Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
11.08.2017r. - Informacja NFZ z dnia 08.08.2017 r. - Metodyka postępowania w NFZ przy określaniu wymiaru kar umownych nakładanych na apteki.
http://www.nfz.gov.pl/o-nfz/kontrole/metodyka-postepowania-w-nfz-przy-okreslaniu-wymiaru-kar-umownych-nakladanych-na-apteki,6351.htmlKontrole


Metodyka postępowania w NFZ przy określaniu wymiaru kar umownych nakładanych na apteki
08-08-2017


Jednolita metodyka postępowania w NFZ przy określaniu wymiaru kar umownych nakładanych na apteki dotyczy ustalania wysokości kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. z 2013 r. poz. 364), dalej OWU dla aptek.

Przedmiotowa metodyka pozwoli na jednolite stosowanie kar w kontrolach prowadzonych przez OW NFZ, dotyczących realizacji recept w sytuacji podobnych, najczęściej występujących nieprawidłowości, poprzez wprowadzenie:

· Wzoru do obliczania kary w postępowaniach kontrolnych dotyczących kontroli aptek, uwzględniającego kryteria wymienione w § 8 ust. 8 OWU dla aptek,

· Katalogu wybranych istotnych nieprawidłowości występujących w aptekach przy realizacji recept podzielonych na trzy kategorie wagowe.

Jednocześnie należy zauważyć, iż metodyka nie wyczerpuje zagadnień, które mogą wystąpić w toku kontroli prowadzonych przez OW NFZ w aptekach, w tym w szczególności wszystkich mogących potencjalnie wystąpić nieprawidłowości. W związku z tym, w przypadku, gdy wyliczona - na podstawie ww. metodyki - kara umowna jest niewspółmiernie wysoka lub niska w stosunku do całokształtu ustaleń, okoliczności i uwarunkowań danej kontroli, wówczas o wysokości kary powinien zdecydować dyrektor OW NFZ w oparciu o zebrany w toku kontroli materiał dowodowy z uwzględnieniem wagi, zakresu oraz przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości. Wyjątkiem uzasadniającym odstąpienie od stosowania przedmiotowej metodyki mogą być postępowania, w których kontrolowano tylko jeden okres sprawozdawczy lub stwierdzono tylko jedną błędną receptę. Odstąpienie od stosowania ww. metodyki wymaga wskazania uzasadnienia na piśmie.

źródło - Departament Kontroli

Pliki do pobrania
Wzór do obliczania kary w postępowaniach kontrolnych dotyczących kontroli aptek
http://www.nfz.gov.pl/download/gfx/nfz/pl/defaultaktualnosci/273/6351/1/01a_wzor_do_wyliczenia_kary_apteki.pdf


Katalog wybranych istotnych nieprawidłowości występujących w aptekach

http://www.nfz.gov.pl/download/gfx/nfz/pl/defaultaktualnosci/273/6351/1/01b_katalog_wybranych_istotnych_nieprawidlowosci_w_aptekach.pdf

Podmiot publikujący: Centrala NFZ


 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 1701591 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe