Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
04.06.2018r. - Obowiązek dla aptek i punktów aptecznych dot. przekazywania NFZ informacji o zakończeniu działalności i miejscu przechowywania recept w terminie 7 dni, pod groźbą kary finansowej
Na prośbę LOW NFZ przypominamy o obowiązku powiadamiania Funduszu o wygaśnięciu bądź cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz miejscu przechowywania recept i odpisów recept, w terminie 7 dni od wydania decyzji w sprawie.

Obowiązek taki wynika z Art. 96aa Ustawy- Prawo farmaceutyczne i jego niedopełnienie skutkuje nałożeniem na przedsiębiorcę kary finansowej w kwocie 2.000 zł. – Art. 127da.

Art. 96aa. prawo farm.

„Obowiązki prowadzącego aptekę w przypadku cofnięcia zezwolenia na jej prowadzenie

„W przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego, jego uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia albo nieważności podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny jest obowiązany pisemnie, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego, jego uchyleniu, stwierdzeniu wygaśnięcia albo nieważności stała się ostateczna, powiadomić o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, który zawarł z tym podmiotem umowę na realizację recept, oraz wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego ze względu na adres prowadzenia apteki.”

Komunikat LOIA NFZ w sprawie:

http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dgl,7146.html

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 1913498 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe