Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
05.12.2017r. - Komunikat CSIOZ w sprawie wdrażania Zintegrowanego Systemu Obrotu Produkatami Leczniczymi - ZSMOPL

Komunikat CSIOZ z dnia 1 grudnia 2017 r.

 

Zoptymalizowana funkcjonalność zakładania kont w ZSMOPL już dostępna

https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/zoptymalizowana-funkcjonalnosc-zakladania-kont-w-zsmopl-juz-dostepna/1 grudnia w środowisku produkcyjnym i ewaluacyjnym ZSMOPL została udostępniona zoptymalizowana funkcjonalność zakładania kont i podłączania podmiotów raportujących.

Aby złożyć wniosek o założenie konta podmiotu raportującego w ZSMOPL (ewaluacja i produkcja) osoba reprezentująca podmiot, która składa wniosek musi posiadać elektroniczny podpis kwalifikowany lub podpis potwierdzony Profilem Zaufanym. Podpisany wniosek będzie akceptowany za pomocą systemu. Szczegółowe opis procesu zakładania kont w ZSMOPL znajduje się w Procedurze podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym.


Środowisko produkcyjne
Portal środowiska produkcyjnego ZSMOPL jest dostępny pod adresem https://zsmopl.ezdrowie.gov.pl

(Otworzy się w nowej karcie)


Środowisko testowe
Jednocześnie nadal dostępne jest środowisko ewaluacyjne (testowe) pod adresem: https://ewa-zsmopl.ezdrowie.gov.pl (Otworzy się w nowej karcie)

Na środowisku ewaluacyjnym wszelkie procesy, w tym zakładania kont, stanowią dokładne odwzorowanie procesów wykonywanych w środowisku produkcyjnym dlatego należy stosować się do wytycznych zawartych w instrukcji do środowiska produkcyjnego.

Środowisko ewaluacyjne jest przeznaczone dla twórców oprogramowania oraz dla podmiotów raportujących, które chcą przetestować funkcjonalności systemu przed założeniem konta na środowisku produkcyjnym. Prowadzenie testów na środowisku ewaluacyjnym jest rekomendowane przez CSIOZ.


Certyfikaty do podpisywania komunikatów
W środowisku produkcyjnym i ewaluacyjnym akceptowane będą certyfikaty niekwalifikowane wystawione przez dowolne centrum certyfikacji zarejestrowane w rejestrach Narodowego Centrum Certyfikacji (Otworzy się w nowej karcie). Certyfikaty wystawione przez CSIOZ w okresie pilotażu i prowadzonej ewaluacji będą akceptowane wyłącznie na środowisku ewaluacyjnym.

Wymagania dla certyfikatu:

zawiera adres e-mail, nazwę reprezentowanego podmiotu i miejsca prowadzenia działalności (opcjonalnie: imię i nazwisko subskrybenta),
jest zgodny ze standardem X.509 v3,
jest zabezpieczony funkcją skrótu minimum SHA1 (zalecana SHA2),
ma minimalną długość kluczy kryptograficznych: RSA/DSA 2048 bit,
jest wystawiany w formacie PEM oraz opcjonalnie w formacie P12.
W przypadku chęci wykorzystania certyfikatu zgodnego z powyższą specyfikacją, wystawionego przez zagraniczne centrum certyfikacji wymienione na liście europejskich zaufanych centrów certyfikacji (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/

(Otworzy się w nowej karcie)

Otworzy się w nowej karcie

) wymagany jest wcześniejszy kontakt drogą mailową na adres certyfikaty@csioz.gov.pl

 .Pomoc techniczna w zakresie ZSMOPL:

tel.: 22 597 09 70
e-mail: zsmopl@csioz.gov.pl

  
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 1763975 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe