Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
25.01.2018r. - Komunikat LOIA z dnia 25 stycznia 2018 r. - informacje LOW NFZ
Komunikat LOIA

z dnia 25 stycznia 2018 r.Wnioski ze spotkania przedstawicieli LOIA oraz LOW NFZ z dnia 16 listopada 2017 r.

dotyczące realizacji recept oraz przekazywania komunikatów elektronicznych przez apteki do NFZ po okresie refundacyjnym.


- Ostrzeżenia w komunikatach refundacyjnych:

* jeżeli w odpowiedzi NFZ na wysłany raport przekazane zostało ostrzeżenie dotyczące jakiejś recepty, należy bezzwłocznie dokładnie sprawdzić poprawność przekazanych danych z recepty (PESEL, ubezp., uprawnienia pacjenta, PWZ lekarza, datę wystawienia recepty, itp.), ponieważ taka recepta będzie podlegała kontroli;


- zaleca się, aby każda apteka przed wysłaniem raportu do NFZ dokładnie sprawdziła (KAMSOFT moduł 23-kontrola) czy w systemie aptecznym nie ma podwójnej numeracji recept - NFZ traktuje to jako błąd;


- wprowadzanie jakichkolwiek zmian w realizacji recept po okresie refundacyjnym - dopuszczalne jest wyłącznie przez korektę takich recept;

* nie wolno usuwać takich recept ze sprzedaży apteki a następnie wprowadzać w następnym okresie refundacyjnym, ponieważ bez korekty taka recepta nadal jest widoczna po stronie NFZ jako zrealizowana;


- we wnioskach o otwarcie okresu refundacyjnego w celu dokonania korekty, należy bardzo krótko uzasadnić powód korekty;

* wniosek powinien zawierać: nr recepty ( ten z kodu kreskowego), czy zmienia się kwota refundacji oraz bardzo krótką informację dlaczego należy wykonać korektę, np. źle wpisany PESEL, błędnie wpisana data wystawienia recepty, itp.;


- zwracamy uwagę na bardzo dokładne przekazywanie w komunikatach elektronicznych danych z recept:

* PZW-lekarza, regon świadczeniodawcy, nr recepty (22-cyfrowy), daty wystawienia i realizacji recept;

* dane pacjenta: PESEL , ubezp., uprawnienia dodatkowe (IB, ZK, IW itd.);

* wyjątek stanowią recepty na leki recepturowe refundowane - jeżeli na takiej recepcie na lek recepturowy jest wypisane przez lekarza uprawnienie dodatkowe pacjenta, to w komunikacie do NFZ tego uprawnienia nie przekazujemy, bowiem jeżeli to zrobimy, to po stronie NFZ będzie to błędnie zrealizowana recepta, pomimo prawidłowego skasowania odpłatności w postaci ryczałtu lub jego wielokrotności;


- prosimy także o zwrócenie szczególnej uwagę na prawidłowe przekazywanie danych z recept na leki recepturowe: kody EAN surowców do receptury, jednostki wagi-g, jednostki opakowań –op., i1ość ryczałtów, prawidłowo wybraną postać leku, kto wydaje i wykonuje lek recepturowy ( składniki z wykazu A, N - tylko mgr farmacji), dawkowanie (dla leków ze składnikiem psychotropowym - ilość słownie, oraz bardzo silnie działającym),

* na rewersie recept musi się znajdować data i godz. przyjęcia oraz sporządzenia leku, podpis i pieczątka przyjmującego i sporządzającego lek pracownika apteki;

* apteka na wykonanie leku ma 48 godzin ( wyjątek: leki na CITO oraz narkotyczne);

* przed wysłaniem raportu należy sprawdzić poprawność ustawienia w programie aptecznym KAMSOFT - ADM-41-Ustawienia- 21 zestawienia-ustawienia globalne- poz.4l---w raporcie do NFZ dla receptury w polu LEK -EAN-ILOŚĆ- umieszczać liczbę pobranych ryczałtów;

* tylko przy takim zapisie recepty na leki np. 300g maści będą prawidłowo sprawozdane;

- podpisy na rachunku refundacyjnym - bardzo ważne, aby właściciel i kierownik apteki złożyli podpis w miejscu dla nich przeznaczonym; jeżeli właściciel i kierownik to ta sama osoba – podpisać należy się podwójnie ( po obu stronach rachunku).

Nie przestrzeganie w/w zaleceń będzie skutkować nie tylko zabraniem refundacji, ale także karami ze strony LOW NFZ.

------------------------------------- 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 1833050 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe