Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
12.12.2019r. - Rejestr BDO - odpady - instrukcja dot. wypełnienia wniosku
Instrukcję wypełnienia wniosku dla aptek które nie dokonały rejestracji w roku 2018 w Urzędzie Marszałkowskim - Wydziale Ochrony Środowiska

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach (Dz.U. 2018 poz.992) m.in. każda apteka/punkt apteczny miała obowiązek rejestracji w bazie BDO do 24 lipca 2018r. i należy sprawdzić czy apteka otrzymała numer rejestrowy ( BDO-xxxx) ,większości aptek numer rejestrowy został nadany . Obowiązek ten dotyczy podmiotów wytwarzających odpady m.in. "e)25) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;" (Art. 50 ust.1 pkt. 5 lit e - Ustawy o odpadach).

Sposób wypełnienia:
Szanowni Państwo

w związku z napływającymi do Izby pytaniami o zarejestrowanie w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (Rejestr BDO) przedstawiam instrukcję wypełnienia wniosku dla aptek które nie dokonały rejestracji w roku 2018 w Urzędzie Marszałkowskim - Wydziale Ochrony Środowiska

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach (Dz.U. 2018 poz.992) m.in. każda apteka/punkt apteczny miała obowiązek rejestracji w bazie BDO do 24 lipca 2018r. i należy sprawdzić czy apteka otrzymała numer rejestrowy ( BDO-xxxx) ,większości aptek numer rejestrowy został nadany . Obowiązek ten dotyczy podmiotów wytwarzających odpady m.in. "e)25) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;" (Art. 50 ust.1 pkt. 5 lit e - Ustawy o odpadach).


Sposób wypełnienia:

Należy wydrukować załączniki - Wniosek_rejestrowy.pdf lub doc oraz
Oświadczenie_do_BDO.pdf lub doc przesłane w komunikacie LOIA w dniu 31.10.2019

Wniosek rejestrowy sporządza właściciel podmiotu - apteki lub spółka (Posiadacz odpadów). Formularz rejestrowy ma 3 strony. Na pierwszej stronie Dzał I zaznaczony jest już znak X o wpis do rejestru , wpisujemy-Marszałek Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze.
1. Dane Przedsiębiorcy Imię i nazwisko lub nazwa Kowalska Zofia i NIP

Adres zamieszkania lub siedziby i ewentualnie adres do korespondencji -to wszystko na stronie pierwszej , odpowiednie znaki X są już prawidłowo zaznaczone

Strona druga j/w znaki X są zaznaczone . Wpisujemy Dane osoby wypełniającej , podpisujemy , koniec wypełniania strony drugiej

Strona trzecia Dział XII wypełniamy pkt 1. Miejsce wytwarzania odpadów (dane adresowe apteki ) , dla każdej apteki jeżeli mamy ich więcej niż jedną ,wypełniamy kolejną stronę trzecią i ilość ich wpisujemy na stronie drugiej Dział XII - liczba tabel Pkt 2 Kod i nazwa rodzajów wytwarzanych odpadów są już wypełnione . Wniosek rejestrowy gotowy.

Właściciel apteki lub spółka wypełnia Oświadczenie z drugiego załącznika , podpisuje

Przygotowany i podpisany formularz wysyłamy wraz z oświadczeniem do Marszałka Województwa właściwego dla adresu posiadacza odpadów (główny adres spółki/firmy)

Od stycznia 2020r. gospodarowanie odpadami bez numeru rejestrowego nie będzie możliwe.

Rejestr BDO i szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://bdo.mos.gov.

Opracował: mgr farm Ryszard Kiedrowski

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2212807 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe