiedzialny, raz na dobę zobowiązany jesteś do raportowania do ZSMOPL danych o obrocie:
1. produktami leczniczymi,
2. środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi, dla których wydano decyzję o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu,
3. produktami leczniczymi sprowadzanymi w trybie art. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne, 4) środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzonymi w trybie art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252, z późn. zm.) - dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ostatnim czasie Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat przypominający o obowiązku raportowania. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/minister-zdrowia-przypomina-o-obowiazku-raportowania-danych-do-zsmoplotwiera się w nowej karcie.

O czym pamiętać?

Z przeprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia analiz wynika, że podmioty zobowiązane do raportowania danych o obrotach skupiają się głównie na przekazywaniu informacji o obrocie produktami leczniczymi. Dlatego przypominamy, że obowiązkiem raportowym objęte są również środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, dla których wydano decyzję o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu, a także produkty lecznicze sprowadzane w trybie art. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzone w trybie art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252, z późn. zm.) - dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: ezdrowie 12.10.2020 r. : https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/minister-zdrowia-przypomina-o-obowiazku-raportowania-do-zsmopl
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2538941 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe