Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
201.12.2017r. - XI wydanie Farmakopei Polskiej
http://www.nia.org.pl/2017/12/18/xi-wydania-farmakopei-polskiej/


XI wydanie Farmakopei Polskiej

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

UR.DF.494.13.2017.EL.10

Warszawa, dn. 08-12-2017 r.

Pani
Mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Szanowna Pani Prezes!

w związku z publikacją części podstawowej nowego XI wydania Farmakopei Polskiej przekazuję Pani Prezes niniejsze wydawnictwo, opracowane i wydane staraniem Urzędu Rejestracji.

Część podstawowa Farmakopei Polskiej wydanie XI (FP XI 2017) zawiera materiały 9 wydania Farmakopei Europejskiej (9.0-9.2) oraz wymagania narodowe, tj. nieposiadające odpowiedników w Ph. Eur.

Zgodnie z ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 marca 2011 r., data od której obowiązują wymagania określone w FP XI 2017 (w zakresie wymagań narodowych) ogłoszona jest w Dzienniku Urzędowym Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 4 grudnia 2017 r., dostępnym na stronie internetowej Urzędu Rejestracji (www.urpl.gov.pl; BIP) w „Komunikacie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie daty, od której obowiązują wymagania określone w części podstawowej Farmakopei Polskiej wydanie XI” Jest to dzień 1 czerwca 2018 r.

W przypadku wymagań części podstawowej FP XI zgodnych z Farmakopeą Europejską, obowiązują one zgodnie z datami określonymi w odpowiednich Rezolucjach Rady Europy (szczegóły w „Informacji Prezesa Urzędu z dnia 4 grudnia 2017 r. o części podstawowej Farmakopei Polskiej wydanie XI (FP XI2017) strona internetowa, „Aktualności”).

Należy podkreślić, że obowiązujące, aktualne wymagania Farmakopei Polskiej zawarte są obecnie w FP XI 2017.

Dystrybucję FP XI 2017 (odrębna wersja książkowa i elektroniczna oraz promocyjne komplety) prowadzi Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne.

Prezes
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Grzegorz Cessak

Ponad to:

• Informacja z dnia 4.12.2017 r. o części podstawowej Farmakopei Polskiej wydanie XI (FP XI 2017) ⇐ więcej

• Informacja z dnia 4.12.2017 r. w sprawie zestawienia tytułów tekstów podstawowych i monografii zawartych w Farmakopei Europejskiej (9.0-9.2) oraz Farmakopei Polskiej wydanie XI ⇐ więcej

• Informacja z dnia 5 grudnia 2017 r. o jubileuszu Farmakopei Polskiej ⇐ więcej

Ukazał się:

Dziennik Urzędowy Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Komunikat nr 1 Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie daty, od której obowiązują wymagania określone w części podstawowej Farmakopei Polskiej wydanie XI ⇐ więcej

Do pobrania ⇐ więcej

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 1817172 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe