Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
19.12.2017r. - Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych na dzień 1 stycznia 2018 r.

http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-dzien-1-stycznia-2018-r/18.12.2017 – Aktualności MZ

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2018 r.
---

W porównaniu do XXXVI obwieszczenia, obowiązującego od 1 listopada 2017 r., projekt XXXVII obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

I. Statystyki projektu XXXVII obwieszczenia
Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 88 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN), w tym:
53 produkty lecznicze (unikalne kody EAN) w ramach listy aptecznej,
2 wyroby medyczne (unikalne kody EAN) w ramach listy aptecznej,
17 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach katalogu chemioterapii,
16 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach programów lekowych.
Dla 164 produktów (unikalnych kodów EAN) obniżono urzędowe ceny zbytu (od 2 gr do 1101,60 zł).
Dla 9 produktów (unikalnych kodów EAN) podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 8,04 zł do 45,00 zł).
Dla 334 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 283,50 zł).
Dla 356 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 47,25 zł).
Dla 567 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto (od 1 gr do 514,56 zł).
Dla 32 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto (od 1 gr do 47,25 zł).
W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w XXXVI obwieszczeniu nie znajdzie się 25 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) obecnych w poprzednim obwieszczeniu.


II. Zmiany na liście aptecznej
Lipancrea (enzyma pancreatis) została objęta refundacją w kolejnym wskazaniu refundacyjnym: „stany zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowane przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją żołądka lub zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową”.


III. Zmiany w katalogu chemioterapii
Leki zawierające substancję czynną kapecytabinę zostały udostępnione w kolejnym wskazaniu pozarejestracyjnym: „rak dróg żółciowych w ramach uzupełniającego leczenia pooperacyjnego raka dróg żółciowych”.
Leki zawierające substancję czynną mitoxantronum zostały udostępnione we wskazaniu pozarejestracyjnym: „wznowa ostrej białaczki limfocytowej w populacji pediatrycznej”.
Leki zawierające substancję czynną pemetreksed, stosowane wcześniej w ramach programu lekowego 6 Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca, zostały przeniesione do katalogu chemioterapii. Tym samym zmienił się (poszerzył) załącznik C.49, uwzględniając populację pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z programu B.6.


IV. Zmiany w programach lekowych
Elocta (efmoroctocog alfa) został objęty refundacją w ramach nowego programu lekowego B.94 „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D 66, D 67)”.
Vectibix (panitumumabum) został objęty refundacją w ramach istniejącego już programu lekowego B.4 „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)” w pierwszej linii leczenia.
Ponadto w opisie programu lekowego B.4 „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)” wprowadzono dodatkowy, opcjonalny schemat dawkowania cetuksymabu wychodzący poza schematy opisane w Charakterystyce Produktu Leczniczego.
Dodatkowo w opisie programu lekowego B.62 „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych” i B.78 „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką” wprowadzono zmiany obejmujące m.in. zmniejszenie liczby obligatoryjnych wizyt w poradni, zwiększenie elastyczności terapeutycznej przy podawaniu kolejnych dawek immunoglobulin oraz uściślenie zapisów dotyczących badań.
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu obwieszczenia do 19 grudnia 2017 r. do godz. 15:00.

Zobacz: Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.
http://www.bip.mz.gov.pl/legislacja/projekty/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-stycznia-2018-r/


 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 1817190 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe