Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
02.07.2018 r. - Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie nowelizacji rozporządzeń dotyczących prekursorów narkotykowych


KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
w sprawie nowelizacji rozporządzeń dotyczących prekursorów narkotykowych

Uprzejmie informuję, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/729 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 w odniesieniu do włączenia niektórych prekursorów narkotyków do wykazu substancji sklasyfikowanych (Dz. Urz. UE L 123 z 18.05.2018 s. 4).
27.06.2018

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
w sprawie nowelizacji rozporządzeń dotyczących prekursorów narkotykowych

Uprzejmie informuję, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/729 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 w odniesieniu do włączenia niektórych prekursorów narkotyków do wykazu substancji sklasyfikowanych (Dz. Urz. UE L 123 z 18.05.2018 s. 4).

Powyższa regulacja dodaje do wykazu substancji sklasyfikowanych w kategorii 1 następujące prekursory:

4-anilino-N-fenetylopiperydyna (ANPP)
N-fenetylo-4-piperydon (NPP).
Zgodnie z art. 3 ww. rozporządzenia jego przepisy stosuje się od dnia 7 lipca 2018 r. Pełny tekst omawianego rozporządzenia delegowanego można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego pod adresem: www.gif.gov.pl w zakładce Prawo.

https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/komunikaty/1201,KOMUNIKAT-GLOWNEGO-INSPEKTORA-FARMACEUTYCZNEGO.html

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 1833088 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe